Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Megainteligence ZEUT
hledat

Megainteligence ZEUT

Megainteligence ZEUT zcela objímala planetu Zeut. Vznikla díky působení hyperzáření lemurských agregátů způsobených kolonizováním planety Zeut na místní zásoby Drokarnamu – a proto byla už od počátku těsně spojena s Lemury a Lemurskou kulturou. Několik desítek tisíc Zeut-Ellwen narozených na Zeutu fungovali jako zvláštní prostředníci k megainteligenci ZEUT.

ZEUT vypracoval plán na přenesení svého těla do příznivější polohy. Kolem roku 5450 dha-Tamar započal Projekt Zeut, při kterém se poprvé použila sluneční čerpadla, která jediná byla schopna pokrývat obrovské spotřeby energie projektorových stanic. Jimi projektované gravomechanické silové pole vytvořilo jen na Zeut působící, ZEUTem paranormálně zesílené, virtuální gravitační centrum, vůči kterému se planeta začala bez odporu hroutit. Gravitační ohnisko bylo opakovaně přesouváno a Zeut ho sledoval, aby se po 110 letech dostal na novou oběžnou dráhu.

11. Ty Torlon Keub roku 6320 dha-Tamar nastal překvapivý útok 100.000 halutských kulovitých lodí na Lemur, kterému bylo zabráněno jen díky zákroku ZEUTu; hypnosugestivní šoková fronta ochromila Bestie dalekosáhle a zneschopnila je, takže ZEUTem podporovaný ochranný systém se stačil zformovat a přejít do protiútoku. 18. Ty Torlon Ezrach roku 6332 dha-Tamar zaútočili Haluťané znovu, tentokrát ale výhradně na pátou planetu Zeut. Útok měl jen jediný cíl - zničit planetu. Nukleární exploze proměnili kov Drachen, ze kterého se Zeut skládal, v hyperenergii, která okamžitě odtekla do hyperprostoru. Megainteligence ZEUT a miliardy Lemurů byli zničeni společně se Zeutem.