Laton

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:1
typ hvězdy:modrý obr
Počet planet v soustavě:38
vzdálenost od Slunce:asi 35‘000 LY
Známé planety v soustavě:
Tuglan
Známé národy:
Tuglané

Soustava Laton se nachází na okraji M 13, asi 35‘000 světelných let od Země.

Sestává se z bleděmodrého obřího slunce a 38 planet, přičemž planety 8 až 15 se nacházejí v životní zóně, prvních sedm planet jsou žhavé svět, planety 16 až 38 naproti tomu obrovské ledové planety.

Jedenáctá planeta soustavy je Tuglan, hlavní svět Velkým lordem ovládané Říše osmi planet. O zbývajících planetách není nic známo, kromě toho, že na třinácté planetě žijí primitivní domorodci.

Historie

Kolem roku 10‘025 před Kristem byla soustava objevena Arkonidany a kolonizována. Později upadla v zapomnění a Tuglané zapomněli na svůj původ. Kolem roku 4025 před Kristem byl systém znovuobjeven a připojen k Velkému impériu.

V roce 1975 pronikl STARDUST II, v důsledku Guckym způsobené chybné transice, do systému. Od 1. 1. 2115 patřila soustava ke Spojenému impériu. Dá se předpokládat, že se soustava po zániku Spojeného impéria opět vymanila z arkonidské zájmové oblasti.

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!