Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Siga
hledat
Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Gladorova hvězda
Obyvatelé planety:
Siganci

Siga je druhá ze čtyř planet zeleného slunce Gladorova hvězda, která se nachází 10251 světelných let od Sluneční soustavy.

Gravitace na tomto kyslíkovitém světě činí 1.12 gravů, klima je podobné Zemi. Planetární povrch je pokrytý kontinenty a moři. Hlavní město planety se jmenuje Siga-Town.

Hasparcon

Hlavní město severního kontinentu Hasparcon se jmenuje Mirettil. Hasparcon má velikost asi jako Severní Amerika. V srdci kontinentu, ze severu ohraničený vnitrozemním mořem a na ostatních třech světových stranách lesy a stepmi, se nachází Masiv předků.

Masiv předků, horské pásmo se nachází asi 2000 km od východu na západ příčně nad Hasparconem. Obrovské hory o výšce přes 5000 metrů tu nejsou žádnou vzácností. Celá oblast je prakticky neobyvatelná, zdržuje se zde pouze několik poustevníků, kteří se stáhli z civilizace.

Hlavní město kontinentu Mirettil mělo v roce 2841 přes 38 milionů obyvatel a je nejvýznamnějším obchodním a kulturním střediskem kontinentu.

Historie

V roce 2003 zde přistáli na palubě lodi LEDA první terranští kolonisté. Hyperzáření zeleného slunce Gladorova hvězda vedla k extrémnímu zmenšování tělesné výšky kolonistů od generace ke generaci. Současně se nesmírně zvyšovala střední délka života Siganců.

Zvláštním znamením Siganců se stala jejich světle zelená kůže a černé vlasy. Zároveň se z nich stali ultrazírači a ultranaslouchači.

Společně se Swoony, z nichž někteří na Sigu přesídlili, udělali Siganci ze Sigy centrum galaktické mikrotechniky.

V roce 2236 narozený specialista USO Lemy Danger byl už jen 22.21 cm vysoký a 852 gramů těžký. Střední délka života jeho generace činila 800 až 900 let.

V roce 2306 narozený pocitový mechanik Harl Dephin, velitel Paladinu, byl vysoký 16.43 cm a střední délka života činila véce než 1000 let.

Během vlády Monose byli na Sigancích prováděny genetické experimenty. Nikdy nebylo objasněno, kam se mnoho dlouhověkých Siganců ztratilo.

Jedna skupina Siganců se usídlila na planetě Algustra. Tělesná výška Algustranů ale od generace ke generaci stoupá.

V roce 1146 NGL existuje už jen několik Siganců, kteří jsou buďto klony nebo potomci klonů. Tělesná výška činí 11 cm a délka života klesla na 250 roků.

V roce 1255 NGL se posledních 327 Siganců přestěhovalo ze Sigy na Camelot. Opuštěná planeta byla jako protektorát převzata Ligou svobodných Pozemšťanů a byla zde umístěna malá výzkumná stanice.

Se speciální lodí GLADOR prozkoumával siganský tým z Camelotu Mystery, domov Ennoxů neboli Veegů, a zjistil, že se Veegové přesunuli do Arresa.

Džerrové přesunutí Heliotskými tvrzemi na Terru nakonec pronikli do systému Gladorovy hvězdy a byli zde zničeni. Speciální hyperzáření Gladorovy hvězdy u nich vyvolalo rozmnožovací fázi.

Při pozdějším rozpuštění Camelotu se 120 Siganců rozhodlo přejít do Nového USO a přesídlili do Quintova centra. Prosluli hlavně dva Katsugové Nového USO obsluhované Siganci.

Hyperfyzik Kirk Albado, v roce 1332 NGL šéfvědec na lodi PRAETORIA, byl jedním z vysoce postavených Siganců v LSP.

V roce 1344 NGL žije na Size opět více než sedmnáct milionů Siganců. Většina z nich pochází z bývalých kolonií nebo se jedná o přistěhovalé Algustrany.