Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2327
hledat

leden

v soustavě Eastside dochází k prvnímu střetu mezi loďmi Spojeného impéria a Bluesanů. Gucky a Ras Čubaj tam objeví loď robotského impéria (PR 163)

4. ledna

terranská flotila zničí planetu Herkules a jejích sedmnáct měsíců (PR 164)

únor

malá Explorerská flotila pod velením Tylla Leydena přistane s Petříčkem na planetě Tombstone. Leyden uzavírá s Petříčkem a Červounem Oooffem přátelskou dohodu (PR 165)

Na Eysalu narazí vědci, mezi jinými i Ron Irish, Karen Isot, Gil Krueger, Duram Olsson, John Pohl, Dale Schenk a Christoph Warren, v labyrint pod Malkinem na Apasské Bluesany (PR 166)

Martin De Fort je upoután na pojízdné křeslo (PR 174)

1. března

Rhodan má před studenty kosmické akademie Alice Springs projev o Bluesanech (PR 167)

3. března

Torav Drohner, Tako Kakuta a Fellmer Lloyd podnikají průzkumnou expedici na Apas (Pahl IV)

4. března

KOPENHAGEN přistává na Kohnla (Pahl VI) (PR 167).

11. března

KOPENHAGEN se s několika zajatými Apasany a Gatasany vrací zpět (PR 167)

květen

Alistair Cimarosa zůstává po ústupu na jedné eastsidské planetě. Spencer Cimarosa za to činí odpovědného Randolpha Keegyho; jeho syn Anthony Cimarosa má vykonat pomstu (T 14)

1. června

TRISTAN (Mos Hakru) proniká na Gatas XIV (PR 168)

7. června

Gatasané pod velením Leclerca zajmou padesát pozemšťanů, mezi jinými i Mos Hakra a Melbara Kasoma; Don Kilmacthomas umírá (PR 168)

10. června

Lemy Danger se vydává na záchranou expedici na Gatas (Verth V) a osvobozuje přeživší zajatce (PR 169)

červen

Mos Hakru je Gatasany pitván a umírá (PR 169)

uprostřed července

KONSTANA (Faro Urgina, Clark Yak) odváží tři Červouny z Tombstone na tři kyslíkové světy v Hiesseho shluku (PR 170). EX-5207 (Beto Hiesse) a KOSTANA jsou zničeni na Brulab-3; Lionel Erskine, Faro Urgina a Clark Yak a zbývající z posádky KOSTANA jsou zabiti potomky Akonanů. Bluesané se dozvídají o spojenectví mezi Terranci a Červouny (PR 171). EX-318 (Griffin Tuchman) vletí do soustavy Brulab-3 a je zničen; přeživší Tuchman, Frankie Pell a Ter Phillips se dostanou pryč po objevení jednoho starého akonského transmiteru. První boje mezi Gatasany a Terranci (PR 172)

24. července

státní křižník LIENZ je napaden Bluesany a zničen. Tefrodský oddíl zachrání čtyři přeživší, mezi nimi i seržanta Bari Staunderse, a vyloží je na History (PR 260)

srpen

Spencer Cimarosa, Glenn Caplan a D'Arcy zakládají projekt 'fialový Měsíc' (T 14)

říjen

Melbar Kasom a Lemy Danger provedou na Gatasu zkoušku extraktu B-Hormonu. Je pozorován Driveefekt (PR 173)

25. listopadu

ASUBAJA (Thoma Herisch) se na Tautě setká s Petříčkem (PR 173)

26. listopadu

Bluesanská loď pod Leclercem přistává na Tautě. Chorobomyslný De Fort umírá. AntiMolkexové bomby jsou úspěšně vyzkoušeny. Leclerc umírá při zničení své lodi (PR 174)


Miles Traut se dobrovolně hlásí na Last Hope, aby unikl represáliím a nebyl mu podán jed (PR 196)

na Size narozen Cool Aracan (PR 350)

na Chromundu narozen Tison Rushbrook, syn Stuarta Rushbrooka a Elva Akihanové (T 10)

narozen Conrad Wraith (T 273)