Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Skokani
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Rusuma
Známé obydlené planety:
Archetz, Nytet, Rusuma, Taphtor
Skokani
Skokani
© VFSF

Skokani neboli Mehandorové jsou obchodním národem Mléčné dráhy. Během času se vyvinuli z vesmírných nomádů, kteří pocházeli z planety Iprasa. Jejich zvláštností je, že často žijí ve velkých rodinách na palubách kosmických lodí. Proto se jim hovorově říká Skokani, protože skáčou od planety k planetě.

Skokani se jsou vzdálenými potomky Arkonidanů, na rozdíl od nich jsou ale mohutnější a mají téměř vždy červené vlasy a rudé vousy. Jejich hlavním světem je planeta Archetz, která ale kvůli roztroušenému způsobu života Skokanů má sotva nějak velký politický význam. Navzdory nomádskému chování ale disponují dalšími planetárními opěrnými body a považují soustavu Rusuma za své výsostné území.

Skokani měli téměř 8000 let obchodní monopol propůjčený arkonskými imperátory (obdobný monopol v lékařském oboru měli ze Skokanů pocházející Arasové). Příčiny propůjčení obchodního monopolu a jeho dlouhé trvání by se daly nalézt v metanových válkách (tisíciletá koncentrace arkonidských kapacit na vedení války, potřebná specializace ostatních koloniální a pomocných národů).

Skokani ale svůj monopol začali uplatňovat v celé galaxii a ne jen na území Velkého impéria. Jeho platnost často hájili násilnými způsoby. To vedlo k vytvoření žoldnéřského vojska (a tak vznikli Supertěžcí). Navzdory tomu všemu provozovaly jiné národy (ať už uvnitř nebo vně arkonského impéria) svou vlastní obchodní činnost. Geograficky se jejich monopol omezoval na větší část galaktické Westside.

Se založením Spojeného impéria monopol Skokanů zanikl. Protože právě Terranci byli hybnou silou vedoucí ke zrušení obchodního monopolu, jsou vztahy mezi Skokany a Terranci často nepřátelské. Také pod velice agresivní konkurencí Svobodných obchodníků Skokani trpěli, což vedlo k otevřeným bojům. Po porážce v sektoru Urbtriden v roce 2415 se Skokani museli podvolit a Svobodní obchodníci od té doby mohou obchodovat prakticky neomezeně.

Po hyperšoku v září 1331 NGL znovu narostla ekonomická moc Skokanů, protože si své kosmické lodě v rozporu s mnoha galaktickými národy včas přizpůsobili na podmínky zvýšené hyperimpedance. 1. ledna 1340 NGL byla založena transportní společnost Mehandor, která úzce spolupracuje s Aarusy. Skokani odebírají od Aarusů paradimovou techniku a konstruují speciální lodě po vzoru Aaruských červů.

Sociální struktura

Obchod a rodina se u Skokanů dá jen těžce rozdělit. Hlava rodiny řídí většinu operací, bohatství se měří na počet lodí náležejících jedné rodiny. Často jich mají jen málo, ale jsou rodiny se sto a více loděmi.

Protože Skokani chtějí převážně jen obchodovat a své lodi mají relativně málo vyzbrojené, využívají své příbuzné Supertěžké jako bojovníky.

Podskupinou Skokanů jsou Parijci. Ti byli na základě zločinů proti Skokanům vyřazeni. Při přiblížení k jiné skokanské lodi musí počítat s okamžitým ostřelováním. Tímto sociální vyčleněním jsou omezené také v obchodních možnostech. Není proto udivující, že jejich lodě jsou převážně ve špatném stavu. Kromě toho se převážně zaobírají ilegálními obchody. Pomocí obchodu, který bude ve větším měřítku prospěšný Mehandorům, mohou ale znovu nabýt úctu ostatních obchodníků a ztratit tak svůj Parijský status.

Kosmické lodi

Typickým tvarem kosmických lodí Skokanů jsou protáhlý válec, různě tlusté. Tvarová odlišnost od kulovitých arkonských lodí se vysvětluje tím, že Skokani ukořistili staré vraky Maahků z Metanových válek a recyklovali je pro vlastní účely, protože loděnice na Arkonu v té době produkovaly jen bojové lodě. Když si Skokani později vybudovali své postavení, upřednostňovali i nadále válcovitý tvar pro své nově postavené lodě.

Známí Mehandorové