Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Ennoxové
hledat
Další informace o národu:
Domovská planeta:Mystery
Známé obydlené planety:
Mystery
Ennoxové
Ennoxové
© VPM kg.

Veegové, (terransky: Ennoxové (Entita nomen nescio null X - entita, jejíž jméno má neznámý původ, volně přeloženo: Nepojmenované bytosti neznámého původu); arcoansky: Riin (Půvabní) a Sriin (Ďáblové), jsou vlastně humanoidi s částečně zábavným vzezřením. Ve skutečnosti jsou to bytosti z čiré energie, kteří mají domov na planetě Mystery v soustavě Enno.

Ennoxové mohou provádět pomocí své dutinové pleteně distanční krok a tak se dostat prakticky na každý bod univerza.

Tvrdí, že před dávnými časy dostali příkaz, zaměřit vesmír. To byl však jen trik, aby se ujistili, že se jednoho dne dostanou na planety Sampler, aby popohnali události, které měly vést ke konci Abruse.

Vývoj

Veegové se rozmnožují dělením. To se děje na Mystery každých 50 let a je to doprovázeno převrácením magnetického pole planety. Kvůli změně magnetického pole a jevům doprovázejícím dělení, je povrch planety Mystery částečně zpustošen.

V prvním období života jsou Veegové prakticky nepatrnou hyperprostorovou trhlinou o velikosti několika nanometrů. Kolem nich se vytváří modře světélkující, extrémně silná hyperzářící mlhovina. Mladí Veegové své zbarvení nemohou přesně kontrolovat, proto při projevech pocitů modře září.

Ve druhém období života se vyvíjí orgány dutinové pleteně a aura Veegů se stabilizuje. Barva se mění už jen při extrémní duševní zátěži. Při kontaktu s jinými národy přebírají humanoidní podobu. Tento vzhled však pro ně není přirozený. Nemají žádná tělesné pocity, například někdy zapomínají, že mají deset prstů a ne jen osm. Tato životní fáze trvá nejméně 100 let.

Ve třetím období života selhávají orgány dutinové pleteně a již navždy musí zůstat na Mystery. Tato fáze trvá až do nového dělení. Poté se Veego rozdělí, zatímco vznikne jeden Veego v první fázi života jako odnož. On sám přechází bezprostředně poté do čtvrtého období života.

Čtvrtá životní fáze byla po dlouhou dobu jen pověstí. Veegové mysleli, že vejdou do hyperenergetické vrsty kolem Mystery a tam zemřou. Tuto vrstvu také používají proto, aby na ní zaznamenali optický model univerza.

Teprve poté, co Veegové přejdou da Arresa, se ukáže, že tato vrstva představuje druh duševního kolektivu a jeho členové mohou s ostatními Veegy telepaticky komunikovat.

Zvláštnosti

Veegové při kontaktu s jinými národy nikdy neuvádějí svá vlastní jména, stejně tak ani pravé jméno svého národa.

Výraz Ennox vymyslel Terranec Sato Ambush. Nejprve to bylo jen jméno pro Ennoxe Philipa, ale později se vžilo i jako pojmenování celého národa.

Při prvním kontaktu s Arcoany dostanou od Heleomesharana jméno Riinové, tedy Půvabní. Později je ale Arcoana Jaobourama přejmenuje na Sriiny, Ďábly.

Dotknout se Veega v jeho energetickém stavu je buďto velice nebezpečné, nebo krajně nevhodné.

Svůj domovský svět velice často nazývají pouze Domov. ID je nazývá přáteli.

Historie

Veegové přejali svůj humanoidní pseudotvar od Anoree. To znamená, že se vyvinuli nejméně před 2 miliony let.

Poznámka: To se časově shoduje i s prvním průnikem z Arresa.

V neznámé době obdrželi Veegové od neznámého zadavatele příkaz, změřit vesmír. Dal jim malého zaměřovače, kterého nosí zavěšeného na šňůrce kolem krku. Aby měření opticky zobrazili, používají kolektiv svých nejstarších.

4. března 1200 NGL se Philip nečekaně objeví u Reginalda Bulla a jsou v následujících týdnech nasazeni i s dalšími Ennoxy jako poslové, protože po vynoření hyperprostorové parézy 10. ledna 1200 NGL nefunguje ani hypervysílání, ani nadsvětelná rychlost při vesmírných letech.

31. srpna 1289 NGL se Ennoxové kompletně přemístí do Arresa, minusové strany univerza, aby tam spolu s ostatními Nokturny a Koncepty zajistili šíření života.

Známí Ennoxové