Perry Rhodan 1721 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1721
Název:Vyslanec Utiekku
(Utiekks Gesandte)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Pozemšťané narazí na ostrov života - a na výzkumníka smrti
Hlavní postavy románu:

Moád - starý Barrayd má ještě jedno přání

Semiodd - učitel na škole Utiekků

Ouidane - je jednou z padesáti

Alaska Saedelaere - bývalý transmiterem poškozený dorazí do oblasti Barraydů

MOCODAM - partner a hlavní pomocník pro dva Barraydy

Po zajížďce do galaxie Fereat dorazí CADRION, MANAGA a TYRONA do 1.5 milion let vzdálené mlhoviny Nihhat, jejíž obyvatelé z jejího okolí až do vzdálenosti sta tisíc světelných let odstranily všechny temnosvěty a větší asteroidy, aby krystalovým poslům Abruse nepřipravili žádné předmostí pro útok. 45% mlhoviny je ale již nakaženo krystalickým zářením. Uvnitř Abrusem nezasažené enklávy dorazí tři rejnokovité lodě do systému slunce Styoroom, nad jeho stejnojmennou a jedinou planetou se tisíc metrů dlouhý a hrotu šípu podobný křižník typu Heat a jen 90 metrů dlouhá stíhačka typu Phoor Barraydů brání proti útočící sněhové vločce.

Malí, humanoidní Barraydové (uprchlé obyvatelstvo) jsou potomci Barayenů1), kteří před dvěma miliony lety vedeni tajuplným Quešem uprchli před Abruse z Fereatu do mlhoviny Nihhat, které dali výraz AZYL. Hladce bílý flek na kůži uprostřed bezvlasé, zakulacené hlavy, která má dvě kulaté oči a malá ústa, zobrazuje u většiny Barraydů individuální rys obličeje. Na obou stranách strnulého krku jsou usazeny orgány, které slouží současně k dýchání, slyšení a cítění. Tělo je pokryté škárou, která je během stárnutí zvrásňována a stává se nepohyblivou. Lokty a ramenní kosti, které jsou u mladých Barraydů spojeny kožním lalokem, se u dospělých zcela oddělují. Barraydové uctívají Utiekk, universální, božský princip jako obránkyni a matku všeho živého, a cítí se být ohrožováni posly Abrutiana, kteří Ayindie, kteří jejich předky Barraydy kdysi nechali na holičkách1), označují jako Abruse.

Na konci období Thern, které následuje období Thirne, objeví starý hledač imunity Moáa v milionletém městě Zhanth na Yolmoru, planetě dvojslunce Dolphor, které tvoří centrum AZYLU, s novorozencem Quidane jednoho z padesáti imunních, kteří jsou v každé epoše potřeba, aby mohli odolat Abrutianům. Protože jim chybí síla do života, mohou snést imunní záření poslů Abrutianů bez poškození. Jako všichni imunní má také mladý Quidane, který je vychováván ve škole Utiekka, o hodně rychlejší reakční schopnost než normální Barraydové. Pomocí důsledně koncentrovaných dovedností si Quidane zachová ale určitou horlivost. Po konci výuky vytvoří Quidane společně se starším imunním Muneseedem posádku MOCODAMU, jednoho z 25 stíhaček Phoor, kteří v okolních galaxiích sbírají pozůstatky pamětihodností z Utiekkovy věže, ve které náboženští učenci Barradyů a duchovní vůdce Queš pracují na světovzorci. Pozice této věže je stejně tak neznámá jako vzhled Queše, který ze své věže naslouchá vesmíru, aby podchytil možné přiblížení Abrutianů, a který Barraydům zprostřekovává vědomosti o kosmu a náboženství Utiekku a Abrutianů. Pověsti naznačují, že při zatmění slunce mají zvláštní bytosti sestoupit z pěti odposlouchávacích věží Yolmoru.

Po mnoha letech se MOCODAM při útoku dostane do pole krystalické lodi. Palubní počítač a důležitá zařízení selžou a Mineseed zemře kvůli přetížení. Quidane může stíhačku Phoor sice dostat zpět do mlhoviny Nihhat, ale velitel Abrutianů ho sleduje a objeví AZYL. V budoucnu dobydou poslové Abrutianů stále větší oblasti mlhoviny.

Společně s Barraydy se galaktikové pokusí odrazit sněhovou vločku, ale čtyři lodi Abruse se dostanou na Styoroom, a výzkumný svět zkrystalizuje. Quidane, který se svým novým partnerem Gideadem zúčastnil boje o Styoroom, věří, že v cizincích vidí posly Utiekka, na které Barraydové už dlouho čekají, ale duchovní vůdce Piior v největší odposlouchávací věži Yolmoru předá rozkaz Tje Minasovi, regentovi Barraydů, aby falešné vyslance zajmul.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál