Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Trinar-Molat
hledat

Trinar-Molat byl Faktor II Mistrů ostrovů.

Byl to velice vysoký, téměř vyzáblý muž s ostře řezanými rysy ve tváři. Hyperfyzik se sametovou kůží a černými vlasy byl skutečný Lemur, a dostal v biologickém stáří 40 let buněčný aktivátor. Jako všichni Mistři ostrovů nosil stříbrnou kombinézu s emblémem dvou galaxií.

Trinar Molat zamýšlel titul Faktor I dlouhodobě "zdědit". Po neúspěchu první časové manipulace odepřel nařízení Faktora I ke spuštění druhého pokusu. Po dobytí Tamania, protože už nemohl uprchnout z planety, propadal pomalu panice a následně zešílel.

Svůj volný čas trávil na povrchu Tamania lovením zvěře.

Velel mentálnímu řízení centrální planety Tamanium. V roce 2406 dostal od Faktora I rozkaz, odcestovat zpět v čase a zničit výzkumný křižník Arkonidanů na Měsíci v roce 1971, aby zabránil kontaktu mezi Perry Rhodanem a Arkonidany. Trinar Molat dostal jako pomocníka Krahta jménem Mezzo. Ten mu radil neposlouchat rozkazy Faktora I.

Navzdory tomu se přesunul zpět do roku 1971. Navázal kontakt s admirálem Lam Treterem, velitelem ochranné flotily Tefrodů, a požadoval postavení kosmické lodi s elitní posádkou. Potom poslal RAWTHOR pod velením admirála Hakolina s Tefrody, aby vyřídili jeho úkol. Časový paradox nenastal, protože loď přiletěla příliš brzy. Zvědavý velitel byl při průzkumu Sluneční soustavy zachycen venušskou pozitronikou Arkonidanů a zničen.

Tengri Lethosovu nabídku na zprostředkování jednání Trinar Molat odmítl. Plánoval se velkotransmiterem stáhnout na před tisíciletími zřízený tajný svět Ariakh, aby počkal na skonání Faktora I, a po jeho smrti nastoupil na jeho místo.

Protože kvůli úspěšnému útoku Terranců a ztrátě možnosti útěku kvůli zničenému velkotransmiteru ho zachvátila panika a napůl zešílel, chtěl na obranu rozmrazit zakonzervované vědce, kteří v minulosti podporovali Mistry ostrovů. Když i toto selhalo, nechal se stejným zařízením zmrazit, protože ve svém poblouznění věřil, že tak unikne Terrancům a Faktoru I.

Trinar Molat zemřel při nehodě, poté co ho nalezl Baar Lun a Omar Hawk. Vypadl z chladící komory a rozbil se na kousky.