Tuglan

Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:8
Vzdálenost od Slunce:kolem 35‘000 LY
Gravitace:1.07 gravů
Soustava:Laton
Obyvatelé planety:
Tuglané

Tuglan je domovskou planetou Tuglanů a hlavní planetou Říše osmi planet.

Jedenáctá planeta slunce Laton měla Zemi podobnou atmosférou a gravitaci o něco vyšší než na Zemi. Zemské masy byly soustředěny do dvou velkých kontinentů spojených úzkým zemním mostem. Pohoří na širokých, zalesněných planinách kontinentu byly průměrně vysoké.

Převážně zemědělsky využívaná planeta neměla kromě hlavního města Tugla žádná větší města, ale pro spojení se sedmi dalšími planetami zde byl obrovský kosmodrom, Tuglakosmo, který nabízel místo pro tři 800 metrové kulovité křižníky. V Tugle se nachází také pevnostní palác Velkého lorda (nebo Vysokého lorda) se svými obrovskými podzemními sklepeními, jakož i domem Vysokého komisaře z Arkonu.

Historie

Kolem roku 10‘025 před Kristem byl systém objeven Arkonidany a Tuglan kolonizován. Později se systém dostal do zapomnění a Tuglaňané zapomněli na svůj původ. V roce 4025 před Kristem byl systém znovuobjeven a anektován k Velkému impériu. V hlavním městě byla nainstalována hypervysílací stanice, která měla udržovat kontakt s Arkonem. Kromě toho Velké impérium nasadilo Vysokého komisaře, který měl hlídat procesy na Tuglanu.

Se svými sedmi obyvatelnými planetami v soustavě vytvořil Tuglan Říši osmi planet, kterou vedl Velký lord z Tuglanu.

V roce 1975 pronikl do systému STARDUST II, v důsledku Guckym způsobené chybné transice. Došlo ke konfrontaci s proti Arkonu revoltujícímu Velkému lordu Albanovi a vyjasnění tamních poměrů, na jehož konci stálo uzavření obchodní smlouvy nového Velkého lorda Darose s Arkonem.

Ke známým obchodním artiklům tohoto světa patřila kromě jiných tuglanská kořalka.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!