Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:47 Ly od M13
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:3
Známé hvězdy v soustavě:
Thatrel
Známé planety v soustavě:
Honur
Soustava má 3 planety. Číslo 1 a 3 jsou neobydlené. Druhou planetou je Honur. Od roku 1984 je soustava zakázanou oblastí, protože se zde vyskytla nemoc zvaná hypereuforie. Dříve kolonie arkonského Impéria. Slunce je červený obr.