Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Arasové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Aralon
Známé obydlené planety:
Aralon, Euhja, Tolimon
Arasové
Arasové
© FanPro
Arasové
Arasové
© VFSF

Arasové pocházejí ze Skokanů a jsou označováni také jako Galaktičtí lékaři. Jejich domovským světem je Aralon v soustavě Kesnar, asi 38 světelných let od Arkonu, v kulovité hvězdokupě M 13. Narozdíl od svých příbuzných Skokanů, jsou Arasové usedlým národem.

Arasové jsou průměrně dva metry vysocí, v rozporu se svými prapředky jsou ale velice štíhlí, úzcí a vyzáblí. Kůži mají světlou a oči albínsky červené. Arasové mají geneticky zaviněný sklon k holohlavosti. Existují sice Arasové, kteří i ve vysokém věku disponují prořídlými vlasy, jsou ale v menšině. Protože jsou Arasové albínové, mají od přírody bílou barvu vlasů.

Společnost

Nejdůležitější instancí arasské společnosti je Lékařská rada z Aralonu.

Ne všichni Arasové jsou lékaři, třebaže je to nejdůležitější a nejuznávanější profese jejich společnosti. Mnoho Arasů působí jako obchodníci, astronauti nebo technici. Každá profese ale nosí určitý přehoz – jako klasičtí vědci. Lékaři a astronauti je mají barevné. Regionální pobřežní hlídka na Aralonu žluté. Příslušníci nearasských národů, kteří jsou trvale na Aralanu přítomni, dostanou speciální pláště. Přehozy neoznačují žádné postavení v kastovním systému, každý Aras si naopak může své povolání libovolně vybrat.

Kosmické lodě

Kosmické lodě Arasů jsou stejně jako ty Skokanské válcovité, většinou ale výrazně menší. Arasové nemají bojovou flotilu, jejich lodě slouží civilním nebo vědeckým účelům. Velitelé kosmických lodí platí mezi Arasy ne jako příliš uznávané osobnosti, spíše mají statut kvalifikovaných dělníků.

Řeč

Jazykem Arasů je Torguiština. Zda se jedná o arkonidanský dialekt nebo o samostatně vyvinutou řeč, není známo. Dá se relativně rychle naučit.

Náboženství

O víře Arasů není známo nic bližšího, až na příležitostné motlitby, které v nouzových situacích směřují k Mo.

Historie

Arasy stvořil někdy kolem roku 18 334 před Kristem Aset-Radol, tehdejší Faktor VI v organizaci Mistrů ostrovů. Aset-Radol dostal příkaz sledovat Arkonidany, rozvíjející se národ, který Mistři považovali za možnou překážku své zamýšlené expanze do Apsuholu. Aset-Radol po celá staletí za skrytu pozoroval a manipuloval Arkonidany a začal dle svých představ měnit vedlejší větev tohoto národa (pravděpodobně Mehandory). Tak nakonec vznikli Arasové (přičemž jejich jméno je odvozeno od Mistrových iniciál AR). Budoucí Galaktičtí lékaři se stali Aset-Radolovým pomocným národem, který v příštích tisíciletích opakovaně využíval pro své výzkumy. Mnohdy si také přisvojil výsledky experimentů, prováděných Arasy (PRAX 6).

Před dávnými časy Arasové na svém rodném světě Aralonu propadli zpět do primitivního stádia vývoje a přestali tak ovládat kosmické lety. Kdy přesně se tak stalo, není známo, pravděpodobně někdy během archaické periody.

Zatímco si Skokani ve Velkém impériu vyvinuli nesporný obchodní monopol, stali se Arasové uznávanými specialisty v medicínském sektoru, a díky svému výzkumnému náskoku si vyvinuly kvasimonopol. V každém případě provádějí výzkum bez morálních zábran. Nejsou jen léčitelé, ale také největší drogoví dealeři impéria. K jejím intrikám patřilo mimo jiné rozšíření moru Nonu na Honuru, kultivace Biosů na Gomu, chování Mistrů pěvců na Mooffu VI jakož i pokusy svrhnou Regenta na Arkonu.

