Perry Rhodan 1615 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1615
Název:Jaobouramova oběť
(Jaobouramas Opfergang)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1120 NGL = 4707 / 1140 NGL = 4727 / 1160 NGL = 4747
Velký národ na rozcestí - z Riinů se stávají Sriinové
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Jaobourama - poustevník se odváží ke strašlivému experimentu

Beauloshar - mudrc se uchýlí k poslednímu prostředku

Heleomesharan - zemře, když pozná pravdu

Shanorathemas - naděje pro jeho národ

Coush, Bolo a Fresh - oni a jím rovní se stávají »zlem samotným«

V roce 541‘241 GREL se Riinové ve stále větším počtu objevují na světech arcoanské třiasedmdesáti sluneční říše a popohánění Arachnoidy, kteří se objevili jako dar osudu, aby začali zlepšovat své hrozivé technologické schopnosti. Na shromáždění všech myslitelů Arcoanů a patronů všech čeledí jsou návrhy Riinů ke zlepšení kosmických letů a ke zrychlení planetoformovacích projektů, kterými Arcoani chtějí napravit provinění jejich předků, nadšeně přijaty. Heleomesharan, jehož zdraví ale pod Riiny způsobovaným tlakem trpí, požádá o pomoc mladého vědce Jaobourama, který, ačkoliv jako všichni ostatní Arcoané pochází z klonovacího zařízení, má vadu zraku, zkrácené články na nohou a fialově zbarvenou zadní část těla a tak se stal samotářem.

V následujících letech zasahují Coushemoh, ryšavý Boloshambwer1) a ostatní Riinové stále silněji do života Arcoanů, pokoušejí se jejich práci efektivně zvýšit, popichují Arachnoidy k většímu vědeckému výkonu a k vývoji jejich techniky a naléhají na ně, aby začali stavět prostředky k dobytí multiversa. Napůl žertem vyzve Coushemoh Heleomesharana, aby mu propočítal cestu na opačný konec vesmíru2). Riinové si nevšimnou, že jejich požadavky se neslučují s charakterem Arcoanů. Jaobourama, který mezitím navštívil téměř všechny světy arachnoidské říše, je první, který Riiny v roce 541‘259 GREL označí jako Sriiny (Ďáblové). Čtyřitisíceletý Beauloshair objeví nakonec, že se Sriinové pokouší Arcoany geneticky změnit. Po posledním, marném pokusu Sriinům objasnit tíseň Arcoanů, je velký počtář Manobashetan ochoten podporovat Arachnoidy k dalšími vývoji techniky. Tím mohou Arcoané spustit bez nedůvěry Sriinů tajný projekt, ve kterém vidí poslední východisko.

Zároveň začne Jaobourama a jeho družka Eypheausa jako jediní s devolucí, protože žádný jiný Arcoana není ochoten zúčastnit se zpětného vývoje k agresivním a ničitelským Roachům, aby se Sriinům mohli ubránit.

Když Beauloshair a Manobashetan v roce 541‘277 GREL Jaobourama a Eypheauosu doprovázejí do jejich kobky v prstenci trosek »Světa«, musí utéct před útoky obou Roachů3). O něco později opustí všichni Arcoané své planety s kosmickými loděmi a změní s pomocí slunečních stanic sedmdesát tři, ve formě spirály stojící hvězdy své říše v novy, aby tak přešli na vyšší existenční rovinu4). Coushemoh, který, stejně jako ostatní Sriinové, plán Arcoanů až do konce nerozpoznal, vyvodí z dat ze sondy ukryté na okraji systému Ishter, že Tecové s pomocí mocného transmiterového zařízení emigrovali a vyzve svůj národ, aby je hledali.