Menu

Thantur-Lok

(přesměrováno z: M 13)
Thantur-Lok
Thantur-Lok
© NASA

Thantur-Lok je arkonidský výraz pro kulovitou hvězdokupu M-13 (NGC-6205) v souhvězdí Herkules. Má průměr asi 99 světelných let a nachází se v ní 100.000 sluncí. Vzdálenost ke Sluneční soustavě činí asi 34.000 světelných let (některé zdroje udávají vzdálenost 25.000 světelných let a průměr 145 světelných let).

Thantur-Lok je se soustavou Arkon kulturním a civilizačním centrem Arkonidanů. Tisíce obydlených světů v této kulovité hvězdokupě patří kolem roku 1300 NGL ke Křišťálovému impériu. V M-13 se nachází Aralon (Arasové) a Archetz (Mehandorové neboli Skokani), hlavní světy dvou nejvýznamnějších národů pocházejících z Arkonidanů.

Název

Původně se hvězdokupa jmenovala Urdnir. Za prvního arkonidského imperátora Gwalona I. se přejmenovala na Talur-Lok (terransky: Talurův cíl). Kvůli pozdějšímu posunutí hlásek v pozdějších staletích z ní vzniklo současné jméno Thantur-Lok. Jméno se odvozuje po vítězném admirálu Talurovi, vracejícímu se v roce 18316 před Kristem z války proti Akonanům (Velká osvobozenecká válka, Centrální válka).

Dějiny

2.000.000 před Kristem

Před dvěma miliony let experimentovali Porleyterové na základě poznatků Rytíře Hlubiny Permanocha z Tanxbeechu ve Sluneční soustavě a v centru M-13 s oslabením hranice mezi Arresem a Parresem.

19.000 před Kristem

Prvním osídleným světem v kulové hvězdokupě byl podle nejnovějších dějinných zdrojů Arbaraith kolem roku 18.509 před Kristem. Zde založili Před-Arkonidané potají poblíž centra hvězdokupy svou novou kolonii v systému Arkon. Tato dceřiná kolonie zůstávala i v následujících desetiletích a během Velké osvobozenecké války utajena před akonskými vůdci. Po ukončení války a zpustošení Arbaraithu se zde vítězní Arkonidané usídlili.

1200 NGL

Jako pozdní důsledek oslabení časoprostorové struktury Porleytery zde v roce 1200 NGL kvůli pokusům Arcoanů s Maciuunensorem druhá Zóna smrti s centrem M-13.

S posilováním Křišťálového impéria je Arkon a Thantur-Lok znovu (jako za časů Velkého impéria) politickým a vojenským srdcem nejmocnější moci v Mléčné dráze.