Perry Rhodan 1617 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1617
Název:Akonanka
(Die Akonin)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Hraje si s Perry Rhodanem - v tváří tvář apokalypse
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan je zneužit

Sato Ambush - pararealista se objevuje jako strašidlo

Myles Kantor - je téměř zoufalý

Henna Zarphis - tajemná Akonanka

Voltago - kyberklon zabrání katastrofě

Protože vývoj lokálního attraktoru ukazuje blížící se novou hyperprostorovou parézu, jsou na mnoha planetách podnikána opatření proti očekávané katastrofě. K tomu patří také terranské oddělení Pan, jehož příslušníci byli pod velkým utajením vyškoleni na Měsíci a poté vysláni na různé světy Mléčné dráhy.

1. července 1200 NGL se v ODINU jako nemateriální zjevení objeví Sato Ambush.

Vzhledem ke zvětšování Lokálního attraktoru projevuje Boris Siankow domněnku, že pětidimenzionální vlasové trhliny by explozí Attraktoru mohli Mléčnou dráhu rozštěpit do mnoha ostrůvků s vlastní realitou. Teze je ale zavržena Mylesem Kantorem jako nesmyslná.

Voltago učiní náznak, že Perry Rhodan se jednoho dne dozví, že byl využit jako nástroj, aby se zámky otevřely1). Mozaika se už začíná spojovat, kyberklon sám je její součástí, zatímco tři další už mohli poznat, že dva z nich k sobě úzce patří. Rhodan části jednou posune na jejich místo.

V průběhu následujících dnů se mnoho lodí galaktických národů shromáždí u Nového Moragan-Pordhu. Když přímá realita ovlivní letové manévry arkonidského osm set metrového křižníku KLENOT Z KARIOPE a akonské výzkumné lodi MAGENTA hrozí nebezpečí, zasáhne Rhodan s ODINEM a sklidí protesty Akonanky Henny Zarphis2), která svému velení vděčí vlivné radní Alnoře Deponar3). Pozve Terrance, aby se na palubě MAGENTY přesvědčil o serióznosti jejího výzkumu. Rhodan se spontánně zamiluje do okouzlující Akonanky, ale Voltago připomene svému pánovi Gesil. S tvrzením, že tam musí provést měření, odletí MAGENTA s Rhodanem do blízkého systému Ashuar. Voltago tajně odposlechne rozhovor velitelky s bezpečnostním šéfem Gendalem Jumpharem, který na palubě hraje důležitou roli2), protože MAGENTA obsahuje technické novinky velkého významu. Henna Zarphis vysvěltue, že Rhodana jen chtěla využít, aby rozptýlila nedůvěru arkonidských obyvatel Ashuaru II. Voltago předá Rhodanovi jen mlhavou výstrahu, objeví nový druh transmiteru, který se může napojit také na cizí vysílací a přijímací stanice, a tajně přístroj poškodí. Protože je jejich plán tímto zmařen, vrací se Akonané zpět k Lokálnímu attraktoru. Na ODINU se dozví Rhodan, že na Ashuar II je tajná základna GAFIF. O něco později ho Atlan hypervysílačkou informuje o »Modré legii«, následnické organizaci akonského Energetického komanda, a varuje ho před »Modrým hadem«3).

Mezitím zjistí vědci kolem Kantora pomocí měření hyperdimového attraktoru, že v něm neexistuje ani čas ani prostor, a tedy neexistuje žádná časoprostorová vrása, ve které by Icho Tolot, Lingam Tennar, Paunaro a Ambush mohli být nezachranitelně ztracení. Siankow ale tvrdí, že tam ještě existuje čas a Ambush s TARFALOU spadli na jinou časovou osu4).

15. července opouští ODIN M 3 a vydává se ke Sluneční soustavě.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál