Ariakh

Ariakh je třetí planeta žlutého slunce Rhabos, na okraji neznámé temné mlhoviny v Andromedě. Planeta má Lemuru podobné, mírné klima, není ale obývána vyššími inteligentními formami.

Trinar-Molat, Faktor II Mistrů ostrovů, si zde před tisíciletími nechal vybudovat útočiště. Pravděpodobně se to stalo v dobách, kdy Faktor I alias Faktor XIII nechal Faktory VIII až XII zemřít pomocí řídících přístrojů jejich buněčných aktivátorů. Plánoval se zde usadit, a doufal, že vzdálenost je dost velká na to, aby unikl případnému smrtícímu impulzu.

Když Terranci a Posbiové v roce 2406 dobyli Tamanium, a on poznal, že planeta je ztracená, plánoval pomocí velkotransmiteru prchnout na Ariakh. Chtěl zmizet a počkat na konec Faktoru I, a později se znovu ukázat s tajnými mocenskými prostředky Mistrů.

Kvůli tomu, že terranská komanda zničili všechny transmitery, nebyl tento plán proveditelný.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál