Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Lemurové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Lemur (Terra)

Lemurové jsou známi také jako První lidstvo. Jejich domovem je planeta Lemur, neboli Země.

Vzhled

Lemurové mají sametově hnědou kůži, vlasy mají většinou tmavé.

Fyziologie prvního a druhého lidstva je dalekosáhle identická. Ve srovnání s Terranci mají Lemurové ale dalece výkonnější čich a výkonnější mezimozek (včetně ventrální tegmentalní oblasti), jakož i paražlázu jako součást malého mozku.

Společenská forma

Kvůli genetickým experimentům Takerů v rámci operace v systému Tranat se vniklé bytosti museli prosadit v neustálém boji o přežití proti dalším výsledkům genetických experimentů, Konosům (Kentauři, Kyklopové, Pseudo-Neandrtálci, Argazati). Také pravěká fauna Lotronu se starala o trvalou hrozbu pro Lemury a také o neustálý evoluční tlak. Kvůli tomu byli Lemurové nuceni co nejrychleji vybudovat výkonnou a uzavřenou společnost, která byla přísně organizovaná, a která byla schopna vytěžit maximum z existujících zdrojů. Blaho silně vědecky orientovaného společenství platilo stejně jako dobro jednotlivce. Po zmizení hrozby Konosů mohli Lemurové expandovat, zůstali ale zpočátku traumatizovaní.

Zánik rasy byla jejich největší nebezpečí, proto vytvořili téměř ideální společnost, ve které nikdo nemusel strádat. Vnitřní konflikty neexistovaly. Solidarita v této společnosti byla velice ceněná, což se používalo zejména v politické oblasti. Vzpomínka na trauma ale zůstala hluboce zakořeněna.

Proti činnostem takzvaných "Hledačů hvězd", kteří propagovali expanzi do vesmíru, byl zpočátku velice aktivní odpor, protože tyto plány vyžadovali velké množství zdrojů, které by se dali raději využít ke zlepšení životních podmínek planety Lemur, která stála před novou dobou ledovou.

Jen pomalu se prosazoval poznatek, že společnost kvůli svému traumatu a úsilí o uzavřenost časem ztuhne a rozpadne se, pokud nebudou nadále expandovat a opustit planetu a vytvořit tak nové kolonie.

Kultura a věda

Lemurové neznali zlozvyk kouření.

Lemurské písmo má směr zprava doleva.

Matematika Lemurů se opírá na dvanáctkové soustavě.

Při veřejné narážce na porážku a vyhnání Haluťany je zvyk zkřivit obličej a plivnout na zem.

Dějiny

kolem 196.000 před Kristem

Takerské genetické experimenty s lidmi doby kamenné a potomky Šuwašenů vedli k prvnímu rozvinutí inteligence.

56.400 před Kristem, 0 dha-Tamar

Počátek lemurského letopočtu. Letopočet »dha-Tamar«, lemurisky »Od založení říše«, byl zaveden po objevení Vahraátoa.

52.288 před Kristem, 4112 dha-Tamar

Boje proti Konosům jdou do závěrečné fáze. Teprve vítězství nad Konosy umožnilo Lemurům rozšířit se.

První terranská expedice s deformátorem nulového času, která v této době ztroskotala, k tomu, díky zničení takerského zařízení na Genetice, které regulovalo rozmnožování Konosů, značnou měrou přispělo.

Po této zkušenosti vydán 1. zákon disociativního rozšíření. Následkem byla neřízená expanze a rozšiřování populace. Velké rodiny s deseti a více dětmi byly zcela normální, masivně k tomu směřovaly výchovné programy.

Lemurové se rozšiřovali nejdříve hlavně na Lemurii, pak částečně na ledem pokrytých oblastech Lemuru, a vyvinuly vysokou kulturu.

52.000 před Kristem, 4400 dha-Tamar

Objev ruin cappinského města Matronis. Technologický rozvoj Lemurů byl díky nálezům takerských artefaktů na Lemurii značně urychlen.

51.900 před Kristem, 4500 dha-Tamar

První přistání na Měsíci s lidskou posádkou, tříčlenná expedice. Během 30 let tam byla zřízena stanice Suen.

Levian Paronn se z roku 49.983 před Kristem se v časovém transmiteru z Torbutan dostal do roku 4500 dha-Tamar.

1. setkání budoucího kronikáře Deshan Apiana a Leviana Paronna při startu kosmické lodi.

51.898 před Kristem, 4502 dha-Tamar

Levian Paronn si do svých služeb bere Deshana Apiana jako osobního kronikáře.

51.895 před Kristem, 4505 dha-Tamar

Levian Paronn se stává vedoucím koncernu IMPETUS a tak kompetentním za budování kosmických stanic. Deshan Apian zkoumá nesrovnalosti v Paronnově minulosti.

51.891 před Kristem, 4509 dha-Tamar

První vystoupení Leviana Paronna jako apoštola v mace údajného Heroena Vehraáto, který varuje Lemury před zničením tajemnými cizinci z vesmíru. Konec dosavadní solidární společnosti, spočívající na základě traumatu skoro-vyhubením Konosy na základě založení Hledačů hvězd, kteří jsou vedeni Verhaáto.

51.879 před Kristem, 4521 dha-Tamar

Výzkumy s neutrinovým pohonným systémem, výbuch prvního prototypu. Apian si všimne, že Parron nestárne, a zeptá se ho na to. Levianu Parronovi se ho podaří uklidnit.

51.875 před Kristem, 4525 dha-Tamar

Deshan Apian má podezření, že Verhaáto a Levian Paronn je jedna a tatáž osoba, a vyzve Paronna k objasnění. Levianu Parronovi se ho podaří ošálit.

51.860 před Kristem, 4540 dha-Tamar

Paronnovi je koordinátory Koncilu Tamanů neoficiálně vytýkána finační podpora projektu EXODUS a v důsledku toho je zbaven vedení IMPETUSu. Levian Paronn se krátce na to nechá poznat jako Verhaáto.

51.848 před Kristem, 4552 dha-Tamar

Oficiální spuštění projektu EXODUS, několik atentátů na Paronna.

51.845 před Kristem, 4555 dha-Tamar

Levian Paronn předává Deshan Apianovi první vyrobený buněčný aktivátor.

51.840 před Kristem, 4560 dha-Tamar

Jedna poškozená halutská loď pronikne do systému Apsu. Jedná se o loď, která byla vržena časovým transmiterem z Torbutanu z roku 49.983 před Kristem do minulosti. Loď zničí při pokusu o navázání kontaktu tři lemurské kosmické lodě. Navzdory výslovnéhomu rozkazu 1. Tamana využije Levian Paronn první dvě lodě EXODUS, AKAN HATA a HENTECK AVRAM, ke zničení halutské lodě.

51.838 před Kristem, 4562 dha-Tamar

1. Taman se snaží zakázat Hledače hvězd a tím další stavbu generační kosmických lodí projektu EXODUS. Důvodem jsou stoupající náklady, jakož i výtka, že bylo zabráněno navázání mírového kontaktu s halutskou lodí. Start první generační kosmické lodi AKAN HATA pod velením Amelga Dalianta. Krátce před startem dostane, stejně jako další velitelé, od Leviana Paronaa buněčný aktivátor.

51.836 před Kristem, 4564 dha-Tamar

1. Taman se snaží zabít Paronna. Díky prototypu štítového generátoru je ale atentát zmařen a 1. Taman je ostatními Tamany zbaven moci. Počátek zužující se spolupráce v koordinovaném koncilu.

51.811 před Kristem, 4589 dha-Tamar

První test nově vyvinutého absorbéru přetížení, jsou jím vybaveny všechny lodě EXODUS.

51.779 před Kristem, 4621 dha-Tamar

Na Anunna (Saturn) je nalezen mimolemurský artefakt. Než dojde k rozhodnutí, jestli se má prozkoumat nebo zničit, zase zmizí.

Deshan Apian vyzve Paronna kvůli svému »polooficiálního« statutu jako Verhaáto znovu k rozhovoru. Přitom mu Levian Paronn prozradí, že i on je nesmrtelný díky buněčnému aktivátoru. Vysvětlí mu, že vědomosti, které má, nesmí prozradit.

51.747 před Kristem, 4653 dha-Tamar

První test nadsvětelného pohonu. Tím je projekt EXODUS uzavřen a je vypuštěna 47. loď ACHATI UMA. Velitelem této lodi je sám Levian Paronn. Velitelem předposlední lodi GALAN BAL je ustanoven Deshan Apian.

mezi 51.747 a 51.400 před Kristem

V rámci rozšiřování uvnitř Sluneční soustavy je na Zeutu objevena další pozůstalost Takerů (projekt Proconis). Tím je technický pokrok dále urychlen. Kvůli hyperzáření Lemury použitých přístrojů vnikne na Zeutu, která obsahuje PEW-kov (lemursky: Drokarnam), Paradoxní inteligence neboli Megainteligence ZEUT. Lemurská civilizace se symbioticky sloučí s Megainteligenci ZEUT. Menší skupina Zeut-Ellwen disponuje kvůli zvýšené koncentraci tohoto kovu ve své krvi a svým paražlázám slabými psí-schopnostmi a slouží tak jako kontaktní osoby k ZEUTU.

51.400 před Kristem, 5000 dha-Tamar

Vyhlášeno Velké Tamanium (lemursky Kar'Tamanon)

50.950 před Kristem, 5450 dha-Tamar

Použita první primitivní sluneční čerpadla. Kryly energii, která byla potřeba k tomu, aby Zeut, pátá planeta Sluneční soustavy, byla přesunuta na novou oběžnou dráhu. Předtím obíhala kolem slunce na silně eliptické dráze, jejíž oběžná doba trvala přes 200 let. Tento projekt, který byl prosazovaný Megainteligencí ZEUT, vedl k vymření domácí flóry a fauny Zeutu, jako například Arckerové, Crocisory a Spicoulo.

50.840 před Kristem, 5560 dha-Tamar

Zeut dosáhla konečně své nové, kruhovité oběžné dráhy se střední vzdáleností od Slunce 425 milionů kilometrů a oběžnou dobou 2.98 let.

50.700 před Kristem, 5700 dha-Tamar

Jako následek měření lemurských vědců je založeno 28. Tamanium Kharagtam s centrem v kulovité hvězdokupě Omega Centauri (lemursky Hol Annasuntha). Hol Annasuntha je zbytkem jádra malé galaxie, která kolidovala s Mléčnou dráhou. Lemurští vědci se domnívali, že chybějící sluneční soustavy kulovité hvězdokupy zmizeli v hyperprostoru nebo v poloprostoru.

Podle 1. zákona disociativního rozšíření byla nakonec osídlena Lemury téměř celá Mléčná dráha. Tamania 82 až 111 ležely všechny v Eastside.

50.547 před Kristem, 5843 dha-Tamar

Na palubě ACHATI UMA postaví Levian Paronn datový nosič s historií projektu EXODUS nastavený speciálně na buněčné vibrace Perryho Rhodana. Poukazuje zde na to, že vědomosti o budoucnosti obdržel od Icho Tolota.

50.500 před Kristem, 5900 dha-Tamar

V 21. Tamaniu byla na Atrutu (Hayok) objevena pozůstalost Oldtimerů.

50.373 před Kristem, 6027 dha-Tamar

Selaron Merota (pod svým pseudonymem Lesal Atorem) objevuje v centru Apsuholu sluneční šestiúhelník a prozkoumává ho.

50.350 před Kristem, 6050 dha-Tamar

Selaron Merota (zase jako Lesal Atorem) používá poprvé oficiálně s lodí LEMUR transmiterovou cestu do Andromedy.

50.270 před Kristem, 6130 dha-Tamar

Drorah je kolonizován Lemury a stane se hlavním světem 87. Tamania. (jiný zdroj udává založení 87. Tamania v roce 6153 dha-Tamar)

50.250 před Kristem, 6150 dha-Tamar

Cynos Sardaengar se stává Vysokým Tamratem na Lemuru. Ve 38. Tamaniu Kharagtam se začíná se stavbou slunečního dodekaedru Kharag.

50.247 před Kristem, 6153 dha-Tamar

87. Tamanium je se zahájením ekoformovacího programu založeno na několika planetách soustavy Akon.

50.220 před Kristem, 6180 dha-Tamar

Založeno 111. Tamanium Velkého Tamania.

50.197 před Kristem, 6203 dha-Tamar

Selaron Merota objeví jako Arsoen Atorem na planetě Darak živé přehozy, Krish'un. Ty jsou napříště noseny Tamraty Velkého Tamania jako symbol jejich moci a příslušnosti k vyšší vrstvě.

50.140 před Kristem, 6260 dha-Tamar

Tramrat Scimor zřizuje v systému Scorch tajnou výzkumnou stanici na planetě po něm nazvané Scimor. Plánoval (nekrvavou) revoluci proti, podle jeho názoru, na základě jejího trojnásobného hlasovacího práva v radě, téměř diktátorsky vládnoucích Vysokých Tamratů z Lemuru.

50.110 před Kristem, 6290 dha-Tamar

Sestavení Hvězdné gardy, kosmické flotily Lemurů.

50.080 před Kristem, 6320 dha-Tamar

Zběsilá expanze Lemurů je nakonec zastavena Bestiemi, Haluťany. Jejich pánové, Ulebové, je povolali kvůli časovým experimentům Mistrů ostrovů, vědců na Scimoru nebo Klubu Luna. Počátek lemursko-halutské války, která trvala přes sto let a vedla ke zničení Velkého Tamania, a ve svém důsledku k téměř konečnému exodu Prvního lidstva. Zcela neočekávaný 1. útok Haluťanů na Lemur byl odvrácen zákrokem Megainteligence ZEUT. (jiné zdroje mluví o počátku halutské velkoofenzívy v roce 50.100 před Kristem a trvání války 92 let. (PR 379, PR 380))

Již na počátku střetnutí s Bestiemi nabídla Moira několika Tamratům, které unesla na svůj STYX, své schopnosti, když se Bestiím postavila v boji z blízka. Lemurové poděšení krutostí bojovnice ale pomoc Ayindijky odmítli. V důsledku toho Moira genocidu pouze pozorovala, aniž by zasáhla na jedné či druhé straně.

50.068 před Kristem, 6332 dha-Tamar

Haluťané zničí 23. 10. 50.068 před Kristem planetu Zeut s její Megainteligencí. Kvůli nestabilitě PEW-kovu se téměř zcela rozpadne. Mračno prachu PEW-kovu vede k době ledové na Lemuru a díky hyperzáření chrání Lemury dalekosáhle před útoky Haluťanů.

Proniknuvší Halutské křižníky ale díky HHe-bombám zničí jediný lemurský velkotransmiter, pomocí kterého se dá bez okliky přes Kahalo dospět ke slunečnímu šestiúhelníku. Zůstala už jen možnost nebezpečné evakuace prostřednictvím kosmických lodí přes Kahalo do Andromedy. Z nedostatku volné kapacity byli Lemurové rozděleni do tříd. V posledních měsících války byla proto evakuována pouze elita Lemurů.

50.066 před Kristem, 6334 dha-Tamar

Období třetí halutské velkoofenzívy.

50.064 před Kristem, 6336 dha-Tamar

Období čtvrté halutské velkoofenzívy.

50.027 před Kristem, 6373 dha-Tamar

Kosmonukleotid DORIFER zvyšuje po příletu NARGA SANT z vesmíru Tarkan psí-konstantu ve své oblasti vlivu. Tím byla Lemurům usnadněna výroba Psí-hmoty používající se pro Psionické bašty.

50.025 před Kristem, 6375 dha-Tamar

Flotila 22.000 lodí zmizí při transportu ze slunečního pětiúhelníku Nysoor (Gercksvira) na Kahalo. Tyto lodě byly objeveny v roce 3460 v Maelstromu. Selaron Merota nechává jako Vysoký Tamrat Noral Atorem umístit mikrotrpaslíka Kobold, jehož hyperspektrum je identické se Sluncem, do slunečního trojúhelníku Tergham (Archi-Tritrans).

50.000 před Kristem, 6400 dha-Tamar

Pokusy Lemurské Hvězdné gardy k oddělení vědomí od těla byly Toujaem Kehoem zintenzívněny a hnány kupředu. V této době zaujímá 103. Tamanium důležitou roli při evakuaci lemurské elity do Andromedy, protože je díky Hvězdné gardě dobře chráněno před útoky Haluťanů.

49.989 před Kristem, 6411 dha-Tamar

Haluťané zničí sluneční trojúhelník Ulbradan ve 21. Tamaniu pomocí paratronového útoku. Také Atrut (Hayok) je dalece zničen.

49.988 před Kristem, 6412 dha-Tamar

CREST III je z roku 2404 skrz časovou past Vario přesunut do roku 49.988 před Kristem a přes šestiúhelník v Andromedě transportován na Kahalo v Mléčné dráze. Podaří se jim přes časový transmiter na Pigellu v soustavě Vega skočit 500 let do budoucnosti, do času po konci lemursko-halutské války. Pomocné komando DINO III se proto nemůže setkat s CRESTEM III.

Lemurský vědec Levian Paronn dostane od neznámého buněčný aktivátor a plány na stavbu dalších aktivátoru.

49.985 před Kristem, 6415 dha-Tamar

Hlavní osídlené světy Velkého Tamania jsou evakuovány.

49.983 před Kristem, 6417 dha-Tamar

Icho Tolot použije v roce 1327 NGL časový transmiter na Gorbas IV a přistane v roce 49.983 před Kristem (6417 dha-Tamar) v časovém transmiteru Torbutan v základně Klubu Luna. Vědci Klubu Luna zmizeli kosmickými loděmi. Události se zřejmě účastnil i Mistr ostrovů Regnal-Orton. (poznámka: je možné, že vědci byli na rozkaz Mistra Ostrovů transportováni na Greenish-7 v Andro-Betě. Vysoce vyvinutá technika časových transmiterů vzbuzuje pochybnosti, že šlo o vlastní výtvor Klubu Luna).

Icho Tolot brání časový transmiter proti agresivním prahaluťanům. Levian Paronn nechá časový transmiter a Icho Tolota transportovat na Lemur. Od Haluťanů v zajetí kondiciovaných Lemurů se Haluťané dozvědí o stroji času. Levian Paronn unikne před útočícími Haluťany časovým transmiterem do roku 4500 dha-Tamar.

Haluťané převezou ukořistěný časový transmiter a Icho Tolota na svůj svět. Icho Tolot sabotuje test časového transmiteru, při kterém je jedna Icho Tolotem poškozená halutská loď přesunuta do roku 4560 dha-Tamar. Přitom je poškozen časový transmiter a Icho Tolotovi se podaří útěk s halutskou kosmickou lodí.

Icho Tolot přistane na hvězdné arše projektu EXODUS a nakonec s halutskou lodí dospěje na palubě hvězdné archy LEMCHA OVIR zpět do roku 1327 NGL.

Prahaluťané kvůli pacifikaci psychogeními renerátory na jejich arzenálových světech přestávají s bojem proti časovým zločincům. Haluťany opravený časový transmiter je deponován na arzenálovém světě Gorbas IV. Několik hvězdných arch je vybaveno hypervysílači, které mají aktivovat arzenálové světy.

mezi 49.988 a 49.488 před Kristem

Komando s Gusem Barnardem a Rogem Fantherm se pokouší s dilatačním letem s korvetou GOOD HOPE z flotilního tendru DINO III proniknou 500 let do budoucnosti (operace Pomněnka). Přitom narazí na Scimorské Lemury ze systému Scorch. Společně s nimi začnou se stavbou OLD MANA.

49.488 před Kristem, 6912 dha-Tamar

Díky rozmístěným Memosenderům objeví CREST III DINO III na oběžné dráze v soustavě Profus. Prostřednictvím Kalupů na palubě DINO III doletí CREST III do Andromedy a přes Vario (tehdy nazvané po zaniklém domovském kontinentu »Lemuria«) se dostanou zpět do relativní budoucnosti do roku 2404.

Útěk do Andromedy

Lemurové uprchli přes středogalaktický sluneční transmiter do Andromedy, aniž by je tam sledovali Haluťané. V Andromedě se usídlili na planetě Lemuria a Tefrod.

V budoucnu Lemurové vyhnali vládnoucí Maahky. Ti uprchli do Mléčné dráhy. Bez konkurentů si Lemurové vybudovali novou říši. Částečně se nazývali Tefrodi a začali degenerovat, výzkum a věda pro ně začal platit jako nesmyslná námaha. Po převzetí moci Mistry ostrovů pod vedením Agaiji Thetin byli Lemurští potomci evakuováni z Lemurie. Napříště se všichni potomci Lemurů nazývali Tefrodi. Planeta Tefrod se stala centrálním světem říše Tefrodů.

Osud Arch

V roce 1327 NGL jsou Hvězdné archy vybudované v rámci projektu EXODUS objeveny Terranci a Akonany a je objasněna jejich historie. Aby se osadníkům umožnil nový začátek, dají jim Akonané k dispozici několik neosídlených světů. Levian Paronn se vydá na cestu se třemi přátelskými Bestiemi, aby vyhledal ještě neobjevené Archy a kolonisty odvedl k novému světu. Stanoviště této kolonie není známé. O dalším osudu Lemurů nejsou žádné další informace.

Původ - Lemuridé

Lemuridé jsou společný výraz pro Lemury a z nich pocházející národy. Za přímé potomky Lemurů v Mléčné dráze se počítají především Terranci a Akonané. Zeut-Ellwen jsou možná předkové Arkonidanů. Menšími následnickými národy jsou Ferroni v soustavě Vega (lemursky Tanos), Vincranové v temné mlhovině Provconova pěst, Korphyrové ve hvězdokupě Hayok a prostředí přizpůsobení Akkanthosové. Hlavním lemuridským národem mimo Mléčnou dráhu jsou Tefrodi v Andromedě.

Zvláště z Akonanů, Tefrodů a Terranců pochází množství dalších lemuridských národů. Všechny tři hlavní národy z různých důvodů zapomněli svůj původ z Lemurů. Teprve kontakt s Mistry ostrovů v Andromedě počátkem 25. století je odhaleno první historické pozadí.

Akonané

Akonané jsou prapředci Antiů a hlavně Arkonidanů s mnoha dalšími subnárody: Azgoni, Ekhonidani, Eppanerové, Eysalané, Gorrové, Honové, Lepsotové, Lucaniané, Prebonové, Soltenové, Skokani (z nich pocházejí Arasové, Supertěžcí, Haknorané), Traversané, Tuglané, Utikové, Zaliťané, Vesmírní nomádi...

Tefrodi

Kromě jiného Neo-Tefrodi, Alfarané, Linguidové (smíšený národ z tefrodských a arkonidských osadníků)

Terranci

Kromě ostatních Chromundové, Epsalané, Ertrusané, Svobodní obchodníci (obyvatelé Olympu), Imartové, Imrané, Nosmoné, Oxtorňané, Plophosané, Rualesané, Rudyňané, Rumalové, Siganci, Taurané....

Zvlášnosti

Výjimku tvoří Lemurské národy v kulové hvězdokupě Omega Centauri (lemursky Hol Annasungtha = Ostrov bezpečí), centru bývalého 38. Tamania (Karagtam). Nacházejí se tam přinejmenším dvě malé hvězdné říše, které se chápou jako přímí následníci Velkého Tamania: Shahan a Baylamor. Kvůli hyperfyzikálním podmínkám v Omega Centauri ale technologický vývoj v těchto říších stagnoval. Kvůli trvalému strachu z Haluťanů až do roku 1200 NGL nebyl žádný kontakt s národy mimo Omega Centauri.

Příbuznost Lemuridů s dalšími rasami

V universu existují respektive existovali další lidské plemena: Varganové, Cappinové, Wyngerové, Yulocové...

Kromě Cappinů jsou také Varganové geneticky kompatibilní s lemurskými národy (Chapat - syn Atlana a Varganky Ištar). Také Wyngerové (jako byla třeba Demeter) jsou, s výjimkou Suskohnů, extrémně podobní člověku a existovala domněnka, že Demeter a Roi Danton by mohli s lékařskou pomocí zplodit dítě. Pro to byl předpoklad genetická příbuznost. Národy Yuloců v Naupaumu byli v rámci transplantací mozku pomocí PGT-postupu přinejmenším biologicky kompatibilní.

poznámka: tato hypotéza naznačuje, že tato lidská rasa vychází ze společného základního národa. Fosilní doklady a genetická příbuznost Lemurů s terranskou faunou, zejména jejich příbuznost se šimpanzy, bonobosy a gorilami, ukazuje na to, že se Homo Sapiens vyvinulo na Zemi. Podobným směrem se interpretují zprávy, že ID před 14 miliony lety na Zemi podporoval hominidy, ještě před jejich rozštěpením na šimpanze a pralidi.

