Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1624
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1624
Název:V proměnlivé zóně
(In der Wechselzone)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Nový zdroj Ennoxů v galaxii - a Ronald Tekenerův objev na Accaro III
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je obžalován

Salamon a Rebecca - dva Ennoxové, kteří chtějí být oba mluvčími

Ronald Tekener - galaktický hráč na nebezpečné misi

Garra-Noc-S'ley - velitel LEPSO

Zeppe-Fao-F'ay - Kartaniňanka se stává médiem pro cizí moc

S novou kosmickou lodí LEPSO1), kartanským tři sta metrovým Trimaranem, který z Hangaye pod velením Karaponida Garra-Noe-S'leye dorazil do sektoru Panot, se Ronald Tekener 1. září 1200 NGL vydá k proměnlivé zóně, periodicky Zónou smrti zasahované oblasti, aby tam nainstaloval robotickou pozorovací stanici. Na třetí planetě slunce Accaro, osamělém světě, je objeveno mnoho asi pět metrů vysokých věží. LEPSO zůstane na Accaro III, zatímco hyperprostorová paréza několikrát zasáhne soustavu. Kamenné sloupy se rozpadnou a změní se na plástovou strukturu a nakonec se rozvinou do veliké plochy, která zobrazuje stylizované slunce. Tekener pochopí, že se jedná o cizorodou formu života. Využijí mistryni provianťačku Zeppe-Fao-F'ay jako médium, aby vetřelce telepaticky odchýlili od jejich metamorfózy, a sabotují ze stejného důvodu systémy LEPSA. Blufem přinutí Tekener ale Accarské bytosti, aby své útoky zastavili. Nakonec se rozlomí povrch, vynoří se bezpočet dvanáctinohých bytostí, jejichž vřetenovitá těla se zdají být tvořeny krystalickými vlákny. Paralelně k metamorfóze accarských bytosti má posádka během plusové fáze hyperprostorové parézy opakovaně nejasnou vizi cizorodé krajiny, ve které procesí obrněných, skrčeně působících postav směřuje k tabulové hoře. V tom Tekener věří v přítomnost moci, která poutníky volá k sobě2). Když se Zóna smrti znovu stáhne, opustí LEPSO Accaro III3).

Mezitím se na BÁZI shromažďuje stále více Ennoxů. Perry Rhodan vydá Rebecce a Salomonovi, kteří se roztrpčeně přou o úřad mluvčího všech Ennoxů na palubě nosné lodi, plnou moc k jednání, aby si tak zajistil jejich pomoc. Ve srovnání s dřívějším vystupováním4) se Ennoxové chovají decentně a vcítěně. Rhodan požádá Rebeccu, která se zajímá o akonsko-arkonidský konflikt a jeho historické kořeny, aby zjistila, co Akonané při svých akcích v systému Ashuar5) měli v úmyslu.

Když Rhodan s advokátem Yaenzem Viesherem dorazí do Humanidromu, aby před galaktickým soudním dvorem prezentoval žalobu kvůli akonské okupaci Bolanu6), je konfrontován s protidemonstrací, kterou zinscenoval akonský galaktický rada Tephar Alropis a Verdnadse, galaktický rada Skokanů. Zástupci Arasů, Ertrusanů, Epsalanů, Supertěžkých, Unithanů, Volaterů, Oxtorňanů, Rubiňanů a Arkonidanů podpoří naproti tomu Rhodanův návrh. Protože, jak Philip vysvětluje, budou nositele buněčného aktivátoru podle jeho vystoupení ve filmu posuzovat, postaví se Rebecca na stranu Akonanů, zatímco Philip sám zastupuje Rhodanovu pozici. Když Topsider Zroon-Czarr 14. září jako předseda zahájí zasedání soudu, ke kterému patří Bluesan, Ertrusan, Epsalan, Ferron, Skokan a Supertěžký, vmísí se Ennoxové a přinutí Zroon-Czarr svou silnou řečí k tomu, aby jednání ukončili. Rhodan vyzve poté Philipa k rozmluvě a dostane překvapivou odpověď: »Místo toho, abyste si vzájemně hlavy otloukali, byste se měli osvědčit. Mohla to být vaše zkouška!«