Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Myšobové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Tramp
Známé obydlené planety:
Tramp, Mars
Myšobové
Myšobové
© VPM kg.

Iltové neboli Myšobové jsou inteligentní obyvatelé planety Tramp. Jsou extrémně hraví a na Trampu v noci ztráceli svou inteligenci.

 • 5. Známí Iltové
 • Vzhled

  Iltové jsou asi metr vysocí, svým vzhledem připomínají myš a mají zploštěný bobří ocas. Proto se jim také říká Myšobové. Jsou vegetariáni, mají silně zbytnělé břicho, srst mají rudohnědou. Charakteristický pro ně je velký hlodák, který Iltové rádi během smíchu celý vyceňují. Velké, zakulacené uši mají posazeny po stranách na svrchní části hlavy. Jejich jemné ruce jsou pětiprsté.

  Střední délka života Iltů je s 500 až 600 lety neobyčejně vysoká. Obývají až 50 metrů hluboké, telekineticky vytvořené jeskyně. Iltové nejsou tak emocionální jako Terranci, jejich pocity jsou logičtější a mírnější.

  Schopnosti

  Národ Iltů disponuje paranormálními schopnostmi. Všichni Iltové jsou telekineti. Během svého zrodu jsou Iltové také telepati a teleportéři. U dospělých Iltů je schopnost telepatie a teleportace vzácná. Z 28 Iltů, které zachránil Gucky, byli dva (Gecko a Iltu) teleportéry a telepaty, z ostatních byli telepati jen Hemi a Ooch.

  Zrození

  Během svého zrození se Iltové teleportují z těla své matky a přistanou kdesi na Trampu nebo v nejbližším okolí, a poté telepaticky přivolají své rodiče. Toto nastane i při zrození Jumpyho, který se podle svého genetického naprogramování teleportoval z Terry na oběžnou dráhu zničené planety Tramp, kde ho Gucky později nalezl.

  Historie

  1975

  Při řešení galaktické hádanky ID se STARDUST II dostal do blízkosti soustavy Tramp. Terranci narazili na Trampu na stanici robotů s izolovanými mozky a později na (pro ně) neinteligentní Ilty. Při odletu STARDUST II z planety se na jeho palubu propašoval Ilt Plofre, kterému později Perry Rhodan dal Gucky. Kvůli jeho hrátkám došlo k chybné transici a STARDUST II se dostal do systému Tuglan. Gucky je jeden z mála Iltů, který si díky mutaci ponechal všechny tři paraschopnosti až do dospělosti. Kromě toho je jeden z nejsilnějších mutantů v terranském sboru mutantů.

  2045

  V roce 2045 začali na Trampu provádět insektoidy z rasy Orgh pokusy, které vedli ke zhroucení planety do slunce. Guckymu se před zánikem podařilo zachránit pouze 28 mladých Myšobů. Zachránění Iltové se usídlili na Marsu. Mezi zachráněnými jsou Iltu a Gecko, kteří oba kromě telekineze ovládají také teleportaci a telepatii. Iltové Ooch a Hemi jsou nejen telekineti ale i telepati. Další známí Myšobové jsou Wullewull, Biggy, Bokom, Fippi a Axo.

  2329

  V roce 2329 se podařilo expedici Myšobů najít nezvěstného Perryho Rhodana a jeho společníky na Roostu v systému Simban. Během této akce dva Ilti zemřeli.

  2403

  Gucky má s Iltu syna Jumpyho, který se narodí v roce 2403. Jumpy se teleportuje z těla své matky do rodné soustavy Tramp, kde ho zachrání Gucky, Gecko a Ooch. Stejně jako oba jeho rodiče je Jumpy telekinet a teleportér, je ale jen velmi slabý telepat.

  Jumpy je v roce 2435 přijat jako plnohodnotný člen do sboru mutantů. Již dříve se zúčastnil několika akcí proti OLD MANu.

  Vyhynutí

  V roce 3430 platili všichni Iltové až na Guckyho za zemřelé. Bohužel ale není nic známého o osudech Iltů v době mezi 2437 a 3430. Jumpy je dosud jediným známým případem úspěšného rozmnožení Iltů. 1. generace zachráněných Iltů by musela se svou střední délkou života (500 až 600 let) vymřít přibližně do roku 2645. Jumpy, jako jediný dosud známý člen 2. generace by musel zemřít do roku 3003.