Motanové vznikli, když ID před 7 miliony lety experimentoval na Zemi s humanoidním genetickým materiálem. Jeho cílem bylo extrapolovat evoluční vývoj v následujících milionech letech, aby viděl, zda by Terranci mohli být dobrým pomocným národem. Výsledkem experimentu byli tisíce Motanských dětí, ze kterých si vychoval stráže. Aby prokázali své schopnosti, byli Motanové dáni k dispozici jako pomocný národ vládcům Jamondi. Motanové se zřejmě osvědčili.

Motanové jsou možným vysvětlením pro příbuzenství mezi Lemury a jejich potomky a staršími národy jako Varganové, Wyngerové, Cappinové, Yulocové a další. Možná že skupiny Motanů, kteří nebyly chyceny v hyperkokonech, podobně jako Cortezané, vzdálení prapředci Gurradů, se stali prapředky těchto geneticky kompatibilních národů. Přinejmenším v případě Šuwašenů byla tato hypotéza opakovaně vyjádřena v komentáři Perry Rhodana:

...před dvěma miliony roky z Marsu na Zemi přestěhovaní Šuwašové se mohli stát »Prapředky« lidstva: nepochybně, protože byli lidmi, potomky Motanů - a zároveň plným právem předky Terranců (komentář v PR 2252)

...zatímco v Mléčné dráze jsou Motanové s velkou pravděpodobností bezprostředně spojeni s humanoidními Šuwašeny... (komentář v PR 2260)

Skupina Šuwašenů vyhledala kolem dvou milionů let před Kristem útočiště na Marsu před rebelujícími roboty. Přijali vzhled »opičích lidí« a Rytířem Hlubiny Permanochem z Tanxbeechu byli evakuováni na Terru. Možná že se jednalo o podobnou formu genetických mimikry jako u geno-modulátorů z národa Veslařů na Pigellu a Ferrolu, a Šuwašové se doopravdy proměnili v astralopitheky.

Takerové začali již zpočátku ovlivňovat vývoj Lemurů. Takerové skutečně Lemury dalekosáhle vytvářeli podle svého vlastního fyzického vzoru. Podle toho jsou Takerové a Lemuridé dalekosáhle biologicky kompatibilní.

Takerové náleží sami do velké lidské skupiny národů: Cappinové v galaxii Gruelfin s mnoha subnárody. Když ganjaský expediční sbor admirála Moshakena po bitvě proti Takerům před 200.000 lety ztroskotal na Teře, došlo ke smíšení mezi Cappiny a pravěkými lidmi.

V universu dále existují další humanoidní národy: Časoprostoroví inženýři, Modří Blond, Larové a další. Hypotéza předpokládá, že tyto humanoidní národy se stejně jako Časoprostoroví inženýři nebo Eskuquelové a Vipertové vyvinuly ze společného pranároda V'Aupertirů, který vznikl před 100.000.000 lety na druhé planetě slunce Aupertir v galaxii K'aan (= UGC 01344 v galaktické kupě Abell 262, asi 300 milionů světelných let od Mléčné dráhy).

V'Aupertirové jsou údajnými praotci, podle informací Pána Elementů, starší humanoidní rasy.

Zvláštnosti

Zvláštní je koncentrace aktivit mnoha z těchto národů na Zemi: genetické experimenty Takerů, exil Wyngerky Demeter při pátrání po Lairově Oku, únos válečníka doby kamenné Raa Vargankou Ištar a invaze Koncilu Sedmi (dominantní ozbrojenou silou byli Larové).

Jestli tato koncentrace na Terru souvisí s potenciálním příbuzenstvím s Terranci nebo spíše s polohou Sluneční soustavy jako 6D-klenotu, zůstává nevyřešeno. Nakonec také člověku nepodobní Loowerové před 18.000.000 lety ukryli Laireho Oko na Teře.