Menu
Technická data:
Forma:kulovitá
Průměr:200 metrů
Pancéřování:dvojité terkonitové
Počet palub:15 hlavních
Antigravitační šachty:25
Přistávací vzpěry:12
Pohon:
lineární (typ Kalup), transiční, 18 projektorů impulzního pohonu v rovníkovém zesílení
Zrychlení:kolem 600 km/s2
Posádka:400 osob
Ofenzivní výzbroj:
těžká transformační děla na horní polokouli, normální na dolní, impulzní děla, narkotizační děla, dezintegrátory
Defenzivní výzbroj:
HD-štíty
Pomocné čluny:
space-jety, jednomístné stíhačky, trojmístné ničitele, kluzáky, shifty

Těžký křižník třídy TERRA je terranská kulovitá loď o průměru 200 metrů. Jednotky této třídy byly koncipovány jako útočné kosmické lodě.

Tyto lodě byly stavěny po vzoru těžkého křižníku TERRA. TERRA byla první terranská velká loď vybudovaná ve 20. století.

Prvním velitelem TERRY byl Conrad Deringhouse. Jako druhá loď této třídy byla postavena SOLAR SYSTEM, které vele Rod Nyssen.

Lodě této třídy dosahovaly zrychlení až 600 km/s2. Těžký křižník třídy TERRA má 15 hlavních palub, které se částečně rozdělují na několik pater. Centrála se nachází v nitru lodi a je chráněna vlastním pancéřováním.

Známé lodě této třídy: