Menu

Gravitační bomba je zbraň, která otevírá mocnou trhlinu do hyperprostoru. Všechno co se dostane do oblasti jejího vlivu a není adekvátně chráněno (např. silným paratronovým štítem) je vyzářeno do nadřazeného kontinua.

Terranci tuto zbraň převzali od Arkonidanů a částečně ji vylepšili. Existují ve formě normálních bomb a torpéd, kromě toho existuje speciální verze pro transformační děla.

Funkční princip

Bomba na cílovém místě vydává extrémně velké množství hyperzáření. Záření poté vytvoří v interferenci hyperbarie. Tento gravitační neboli tíhový šok vede k vytvoření nestabilní hyperprostorové trhliny nepředvýdatelných rozměrů. Trhlinou, která existuje pouze zlomky sekundy, poté látka a energie odtečou nekontrolovatelně do hyperprostoru.

Kvůli svému neortodoxnímu funkčnímu principu se výbušná síla gravitačních bomb nedá udávat v kilotunách TNT.

Gravitační bomba má zajímavé vlastnosti: může se zkonstruovat jako normální 3D bomba, dá se ale také přeměnit na stabilní 5D energetickou matrix. Obě formy mají při explozi identické vlastnosti. Tímto způsobem se gravitační bomby dají vystřelovat i bez transformačních děl rychlostí světla. Jako světelné spirály mají gravitační bomby dolet několik světelných minut.

Arkonský pomocný člun GOOD HOPE byl vybaven vyzařovací variantou gravitační bomby. Loď byla bohužel při své první akci sestřelena. Metalurgické a hyperenergetické měření ale ukázalo, že tehdejší verze ještě není dostatečně vyvinutá. Při delším používání docházelo k těžkým škodám na lodi a posádce. Uvolňovaná hyperenergie se nedala odstínit technologiemi roku 20000 da Ark.

Během krize s Rojem se terranské lodě několikrát setkali se starými Arkonskými robotskými loděmi, které disponovali vyzařovatelnými gravitačními bombami.

Historie

Gravitační bomby byly vyvinuty Arkonidany za časů Centrální války. V jejím průběhu se s její pomocí vyzářily do hyperprostoru celé sluneční soustavy.

V roce 1975 byl třetí měsíc planety Vega XL zničen dvěma gravitačními bombami STARDUSTU II.

V roce 2327 byla soustava EX-2115-485 prostřednictvím 85000 gravitačních bomb vyzářena do hyperprostoru.