  V roce 3581 byl v galaxii Chmacy-Pzan objeven myšob Lowis, který se podle svého věku musel narodit nejdříve koncem 30. století. Protože rozestup dvou Iltích generací je logicky menší než střední délka života jednoho Ilta, musel by Lowis patřit asi tak ke 4. generaci.

  3437

  Podle pokynů ID objeví Gucky v roce 3437 kolonii Myšobů na planetě Mystery v dvojhvězdném systému vzdáleném 2400 světelných let. Mystery krouží kolem žlutého slunce Coloris. Druhé slunce dvojhvězdného systému je zelená hvězda, nazývaná Zelené slunce.

  Zdejší Iltové si kvůli svému telekinetickému nadání říkají Moverové a žijí již 10 až 12 generací (jejich střední délka života se silně snížila na 50 až 60 let) v malé kolonii na Mystery, izolováni vedle zdejších inteligentních Braatsů. Gucky se domnívá, že ID na tuto planetu umístil potomky ostatních zachráněných Iltů. Z nápisu na pomníku pro Zachránce universa zjišťuje, že druhé dítě narozené na Mystery bylo pojmenováno podle něj.

  Není známo, co se s touto kolonií Myšobů stalo. Pozdější Guckyho expedice jí už neobjevili.

  3581

  V roce 3581 nalezne Gucky na planetě Grosocht v systému Jaghpur v Chmacy-Pzan, galaxii Hyptonů, zcela neočekávaně dalšího Ilta: Lowise. Lowis je údajně členem Myšobí expedice a byl před 400 lety chycen při akci ještěrkovitým Chg-Ringy. Ty využívali psionický potenciál Lowise, aby mohli nabýt tělesné existence a mohli si podrobit kontinenty planety Grosocht. Lowis později zemře vyčerpáním. (poznámka: je nejasné, jak příběh Lowise a intergalaktické Myšobí expedice souvisí se známými dějinami Iltů. Lowis by podle věku musel patřit k dosud neznámé 3. nebo 4. generaci Iltů.)

  3582

  V galaxii Dh'morvon na Feyerdalerské planetě Kursobilth v soustavě Sh-Dahnat narazí Gucky v roce 3582 na Discora Danjshera. Discorové se neobyčejně podobají Iltům. Mají jen trochu širší bobří ocas a jejich červenohnědá srst je lehce skvrnitá. Na místo hlodáku mají ale více zubů. Danjsher (pravděpodobně kvůli svému věku) ztratil své paraschopnosti.

  412 NGL

  Guckymu se podaří zachránit z rukou Skokanů posledních 150 Iltů. Když Gucky ale příště znovu navštíví planetu Mystery, jsou i tito Iltové pryč.

  1291 NGL

  Při vstupu Poutníka do Kotle DaGlauše se Guckyho žena Iltu vymaní z ID a oznámí mu, že všichni Myšobové, kteří přišli o život při zániku Trampu, vstoupili do ID.

  1312 NGL

  V roce 1312 NGL narazí Perry Rhodan a Gucky v PULSU Tradomu na bývalého Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu. Tento Rytíř Hlubiny se od Iltů odlišuje jen svou tělesnou výškou 1.50 metru. Iltové z Trampu pravděpodobně pocházejí z jeho národa. Vaikan měl před 1400000 lety v úmyslu ochránit společně s jedním milionem Qevayaanů z kolektivu Querionů, Errantů a potomků Hathorů galaxii Tradom proti superinteligenci OCCIAN. Superinteligence VAIA vznikla před asi 1.4 milionem let ze spojení 80% národa Quevayyaanů s Rytířem Hlubiny Vaikanem z Vaniloonu jako jádrem.

  Známí Iltové

  • Axo – telekinet
  • Biggy – telekinetka
  • Bokom – telekinet
  • Fippi – telekinet
  • Gecko – telepat, telekinet, teleportér
  • Gucky – telepat, telekinet, teleportér
  • Hemi – telepat, telekinet
  • Iltu – telepatka, telekinetka, teleportérka
  • Jumpy – telepat, telekinet, teleportér
  • Lowis – telekinet
  • Murks – telekinet
  • Ooch – telepat, telekinet
  • Ulto – telekinet
  • Ultus-Pultus – Génius z Trampu
  • Wullewull – telekinet