Honur

Astronomická data:
Průměr:6000 km
Gravitace:0.7g
Průměrná teplota:52°C
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Thatrel
Obyvatelé planety:
Honové
Známá fauna:
Nonové

Honur je druhá planeta slunce Thatrel, je chladný svět o velikosti Marsu. Nachází se asi 47 světelných let od Arkonu.

Planeta byla přibližně kolem 12‘659 před Kristem kolonizována Arkonidany, o osmnáct let později došlo k poslednímu příjezdu osadníků. Sto dvacet let po osídlení byl systém arkonidským impériem prohlášen za zakázanou oblast. Tato blokáda platila i v roce 1984.

Velice slabá atmosféra obsahuje málo kyslíku, povrch tvoří většinou písečné a štěrkové pouště, které často postihují písečné bouře, a příkrá, holá pohoří. Nenachází se zde žádné těžitelné naleziště rud. Existuje jen několik jezer a řek. Vegetace se nachází jen v blízkosti subplanetárních vodních zdrojů ve formě hustých koberců kaktusů. Fauna je neškodná a bezvýznamná. Jedinou a důležitou výjimku tvoří Nonové, které zmanipulovali Arasové. Na Honuru nejsou žádná města a jen jeden kontinent, protože tu nejsou žádná moře.

Historie

Při přistání na Honuru v roce 1984 narazí Terranci na potomky arkonských kolonistů, kteří upadli zpět do barbarství. Jsou to tiší, téměř vychrtlí, vzrostlí a absolutně mírumilovní humanoidi, kteří se nazývají Selektovaní. Jsou holohlaví a žijí v primitivních osadách poblíž vodních zdrojů. Bez jejich vědomí je psychicky ovlivňovali Arasové, kteří se na Honuru usadili. Astronauti všech národů, kteří zde přistanou, se dostanou do moci Nonů a jsou ztraceni. Nebezpečí se později podařilo odstranit.

V roce 2326 objeví posádka terranské lodi NUSIS na Honuru druhý z celkem 25 od ID v Mléčné dráze roztroušených buněčných aktivátorů. Za dramatických událostí se tento přístroj podařilo získat.

Aktuální data:
21.10.2021
1566 před NGL
32. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459508.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!