Perry Rhodan 1722 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1722
Název:Posel Abrutianů
(Abrutians Boten)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Je imunní - a poruší stará nařízení Barraydů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan je uvrhnut do nežádoucí role

Dao-Lin-H'ay a Gucky - dva »chlupáči« v akci na planetě Barrayd

Ouidane - je jednou z padesáti

Alaska Saedelaere - bývalý nositel masky narazí na prastaré tajemství Barraydů

Tje Minas - regent Barraydů

Piior - tajemný »duchovní vůdce«

Tje Minas nechá CADRION, MANAGU a TYRONU v systému Dolphor spoutat energetickým polem a Perry s Michaelem Rhodanem jsou společně s Icho Tolotem, který dorazil na jeho pozvání na Yolmor, zavřeni jako rukojmí ve vězení Schikharid. Gucky poté teleportuje s Dao-Lin-H'ay a Alaskou Saedelaerem do města Zhant a upadnou při pokusu skočit do vězení Schikharid do psionické pasti. Zatímco Kartaniňanka zůstává u bezvědomého myšoba, pokouší se Saedelaere získat informace o Utiekkově věži a odposlouchávací věži Queše, o kterých se Gucky dozvěděl telepaticky. Současně se na mnoha místech Yolmoru objeví ropuchovitá projekce jako zvěd Abruse. Saedelaere pozoruje, jak Ouidane z rozhořčení nad křivdou, kterou připisuje domnělým vyslancům Utiekků, poruší tabu svého národa a pronikne do zlatě zářící, bezokenní a bezdveřné stěny odposlouchávací věže. Nositel buněčného aktivátoru objeví imunního a dostane se na okraj několik kilometrů širokého a zlatavým sluncem ozářeného parabolického zrcadla. Zatímco do něj sestupuje, je společně s Ouidane přepaden beztělnou bytostí. Nakonec ale Saedelaere pozná, že svým duchem dokáže změnit sklon zrcadla a přinutí tak duchovního vůdce Piiora, aby se stal materiálním. Slepý Barrayd vysvětluje, že Queš, který byl již před exodusem do AZYLU kvůli mutaci odříznut od Barayenů své tělo potřebuje už jen k přenosu a kontaktování normálních členů svého národa. Beztělný se může pohybovat přes matrici odposlouchávacích věží, které jsou oknem do hyperprostoru. Aby Barraydům zprostředkoval mentalitu, která je nutná k utajenému způsobu života v Nihhatu, stal se Queš jejich duchovním vůdcem a vytvořil legendy o Utiekkovi a Abrutianech. Pomocí úlohy sbírat data pro světovzorce, se kterou jsou také po statisíciletích jako druhá mutantní forma Barraydů pověřeni také imunní, se Queš pokoušel zastavit civilizační úpadek svého národa.

Mezitím dorazí 1212 sněhových vloček k systému Dolphor a ohrožují Yolmor. Ačkoliv jsou nadále upoutané, zasáhnou rejnokovité lodě dálkovým ostřelováním do obranného boje Barraydů. Zatímco hrozí, že zničí matrici odposlouchávacích věží, přinutí Saedelaere duchovního vůdce, který už akceptoval zničení normálních Barraydů a galaktikům stále ještě nedůvěřuje, k paktu. Perry Rhodan a jeho spoluvězni jsou propuštěni. Osvobozeni od poutacích polí vydají se rejnokovité lodě vstříc sněhovým vločkám. Jedinou loď Abruse, která prolomí blokádu kolem Yomoru, zničí Ouidane, zatímco jí nechá srazit se s MOCADAMEM a touto sebevraždou si zároveň nalezne cestu jak se vyrovnat s prohlášením Piiora.

Poté co jsou všechny sněhové vločky zničeny, nechá Queš objevit Utiekkovu věž, 4089 metrů dlouhou bývalou únikovou loď Barayenů, která na předním konci měří 1323 metrů a na spodním 1022 metrů a která byla dva miliony let skryta pod kosmodromem na Zhanthu. Saedelaere dostane svolení navštívit tajemstvím obklopenou vědomostní paměti Queše. Získá tam poziční data o základně Abruse1). Z této planety mají permanentně startovat krystalické lodě, ačkoliv jich tam jen málo přistává.

Tři rejnokovité lodě se vydají k systému Aariam1).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál