Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Tefrodi
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andromeda
Domovská planeta:Tefrod
Jazyk:Tefroda
Další obydlené planety:
Tamanium, Vario
Používané kosmické lodě:
Tefrodská flotila

Tefrodi jsou potomci Lemurů, kteří před Bestiemi (Haluťany) utekli z Mléčné dráhy do Andromedy a vedle Maahků se tam stali nejsilnějším národem.

Kolem roku 1300 NGL existovalo v Andromedě asi 25.000 tefrodských světů. Po konci Mistrů ostrovů (MdI) se tefrodští uprchlíci usadili v Eastside Mléčné dráhy. Později osídlili také satelitní galaxii Andromedy Andro-Betu, ve které MdI vyhubili zdejší národy Modulany, Lauriny a Dvounosé.

Vzhled

Tefrodi se vyvinuli z Lemurů během své expanzní fáze kolem roku 50.300 před Kristem a v průběhu války proti Haluťanům (od roku 50.080 před Kristem). V roce 2402 mají průměrnou výšku 1.85 metru a jako Lemurové mají sametovou kůži a tmavé vlasy. Zachovali si výkonnější čich a výkonnější mezimozek Lemurů, ale jejich paražláza zakrněla kvůli chybějícímu kontaktu s megainteligencí ZEUT.

Vysoce vyvinutý čich je pro Tefrody tak důležitý, že s osobami, které tento smysl ztratily, zacházejí skoro jako s malomocnými. Takovéto osoby jsou označováni jako Roftové a patří jim ve společnosti Tefrodů nejmenší sociální status.

Dějiny

Expanze

Po kontaktu mezi Slunečními inženýry a Lemury, který zinicializovali Mistři ostrovů v budoucnosti, došlo k technologickému transferu, v jehož důsledku byly vybudovány Sluneční transmitery. Touto transmiterovou trasou dospěli zběsile expandující Lemurové do Andromedy.

Již předtím se někteří z nich pokoušeli dostat se do Andromedy přímým letem. Uvízli ale v Andromedě na planetě později známé jako Tamanium.

Vystěhovavší Lemurové si vybrali planetu Lemuria (později Vario) jako nový hlavní svět své kolonie. Dostala toto jméno ve vzpomínce na potopený kontinent na Lemuru.

Evakuace

Zpočátku bylo na kolonii v Andromedě Lemury z Mléčné dráhy pohlíženo jen s nechutí. V průběhu evakuace Tamanií (do 49.983 před Kristem) v závěru války s Haluťany získala kolonie v Andromedě největší význam. Stala se z nich zárodečná buňka Neo-Lemurské říše. Koncentrovala se v ní elita Lemurů, která byla přednostně evakuována z Mléčné dráhy, protože měla technické know-how, která měla pomoci Neo-Lemurské říši k rozkvětu.

87. Tamanium (Akon) evakuaci odmítlo, zřeklo se kosmických letů a ukrylo se pod ochranným štítem.

Degenerace

V budoucnu docházelo k degenerační jevům, podobně jako u Arkonidanů. Expanze Neo-Lemurů sice zasáhla celou Andromedu a vyhnali Maahky z jejich domovské galaxie, ale nedosáhli výkonnosti a energičnosti Lemurů. Neomezeným vládcem říše byl Virth z Lemurie. Ojediněle si Neo-Lemurové začínali říkat Tefrodi, podle jedné planety své kolonie.

Vědecký výzkum probíhal v pozadí, mezi veřejností ho bylo jen pramálo vidět.

Mistři ostrovů

Když říše kolem roku 24.000 před Kristem začínala slábnout, převzalo 13 relativně nesmrtelných Renegátů z elity vojáků a vědců v ilegalitě kontrolu nad říší. Společně s nesvědomitými vědci vytvořili hrozivý mocenský aparát spočívající hlavně na multiduplikátorech vyvinutých Selaronem Merotou a na časových transmiterech. Ten vyvinul také buněčné aktivátory, které jim dali nesmrtelnosti.

Po rozpadu říše kolem roku 23.500 před Kristem vládli Renegáti, kteří si nyní říkali Mistři ostrovů, nad jednotlivými částmi říše, které kontrolovali jako samovládci. Faktor I Mistrů ostrovů nařídil evakuaci planety Lemuria a přestěhování Neo-Lemurů na Tefrod. Lemuria byla přestavěna na časový transmiter Vario.

Během své hrůzovlády Mistři ostrovů používali Tefrody jako svůj hlavní pomocný národ. Chránili a obývali centrální zónu Andromedy o průměru 20.000 světelných let. Jiné národy je označovali jako Strážci centra nebo Sektoroví strážci. Mnoho Tefrodů bylo kopírováno v multiduplikátorech. Jejich kopie, takzvaní Duplové, byli vybaveni přijímačem dráždících vln, pomocí kterého mohli být zabiti nebo řízeni. Protože Tefrodi nedisponovali zejména v boji proti Terrancům po roce 2402 potřebnou rozhodností a tvrdostí, obrátili se MdI zpět na Lemury a vytvářeli své vojsko duplů převážně z atomových šablon Lemurů z minulosti.

Konec a začátek

Po konci vlády Mistrů ostrovů v roce 2406 a smrti mnoha Tefrodů a Lemurů kvůli explozi vysílače dráždících vln po smrti Faktora I, stojí Tefrodi před troskami své existence. Museli se obávat Maahků spojených s Terranci, kteří se nyní vraceli zpět do svého domova.

Kromě jiného díky Agentuře IPC pod vedním Tengri Lethose, došlo k pozvolně ke koexistenci dýchačů amoniaku a kyslíku. Nenávist obou národů byla vystřídána poznáním, že dvě rasy, které potřebují odlišné životní podmínky, mohou žít vedle sebe. V následujících staletích docházelo ke spolupráci mezi Maahky a Tefrody, jakož i k obraně proti společným nepřátelům.

Nechvalná kapitola v dějinách spolupráce mezi Maahky a Tefrody je ale jejich působení v CONDOS VASACu proti Terrancům. Tefrodi, kteří po konci Mistrů ostrovů uprchli do Mléčné dráhy, spolupracovali společně s Akonany, Antii a Grossarty (mutovaní Maahkové) na zničení Terranců. Dá se spekulovat o tom, jestli by bylo možné jejich společné soužití bez Terranců.

Významní Tefrodi

  • Mistři ostrovů, ovládali po tisíciletí Andromedu
  • Raye Corona, životní partnerka Zima Novembera, pozdější Druhá Inkvizitorka Rozumu