Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1600
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1600
Název:Když hvězdy zhasnou
(Wenn die Sterne erlöschen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1187 NGL = 4774 / 1189 NGL = 4776 / 1199 NGL = 4786 / 1200 NGL = 4787
Nové století začíná - a proroctví se stává skutečností
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - vidí ve změně století množství špatných znamení

Reginald Bull - zajímá se o národ Arachnoidů

Myles Kantor - terranský šéfvědec

Jan Ceribo - velitel experimentální lodě FORNAX

Ultimo - poslední svého druhu

Voltago - kyberklon provádí zimní spánek

Aby mohl volně disponovat svým časem, zdráhá se Perry Rhodan rok po novém rozdělení buněčných aktivátorů1) převzít oficiální úřad, je ale intenzivně aktivní pro Ligu svobodných Pozemšťanů, Galaktikum a Kosmickou hanzu2). V roce 1187 NGL navštíví s ODINEM Truillau a musí poznat, že v této galaxii není vítán, protože zde po zmizení Strážce3) jednotlivé národy bojují o nadvládu. Přes mezitím dokončenou transmiterovou trasu4) dorazí Rhodan do mocenské oblasti ESTARTU. Když je mu ale zabráněno navštívit Etustar5) a na Mardakaanu6) se marně snaží setkat se Salaam Siinem7), odlétá na planetu Khrat8) v galaxii Norgan-Tur. V Dómu Kesdšan se dozví od Jena Salika9) a Lethos-Terakdšana10), že stále ještě disponuje aurou Rytíře Hlubiny11), že věštba, že hvězdy zhasnou, pokud už nebude žádný Rytíř Hlubiny, stále ještě platí, a že se brzy bude podílet na řešení Velké kosmické záhady, která svou velikostí odpovídá odpovědi na Třetí ultimativní otázku12) 13).

3. října 1189 NGL odlétá Reginald Bull a Julian Tifflor s CIMARRONEM, PERSEUSEM a 250 metrů dlouhou, novou experimentální lodí FORNAX, aby prozkoumali galaxie NGC 1398, NGC 1399 a NGC 1316 v 70 milionů světelných let vzdáleném clusteru Fornax a lokalizovali tam polohu kosmonukleotidu FORNAX-A. V trpasličí galaxii Rumpelstilz v předpolí dvacet dva miliony světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxie NGC 1400 narazí expedice koncem srpna 1190 NGL na Hanzovní kancelář Pec, kterou v roce 350 NGL založili trosečníci na druhé planetě bezejmenného slunce. Na Peci se nachází hrob Arachnoida, který před deseti lety přišel o život v pro něj jedovaté atmosféře planety4). Jeden nákladní Holk kanceláře je na cestě v NGC 1400, aby navázal kontakty s vyvinutým a citlivým národem pavoukovitých.

Když se expedice po objevení kosmonukleotidu vrátí, nalezne Pec zpustošenou Arachnoidy. Galaktikové vezmou na palubu zbytky Pecaři pohřbeného Arachnoida a jeho kovovou masku a vyrazí do NGC 1400. Tam se asi před čtyřicet lety 73 sluncí Arachnoidské říše stalo novami. Je objeven kuželovitý vysílač, který vysílá klamné sférické zvuky15). V 74té sluneční soustavě objeví astronauti v troskách planety úkryt Arachnoidů s vlastnostmi původního vývojového stupně. Zabijí ale sami sebe, když se k nim Galaktikové přiblíží. Průzkumy ukáží, že zřejmě vyhynulá rasa před deseti miliony dostala od Roje jiskru inteligence a asi půl milionu let mírumilovně ovládala svou galaxii. Po čtyřapůlměsíčním letu dorazí CIMARRON, PERSEUS a FORNAX 31. října 1199 NGL do Sluneční soustavy, kde Myles Kantor a Bull v bývalé Ocelové pevnosti Leticrona na Saturnově měsíci Titanu16) začnou zkoumat Arachnoidy a jejich techniku.

31. prosince je ve Sluneční soustavě s velkými náklady slaven počátek nového století17). Následujícího dne dostane Rhodan varování od marťanského nexialisty orise Siankowa, který na základě nevysvětlitelných rušivých procesů v hyperfyzikální oblasti studoval setrvačnost hyperprostoru a přitom si vzpomněl na věštbu o zániku hvězd po zmizení Rytířů Hlubiny. Kantor, Siankowův šéf, nedává ale měření žádný význam a pošle nepohodlného nexialistu na Zemi.

4. ledna 1200 NGL zažije Bull během simulace s pomocí arachnoidské masky v roli Arachnoida události v NGC 1400:

Aby zahnali humanoidní Riiny, kteří se stali nemilosrdnými Sriiny a dotírají na mírumilovnou rasu Arachnoidů18), přijme Arachnoidní pár vzhled a instinktivní chování svých loupeživých, agresivních předků a stáhne se do jednoho asteroidu19). Později ale oba musí poznat, že slunce Arachnoidské říše byly proměněny v novy a jejich národ zanikl a Sriinové odtáhli pryč. Mužský Arachnoid sežere svou družku. Když je přijat do kosmické lodě Pecařů, které mylně považuje za vyhubitele své rasy, vyrazí s ní k Peci, kde zabije členy Hanzovní kanceláře. S lodí se vrátí nakonec domů. Když se Galaktikové přiblíží k jeho úkrytu, spáchá sebevraždu, aby příchozí ochránil přes instinkty vedenou pomstou.

V následujících dnech se začnou opakovaně vyskytovat poruchy v pětidimenzionální oblasti. 9. ledna dojde nakonec ve 22:17 k fluktuaci hyperprostoru, zatímco Kantor na Titanu provádí hyperfyzikální experimenty s n-Exagoniem, technickým reliktem Arachnoidů z NGC 1400. Hyperprostorové konstanty a rychlost světla naberou nové hodnoty. Krátkodobé výpadky hyperzařízení vedou na světech Sluneční soustavy k mnoha katastrofám. Současně se v ODINU objeví Voltago, který už dvacet šest let zcela nehybně stojí v Rhodanově domě. Ráno 10. ledna odstartuje Rhodan s ODINEM, aby provedl pozorování ve vesmíru. V 5:33 je loď vytržena z hyperprostoru. Současně selžou v celé Sluneční soustavě všechny přístroje, které pracují na pětidimenzionální bázi.