Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1799
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1799
Název:Kruh se uzavírá
(Der Kreis schließt sich)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 / 1221 NGL = 4807 / 4808
Po všech těch milionech letech - stavba se podaří
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan očekává rozluštění kosmické záhady

Hanaghar Destowicz Pearrehl - bývalý Imprint-Outlaw zažije podivnou vizi

Voltago - kyberklon jako nový velitel osmé spórové lodě

Reginald Bull - nesmrtelný potká staré přátele a nepřátele

Atlan - na něho a Perryho Rhodana čeká velice osobní rozhovor

Hypertřesení v Queenerochu přiměje Guckyho, Mylese Kantora a Dao-Lin-H'ay, aby se 27. prosince 1220 NGL s křižníkem BÁZE vydali do cryperské galaxie. Julian Tifflor zůstane v Hirdobaanu. Zatímco se při jednání v SCHERMOTTU rýsuje stabilní nový pořádek pro národy malé galaxie, které galaktikové přenechali podklady ke stavbě vlastních interstelárních pohonných jednotek, zemře v BÁZI pomalu Marťan Hanaghar Destowicz Pearrelh, nezachranitelný bývalý Imprint-Outlaw. V působící vizi budoucnosti spatří nesmrtelného, který musí projít tisíc a jedním peklem. Tifflor se v Pearrelhově halucinaci nachází s dalšími nositeli aktivátorů na velmi vzdáleném místě. Tifflor, který si z vize Marťana nic nedělá, pochopí mezitím svou vlastní, neuspokojivou roli ve stínu Perryho Rhodana a rozhodne se po návratu do Mléčné dráhy vzdát se všech správních rolí a opět se soustředit na své určení jako nositele buněčného aktivátoru.

28. prosince dorazí křižník s Kantorem, Guckym a Kartaniňankou k Aachthorově spórové lodi a je společně s MONTEGO BAY, LEPSEM a LAMCII uzavřen v umělé prostorové kouli. Skrze trhlinu v této sféře, kterou Voltago označuje jako »nikde«, přiletí mnoho tisíc rejnokovitých lodí Ayindiů1). Přivezou ke spórové lodi deset tisíc od ID v Arresu vysazených Aphiliků2), které Voltago potřebuje, aby mohl šířit biofóru v Arresu. Současně se s Arresany materializuje Ernst Ellert3) v centrále AACHTHOMU. Posel ID vysvětluje, proč Arresum nebylo dříve zásobeno zárodky života:

V daleké minulosti se Sedm Mocných Arresa z nenadání objevilo na ireální úrovni4). Humanoidní, ale tříhlavý Batalik, insektoidní Dosorom, zelený Indigor, čtyřrukký obr Kenean, neviditelný Quenol, stooký Sattar a proměnlivý hermafrodit Turgeno, kteří byli všichni vládci mocných říší, dostali příkaz s mocnými loděmi šířit On a Noon-kvanta. Přísahali, že budou úlohu plnit spolu, ale někteří z nich se začali brzy měnit. Dosorom, 10 metrů vysoký tvor se čtyřmi páry křídel, šesti ostrými a tykadly zakončenými končetinami a čtyřma fazetovýma očima, padesát centimetrů velkou hlavou, se stal samotářem a vyvinul plán si pomocí stvoření Anti-života, který by byl namířen proti snaze vyšších mocností, zajistit božskou pozici. Vytvořil tak Abruse, formu života z čisté energie, která se manifestovala v miliardách krystalů5). Ostatních šest Mocných objevilo Dosoromův plán a postavilo se zrádci. Byli jím ale zničeni i se spórovými loděmi. Batalik, který jako poslední zemřel, mohl Dosoroma a jeho loď s sebou strhnout do zkázy. Z biofóry, kterou Batalik předtím uvolnil, vzniklo několik národů Arresa, mezi nimi Ayindiové a Barayené6). První vesmírem cestující civilizace vytvořili legendární pranárod mínusové strany7), který se ovšem nepodobal ani Barayenům ani Ayindiům. Abruse se vyvíjel zpočátku pomaleji, než Dosorom zamýšlel. Teprve v kontaktu s životem, který vzešel z Batalikvých spór, se začal jeho růst urychlovat5). Pro vytváření pseudo-života8) používal později kvanta, která Dosorom pečlivě uschoval. Ellert vysvětluje, že tato informace byla po zničení Abruse9) nesmrtelným zpočátku zamlčena, aby u nich nevyvolala chybnou reakci.

Reginald Bull navštíví Arresany a potká tam bývalého soupeře Trevora Casalleho10) jakož i Normana Drinkella a Otce Ironside11), se kterými v »Organizaci dobrý soused« bojoval proti Aphilii12). Arresané euforicky vypravují o zkušenostech v jejich novém domově13).

Voltago předá nositelům aktivátorů konstrukční plány na Aachthorem slibovaný štítový generátor, který může být v Mléčné dráze odstraněn psionický Imprint miliardy závisláků14). Tázán ohledně obětí, které události v Hirdobaanu stály, odpoví kyberklon, že také Rhodan bude muset vstoupit na »Most do nekonečna«, lhostejně co ho to bude stát. Nakonec přesune Voltago nesmrtelné do MONTEGO BAY. Kantor je zklamán, že se Rhodan Ellerta nezeptal na dvojitou existenci vypotřebovaných buněčných aktivátorů15). Společně s rejnokovitými loděmi Ayindiů odlétá obrovská spórová loď do Arresa16). Na nějaké znamení od Moiry17) čekají nesmrtelní marně. Umělá časoprostorová sféra se rozplyne a Colounshaba a Pulandiopoul se vydají s LAMCIÍ k domovu.

Ellert se naposledy objeví a oznámí Rhodanovi a Atlanovi k jejich překvapení, že oni a celé lidstvo je od nynějška volné a žádné požadavky pro ID a kosmokraty už nemusí plnit. Superinteligence se od nich na blíže neurčenou dobu stahuje. O »Mostě do nekonečna« neví Ellert nic víc než co řekl Voltago18). Zdůrazňuje ale, že Rhodan nemá na výběr a musí vstoupit na Most. Když Rhodan vysloví Kantorovu otázku ohledně dvojitých aktivátorů, předá posel ID oběma Rytířům Hlubiny krychlový černý box se slovy: »Až ho otevřete, a symboly si správně vyložíte, potom jste na dobré cestě do nové doby. Nepoznáte-li symboly, může nastoupit opak a každý nový den bude současně posledním - nebo nejnovějším. Vezměte si tento dárek a použijte ho dobře. Pak se všechno podaří.« Ukáže se, že jen Atlan a Perry Rhodan mohou jednu stěnu dva kilogramy těžké a 10 centimetrů velké kostky na půl minuty odstranit, aby tak získali pohled do zdánlivě prázdného vnitřku. 31. prosince objeví vědci BÁZE v kostce tepelný otisk vejčitého předmětu, který připomíná starý buněčný aktivátor.

Poté co se lékaři BÁZE soustředí na mumlající prohlášení Pearrelha, navštíví Gucky umírajícího a má krátkodobě dojem, že s ostatními nesmrtelnými jde skrze plameny po mostě v metafyzickém smyslu. S počátkem 1. ledna 1221 NGL se BÁZE vydá na domovský let k Mléčné dráze. Bezprostředně poté vykáže domněle mrtvé tělo Pearrelha naposledy silnou mozkovou aktivitu20).