Perry Rhodan přistál v roce 1984 z pověření Regenta na Aralonu, aby podniknul zákrok vůči zločincům. Získal přitom léčivé sérum proti moru Nonu. Arasové se jen nedobrovolně podřídili.

V roce 2326 jsou Arasové plnohodnotní členové Spojeného impéria. Ačkoliv dodržují zákony Impéria, nedělají žádné tajnosti s tím, že by ho podrazili, pokud by k tomu dostali možnost. Protože nemají příliš velkou váhu v galaktické politice, nevedou blahosklonné názory Arasů k problémům v Impériu. Ani na svém rodném světě nevidí terranskou základnu na kontinentu Doun jako znamení okupace.

V roce 2327, v době hrozby Bluesanů, je Aralon vedle Arkonu a Terry hlavním výzkumným centrem, ve kterém se pátrá po zbrani proti molkexu.

Arasové se v roce 1291 NGL zúčastní boje Galaktiků proti kosmické továrně MATERIA.

Po hyperšoku, k němuž došlo roku 1331 NGL a s tím spojeném selhání veškeré vyspělé medicínské technologie, se postupně utvořilo nové lékařské sebeporozumění Arasů. To vedlo k tomu, že byly na Aralonu nabízeny také relativně banální lékařské zákroky (PRAX 2).

Vláda Arasů byla v roce 1340 NGL zatažena do intrik iniciátorů projektu Ara-toxin, s největší pravděpodobností se ale jednalo pouze o tolerování akcí MO-eskorty. Když začal Perry Rhodan postupovat proti MO-eskortě, byl podporován Lordmedikem Oclu-Gnasem (PRAX 2).

Zheobitt se v červnu 1346 NGL jako představitel Arasů zúčastnil tajné konference Galaktiků, konané v červu Aarus-Jima. V průběhu konference bylo následně založeno Nové Galaktikum (PR 2412).

Několik desítek tisíc Akonanů uprchlo roku 1347 NGL na neznámou planetu v halu Mléčné dráhy. Tam spolu se skupinou Bluesanů, Arasů, Antiů a Gradosanů založili hnutí odporu proti TRAITORU. Této organizaci se dokonce podařilo vyvinout zbraň, s jejíž pomocí mohl být rozrušován fraktálový zvon traitanků Terminační kolony. Sebevražednými útoky bylo zničeno několik traitanků, to ale málem zpečetilo osud odbojářů: Antakur z Bitveltu nařídil eskadře traitanků, aby vypátrala rebely a při sebemenší známce možného ohrožení je bez milosti zlikvidovala. Traitanky už se chystaly splnit rozkaz, když byl zahájen ústup Terminační kolony z Mléčné dráhy (PR 2496).

Známí Arasové

 • Mo - údajně zemřel v 1. tisíciletí před Kristem při pokusu, ve skutečnosti identický s Mistrem ostrovů Aset-Radolem
 • Nathan - v roce 1984 umístěn na Honuru k šíření hypereuforie
 • Themos - pracoval až do své smrti v roce 1984 na Aralonu na zkoumání neimperiálních národů
 • Gegul - v roce 1984 šéfinspektor na Aralonu, zodpovědný za vnější bezpečnost
 • Uut-Gin - slavný arasský výzkumník, zemřel 2043
 • Kule-Tats - podporoval kybernetika Vana Moderse při zkoumání Posbiů
 • Dr. Anztan - zúčastnil se v roce 2113 operace proti Posbiům na Everblacku
 • Tabes - roku 2326 vrchní mluvčí Lékařské rady z Aralonu
 • Darfass - roku 2326 obchodník a pašerák
 • Pa-Done - v roce 2327 společně s Tyllem Leydenem pátral na zbrani proti molkexovým pancířům
 • Kostra-Nor - umístěn na Kahalu během střetnutí s Mistry ostrovů
 • Zheobitt - podstatnou měrou se účastnil na léčbě monochrom-mutantů
 • Prak-Noy - šéfmedik na různých vlajkových lodích Perryho Rhodana

Zdroje

PR 42, PR 43, PR 44, PR 45, PR 46, PR 47, PR 48, PR 103, PR 153, PR 154, PR 155, PR 175, PR 176, PR 1986, PR 2412, PR 2496, AT 140, ATLS 1, PRAX 1 - PRAX 6