1984

počátkem roku

Topsiderové zakládají na Beteigeuze IV základnu (PR 48)

březen

na Zalitu nechává Demesor zavraždit Zarlta Eltona. Zernif přechází do ilegality (PR 41)

duben

Arasové začínají údajnou podporu pro Demesora prvními dodávkami Mooffů zaplavovat Zalit (PR 41)

10. května

Rhodan letí na přání Thory a Cresta s GANYMEDem do M 13. Doletí doprostřed kosmické bitvy mezi robotskou flotilou a Motunery (PR 38)

11. května

Motun je zničen (PR 38)

12. května

s ochranným doprovodem přistává GANYMED na Naatu (Arkon V) (PR 38)

13. května

rozhovor s administrátorem Serghem odhalí existenci Regenta (PR 38)

květen

Rhodan přistane s GZ-1 s pomocí fiktivního transmiteru na Arkonu. Setkání s Orcastem XXI. dopadne bezvýsledně. Rhodan se na radu Orcasta setká s admirálem Kenosem, který poskytne podporu (PR 39)

2. června

s padesáti muži ukradne Rhodan VEAST'ARK, 1500 metrů velikou super bitevní loď, na Arkonu III (PR 39)

3. června

setkání s GANYMEDEM. Ukradená kosmická loď dostane jméno TITAN (PR 39)

17. června

TITAN přistane na Zalitu. Moofové jsou odhaleni. Kontakt s hnutím odporu proti Zarltu Demesorovi (PR 40)

červenec

Rhodan si promlouvá s Regentem. Demesor zajme Rhodana, Bulla a Marshalla. Gucky je osvobodí. Demesor úmírá při následujícím boji. Admirál Zernif se stane novým Zarltem. Regent přenechá Rhodanovi TITAN (PR 41)

uprostřed července

TITAN přistane na Honuru. Až na několik výjimek onemocní posádka Hypereuforií. Když zaútočí roboti Arasů, odstartuje TITAN a zavolá GANYMED (PR 42)

konec července

Tifflor objeví na Honuru tajnou základnu Arasů a dobyje jí (PR 43)

8. srpna

Sandy Thorn odstartuje na palubě CEPHYRu na Capellu II (T 300/5)

září

Markus Everson se stává kapitánem (PR 44)

konec září

Rhodan přilétá na Mooff VI. Po tragickém nedorozumění přichází pozitivní kontakt. Další základna Arasů je dobyta (PR 44)

říjen

Rhodan přilétá na Aralon (Kesnar VI). Šéflékař Borat si vyžádá ozbrojenou pomoc Těžkého Talamona. Při boji zemře Aras Themos. Aralon je nucen změnit svou dosavadní politiku, tedy rozšiřovat nemoci a pak je léčit. Posádka TITANu je vyléčena (PR 45)

uprostřed října

Skokanská planeta Exsar je Arasem Gegulem nakažena; rada lékařů poskytne pomoc, Gegul je odsouzen k smrti (PR 46)

21. října

fyzik Pavel Dirac umírá v Talahassie (PR 931)

26. října

v lodní pozitronice Těžkého Topthora jsou zmanipulovány údaje o pozici Země; souřadnice se nyní vztahují na Betelgeuze III (PR 46)

30. října

Bully a mutanti Gorašin, Išibaši, Kakuta, Marshall, Sengu, Toufryová, Čubaj a Jokida zničí Araskou stanici na Gomu. Laros je zničen atomovým požárem (PR 47).

Rhodan se vrací zpět na Zemi (PR 48)

listopad

CENTURIO a TERRA přilétají k Betelgeuze. Setkání s Topsidery. Doitsu Ataka naváže spojení s Aquasy a získá je jako spojence proti Topsiderům (PR 48).

Topthor přilétá na Aquu. Esperdetyn (Beteigeuze III) je zničena Arkonskou bombou. Topthor přichází na Aqua o život; Topsiderové jsou vyhnání z planety a zničeni Těžkými. Rhodan předstírá explozi TITANu. Tímto manévrem je předstíráno zničení Země, Regent si je jistý bezpečím (PR 49, T 210)

pravděpodobně listopad

Sandy Thorn vstoupí do symbiózy s rostlinnou inteligencí z Capelly II (T 300/5)


svatba Mabel a Benjamina Rushtona (T 17)

alternativní universum T 274

Petra Sieberg a Manfred Tomzik se dávají dohromady (T 274)

poznámka

v letech 19852040 se oblast vlivu lidstva s krajní opatrností rozšiřuje. Agenti rozvědky jsou vysíláni, utajené kolonie jsou zakládány, sbor mutantů se upevňuje. V roce 2040 dosahuje v roce 1990 založené Solární Impérium jen do bezprostředního okolí Sluneční soustavy; lodní doprava mezi Sluncem a ostatními kolonizovanými soustavami je ale pro nebezpečí odhalení loďmi Regenta a jiných nepřátelsky nakloněných národů prováděna jen skrytě, proto jsou nové planety (mezi nimi Siga, Plophos, Ertrus, Imart a další) hodně daleko.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál