Perry Rhodan 1616 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1616
Název:Experiment v hyperprostoru
(Experimente im Hyperraum)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Návrat do M 3 - výpad do páté dimenze
Hlavní postavy románu:

Boris Siankow - Nexialista zažije hrozivé setkání

Sato Ambush - pararealista sáhne k poslednímu prostředku

Icho Tolot, Lingam Tennar a Paunaro - přecházejí mezi realitami

Perry Rhodan - počítá s novou Zónou smrti

17. června 1200 NGL je ve Sluneční soustavě1) obnova, kterou Perry Rhodan na žádost Koky Szari Misonan, První Pozemšťanky, koordinoval, dalekosáhle ukončena. Atlan, který s neobyčejným emocionálním angažmá pátrá po alianci mezi Arkonem a Akonem, dostane na Teře při jednání o obchodu a kulturní výměně od akonského rady Tephara Alropise jen strohé přijetí. Po zprávě o Yarta Fulgena se ukvapeně vydá na cestu a sdělí Rhodanovi jen, že Arkonidanům jde o život.

Druhého dne dorazí TARFALA a HALUTA s Paunarem, Sato Ambushem, Icho Tolotem a Lingamem Tennarem2) na Zemi. Když je tázán na vzpomínky na kontakt se Sintou, si Paunaro vybaví jen asociaci »něco dobyvatelného«. Protože Nakk má pochybnosti o šancích na úspěch Mylese Kantora, který 7. června odstartoval s experimentální lodí FORNAX pod velením Jana Ceriba do M 3, odlétá Rhodan s ODINEM a Paunaro, Ambush, Tolot a Tennar s TARFALOU rovněž do kulovité hvězdokupy.

FORNAX, který ke svému cíli dorazí 18. června, zjišťuje, že se v bezprostřední blízkosti u Nového Moragan-Pordhu3) ležícího lokální attraktor1), jak bylo předpovězeno, nachází mocná strukturální trhlina. Kantor zamýšlí s lodí, která disponuje jedním konvenčním a jedním vektorovatelným Grigoroffovým projektorem4), proniknout do nitra strukturální trhliny.

V laboratoři Borie Siankowa se vynoří stínovitá postava humanoida s hruškovitou hlavou a zanechá v jeho syntronu data nazvaná SINTA. Když v nich objeví poselství »Dej nám něco dobyvatelného. Opět se ohlásíme. Zhruut. Zaměřovat.«, odletí Nexialista k planetě Zhruut5), která patří k pětiplanetánímu zařízení Porleytů. Zde je modrým Nakkem Svindarem6) odveden do podzemního zařízení, ve kterém rubínově rudě planoucí kruh uzavírá zónu plamenů. Nakk vyzve Marťana, aby tam donesl něco dobyvatelného. Ambush, který se vrátí ke svým druhům ve FORNAXU, se domnívá, že pomocné síly Sinty se zdržují ve vesmíru, který je od standardního vesmíru oddělen jen tenkou stěnou, a jen tak se mohli spojit s Nakky a syntronem, protože oba mají silnou afinitu k 5D kontinuu.

25. července pronikne FORNAX pomocí Grigoroffových projektorů do Lokáního attraktoru. Ukáže se, že se tam ale loď s existující technikou nemůže cíleně dostat.

Ve smrtelné úzkosti, kterou během pokusu pociťuje, má Siankow jasno, že »něco dobyvatelného« je howalgonium, čtyřdimenzionální krystal s pětidimenzionálními vlastnostmi. Vrací se zpět na Zhruut. Když do kruhu vhne krystal howalgonia, objeví se tam zvláštně vypadající stínovitá postava, která chrochtá a prská. Energetický paprsek zabije Svindara. V poslední sekundě vystřelí Ambush, který Siankowa sledoval, na krystal a ještě nestabilní otvor do vesmíru Sintů se uzavře.

Po neúspěšném pokusu FORNAXU vlétá TARFALA s Paunarem a oběma Haluťany do strukturální trhliny a pokouší se tam chránit pomoci časoprostorové vrásy. Výpočty Nakků se ale ukáží být chybné. Trojzubcovitá loď zmizí, Paunaro, Tolot a Tennar jsou uzavřeni v mikrokosmu. Ambush se je pokouší sledovat, ale jeho Ki selže a on ztroskotá v některé z paralelních realit.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál