CENTURIO

CENTURIO byl po lodích TERRA a SOLAR SYSTEM třetí na Zemi vyrobenou a podle arkonidského vzoru vyvinutou lodí třídy TERRA.

Kulovitý křižník měl průměr 200 metrů a v první polovině 21. století běžné technické vybavení (impulzní pohon, transiční pohon, impulzní děla, dezintegrátory a normální energetický ochranný štít. Kromě toho disponoval také strukturálním kompenzátorem proti zaměření otřesů prostoru při transicích.

Historie

Loď byla dána do služby 26. listopadu 1892 a ve slavnostní ceremonii pokřtěna Thorou da Zoltral. Velitelem byl Conrad Deringhouse, který měl v tuto dobu hodnost majora; jeho zástupcem a prvním důstojníkem byl kapitán Lamanche.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál