Rhodan Extra 4 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Extra, svazek 4
Název:Monument Andromeda
(Andromeda-Monument)
Autor:Wim Vandemaan
Vydáno poprvé:9. března 2007
Vydáno v češtině: -
Čas děje: srpen 1345 NGL
Projekt v Andromedě dávno ztroskotal – a skok časem ohrožuje přítomnost
z Databáze Multiversa

Mladá Terranka Darienne Roya je docentkou pro matematicko-kulturní hraniční fenomény na Waringerově akademii v Terranii. Ve volném čase se zabývá sportovní lukostřelbou. Kromě toho je Darienne Globistka, to znamená, že přísluší k oněm Terrancům, kteří dávají svou mentální energii k dispozici Jádru monochromních mutantů ke stabilizaci štítu TERRANOVA. Něco ale Darienne odlišuje od většiny Globistů: během její „práce“ na Stadionu hvězd, který byl modifikován na napájecí stanici pro TERRANOVU, měla občas zvláštní vize. V srpnu 1345 NGL naberou tyto vize na síle a jasnosti. Jsou tak intenzivní, že je Darienne už nemůže odlišit od reality. Vidí budovy, které nejsou, a lidi, které ani chodci ani robotské kontrolní zařízení nepozorují. Zpočátku Darienne věří, že padla na útěk nějakému útoku Terminační kolony. Když se jí podaří, některé zvláštní, velice cizorodě působící budovy ze svých vizí dokonce i nafilmovat, a když v blízkosti budov EŠERu potká cizince, který se zdá být velice skutečný, pochopí, že za tím vězí něco víc.

Cizinec se představí jako Sever Dimrat, narozený v Karaholu – tedy v Andromedě. Tvrdí, že ho Darienne přivábila, a že u ní musí tedy zůstat. Mladá žena je Dimratem okouzlena. Vezme ho s sebou do svého bytu a vyspí se s ním. Příštího rána sice zmizí, ale něco jí přeci nechal: Darienne nechá analyzovat vzorek jeho spermatu. Analýza ukáže, že Dimrat musí být raný Tefrod, musí tedy náležet k národu, který žil asi před 20‘000 lety v Andromedě. Darienniny vize jsou stále silnější. Cítí se, jako by byla zachycena v různých pararealitách. Pozitronika, ze které získala informace o Dimratovi, si náhle už nemůže na nic vzpomenout. Celá Terrania se začíná částečně zcela pošetilým způsobem měnit, tak jako by dějiny posledního tisíciletí nabraly alternativní průběh. Darienne pak naváže mentální kontakt s Iofarem, který jí prosí o pomoc a varuje před Dimratem. Dimrat je nebezpečný, tvrdí tato utrápená bytost, spáchal nesmírné zločiny a musí být zabit.

Když Darienne Dimrata znovu potká, prozradí jí pravdu. Před více než 20‘000 lety byl iniciátorem projektu Myšlenková věž. Měl pro Trinar-Molata, Faktora II Mistrů ostrovů, postavit ultimativní zbraň – mentální katapult, zvaný Myšlenková věž. Tato budova byla postavena na planetě Varfani, kterou Tefrodi nazývali Tikagal. Segmenty bizarní stavby byly naplněny Psi-liquidem, který byl do určité míry nasycen Drokarnamem. Iofarům byla odebrána část nervové soustavy, která je považována za centrum emocí. Tato tkáň byla implantovaná do nádrží. Stovky Tefrodů, mezi nimi také Dimrat, se k těmto nádržím připojilo a společně spojeno v kolektivní vědomí. Emoce této kolektivní bytosti mohli být sdružovány a vyzářeny, Dimrat byl tedy zároveň zbraňovým inženýrem, střelcem a municí mentálního katapultu. Obyvatelstvu celých kontinentů může být touto zbraní vnucen panický strach, strašlivá bolest, ukrutná nenávist nebo jakákoliv libovolná emoce. Zpočátku bylo s Iofary experimentováno. Skončilo to tak, že se bytosti sami neuvěřitelně bestiálním způsobem vyhubily.

Dimrat zamýšlel vybudovat v celé říši Mistrů ostrovů stejné Myšlenkové věže, aby tak upevnil vládu. Trinar Molat byl spokojen a zmínil se před Dimratem dokonce o možnosti přijetí do kruhu Mistrů ostrovů. Potají ale projekt sabotoval, protože Dimrat se mu zdál příliš žádostivý a příliš silný. Myšlenková věž, která nyní dokázala působit i na dálku, byla příliš nebezpečná. Molat se postaral o to, že Dimrat a Tefrodi jeho týmu zůstali zachyceni v Myšlenkové věži a jejich vědomí viselo od té doby pevně v Dakkarprostoru.

Dimrat vypráví, že jednoho dne navázal kontakt s překrytovou frontou, která vznikla použitím Krystalického štítu, aury EŠERu a Darienne Royou psionicky živeným mentálním stavem. Podařilo se mu osvobodit se z Myšlenkové věže, respektive z Dakkarprostoru. Jeho minulost se se stále vyšším stupněm pravděpodobnosti vyvíjí v Darienninu přítomnost a začíná jí překrývat. Darienne pochopí, že je to vysvětlením zvláštních fenoménů. Dimrat po ní sahá z minulosti; začne zažívat důsledky časového paradoxu. Dimrat by sice mohl přímo přijít a provést své plány na převzetí moci v Andromedě a Mléčné dráze s pomocí Myšlenkových věží, pak by se ale roztrhala „její“ realita. Posledních 20‘000 let by totiž nabralo zcela jiný průběh a na Zemi by se nikdy nevyvinulo Druhé lidstvo.

Darienne sice po svém otci zdědila příruční paprskomet, nemůže s ním ale Dimrata porazit, protože ten disponuje individuálním štítem. Kromě toho je chráněn několika Tefrody svého týmu, kteří se stávají stále reálnějšími. Zatímco jsou poměry stále chaotičtější, protože se Dimratova alternativní realita všude prořezává do normální reality, brání se Darienne jinými zbraněmi: lukem a šípy. Vypátrá Dimrata, který se pokusí proniknout do EŠERu. Její šípy se ale od ochranného štítu odráží. Když vidí, že Darienne už nemá žádné další šípy, deaktivuje štít a obejme jí. S tím ale ona počítala, protože ví, že jí Dimrat potřebuje jako kotvu. Její poslední šíp je vybaven pozitronikou a vyzbrojen trhavinou. Zareaguje na vizihelmu, kterou Darienne nosí, a vrací se zpět k výchozímu bodu. Když šíp provrtá jak Dimrata tak i Darienne, najednou se normalizují poměry. Před budovou EŠERu leží už jen smrtelně zraněná mladá žena. Roboti jí začnou okamžitě oživovat, ale bezúspěšně.