Menu

Takzvaný vyšší energií nabytý štít (HD-štít) je energetickým ochranným štítem. Je dalším zdokonalením poloprostorového pole.

Struktura štítu

Jedná se o 5D strukturální pole s nestabilní librační přesycenou zónou; protože pole na sebe samo působí, vyvolává efekt, který vně jeho zakřivené oblasti vytváří propojení k poloprostoru.

Zatímco pole štítu a jím obalený objekt zůstávají běžnou součástí normálního časoprostorového kontinua, způsobují tak vzniklé strukturální trhliny (poznatelné jako černé stíny nebo blesky v jinak nazelenale se třpytícím poli) »vyzáření« dopadajícího objektu do mezioblasti mezi normálním prostorem a hyperkontinuem.

Struktura pole je tvořena stabilní pětidimenzionální komponentou a nestabilní přesycenou zónou. Energetická hladina této zóny se nachází v poloprostoru – v oblasti mezi standardním universem a hyperprostorem, která se také označuje jako librační zóna – a může tak přijmout a odvést velké množství energie. Ven namířená gravomechanická složka gradientu zabraňuje při pobytu v atmosféře, aby byl vzduch neustále vyzařován pryč – to následuje teprve od určitého stupně ohrožení. Nedochází tedy k žádnému permanentnímu vyzařování.

HD-štíty předstihují v způsobu účinku jednoduché 5D štíty, paratronový štít ho ale jasně převyšuje. Odpovídá tomu také spotřeba energie.

Historie

Vysokoenergetické štíty byly původně adaptovány Maahky, kteří od Mistrů ostrovů dostali jeho lemurský protějšek – rudě zářící poloprostorový štít.

V boji proti Maahkům se HD-štíty daly prorazit pouze extrémně těžkými zbraňovými kalibry, jako byly gravitační bomby, a to ještě jen krátkodobě. Při zkoumání štítu vyšlo najevo, že štíty jsou stabilní, pětidimenzionální povahy, které se s nestabilní přesycenou zónou podobají přirozenosti lineárního prostoru. Po tomto poznatku došlo k úspěšnému překonání nazelenale svítících štítů.

Později byly terranskými vědci, jmenovitě profesorem dr. Arno Kalupem, vylepšeny. Nestabilní přesycená zóna byla přitom dále umocněna. Od roku 2404 byla tato defenzivní zbraň Solární flotily dále vylepšována. Po vývoji paratronového štítu se HD-štít používal v několikanásobně stupňované formě jako sekundární štít.

Po zvýšení hyperimpedance už stupňování není více možné.