Menu

Dezintegrátor, zastarale nazývaný Dekrystalizační směrový paprsek, je přístroj, který je schopen zneutralizovat elektrostatické vazebné síly mezi molekulami.

Výsledkem je, že zasažený materiál se v dotčené oblasti beze vzniku tepla rozpadne na atomární prach, případně plyn.

Při tomto rozpadu se objevuje charakteristická nazelenalá záře. Účinnost a rychlost dezintegrace závisí přitom na vzdálenosti a hustotě ostřelovaného materiálu. Vhodnými opatřeními, jako například zintenzívňováním krystalické mřížky nebo kompresnímu vstřikování se u určitých látek dá zvýšit rezistence proti dezintegračnímu paprsku. Naproti tomu se dá pomocí zabudování Halmanových kontaktů několikanásobně zesílit působení dezintegračních paprsků.

Dezintegrátory se vyrábějí téměř ve všech velikostech, od ručních zbraní pro Sigance až po supertěžká lodní děla. Zbraňový účinek potom závisí na síle paprsku. Kromě toho se dezintegrátory používají také na hlubinné dolování a speciální nástroje.

Dezintegrátorové řezačky a nože používají extrémně prostorově omezené dezintegrátorové pole. Dezintegrátorové pole obalí příslušnou čepel a vytvářejí tímto způsobem koncentrovaný účinek. Proti energetickým štítům takové pole působí podobně jako bodové ostřelování a je schopno tento štít takřka rozkrojit.

Dezintegrátor se zřídka používá v boji v uzavřených prostorech. K vedlejšímu účinku patří mimo jiné také množství drobného atomového prachu, který filtry mohou pohlitit jen ztěží. Bojovat bez ochranných prostředků je hazard, živým tvorům tento prach zalepí plíce a dojde k rychlému udušení. Kromě toho většina látek ve vesmíru, hlavně organický materiál, obsahuje mnoho vodíku. Při nasazení dezintegrátoru se uvolní množství volného vodíku, který se při smíšení s kyslíkovou atmosférou rychle stává výbušnou směsí. Proto je při kontaktu s dezintegrátorem přikázana opatrnost.

Dezintegrátorová bomba

Dezintegrátorové působení lze vyzvat také všesměrově. Příslušné zbraně se pak označují jako dezintegrátorové bomby a zničí jakoukoliv hmotu uvnitř určité oblasti.