Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Universa > Arresum
hledat

Arresum se nazývá negativní strana Standardního universa (pozitivní, tedy naši stranu, nazývají Ayindiové Parresum).

Obě strany se chovají jako čtyřrozměrná Möbiova páska, to znamená, že tvoří jeden celek, ale jsou rovněž oddělené. Přitom se obě strany mohou vzájemně ovlivňovat, tedy například tam, kde je v Arresu prázdný prostor, je v Parresu galaktická kupa a podobně. V extrémním případě se to vztahuje na Velkou prázdnotu, které v Arresu stojí naproti gigantický počet galaxií. (poznámka: srovnání se dvěma stranami jedné Möbiovy pásky je ovšem smělé, protože Möbiova páska se vyznačuje tím, že má jen jednu stranu).

Historie

Abruse, který v Arresu ovládal velké oblasti a proměnil je v životu nepřátelský prostor, vznikl z on-kvant a noon-kvant, které Dosorom, jeden ze Sedmi Mocných v Arresu, zmanipuloval.

Ayindiové a Barraydové vznikly z biofóry uvolněné Mocným Batalikem. Jeden z legendárních pranárodů Arresa se ale před dávnými časy sám vyhubil.

Ayindiové už minimálně čtyři miliony let bojovali proti postupujícímu Abruse. Před dvěma miliony let se pokusili, utlačováni Abrusem, prchnout do Parresa, byli ale vyhnáni zpět Rytířem Hlubiny Quidorem z Tanxtuunry a kvůli zvláštnosti, která platí pro všechny živé tvory: pobyt na druhé straně universa vede během 50 dnů ke smrti. Chráněni jsou jen nesmrtelní jako nositelé buněčných aktivátorů a Ayindijka Moira, která byla nesmrtelná díky symbiontovi Kibbovi.

Od té doby se Svazek z Tanxtuunry snaží střežit hranici mezi Arresem a Parresem ve Velké prázdnotě.

Přes planety Sampler na okraji Velké prázdnoty je možné se z Parresa dostat do Arresa, což se Perry Rhodanovi při expedici k Velké prázdnotě podařilo díky pomoci Moiry a pavoukovité bytosti. Ukázalo se, že životu nepřátelské záření Abruseho na život z Parresa nepůsobí. Nakonec se expedici podařilo nalézt centrum Abruseho a zničit ho, takže se Abruse už nemohl dále rozšiřovat.

Později ID propustil při pádu přes Schlund přijaté aphilické Terrance jako koncepty, jejich zvláštní vyzařování rozpouštělo krystaly Abruseho a pro Ayindie a Barraydy tak uvolňovali cestu vstříc nové budoucnosti.

Později byly usedlí Nokturnové Mudrc z Fornaxu a Blázen z Fornaxu jakož i Nokturnská hejna z Fornaxu odvezeny do Velké prázdnoty a odtamtud do Arresa.

Zůstalo nevyjasněné, proč u Konceptů a Nokturnů neplatila padesáti denní lhůta.

Krystaly Abruse zasažená planeta Sampler Mars ve Sluneční soustavě byla 9. dubna 1218 NGL vyměněna za Trokan, archivní svět Ayindiů. Spojení planet Sampler bylo potom, co Ayindiové vypnuly jejich protistanice v systému Aariam zdánlivě definitivně ukončeno.

Mocný Aachtor, který mezitím splynul s Voltagem, se se svou spórovou lodí o průměru 1500 km a posádkou z Konceptů, kteří vznikli během Plánu dokončení, koncem roku 1220 NGL přesunul do Arresa, aby tam šířil život a inteligenci prostřednictvím on- a noon-kvant.

V roce 1289 NGL se do Arresa přesunuli Ennoxové. Přitom byl uvolněn buněčný čip Ennoxe Philipa. Také zde zřejmě neplatila padesátidenní lhůta.

Po zhroucení Mostu do nekonečna v roce 1312 NGL zmizel Trokan a na jeho místě se ve Sluneční soustavě objevil opět Mars. Protože se jedná o rudou planetu, která působí panensky a nedotčeně, jako by nikdy nezažila krystalizaci kvůli strangeness a Abruse, není jasné, zda se jedná o původní Mars z Arresa.

Galaxie Arresa

 • Barsador
 • Bouur
 • Cajun
 • Calldere
 • Forgon
 • Irginid
 • Kaskadun
 • Mamerule
 • Maridur
 • Mlhovina Nihhat
 • Nandoran
 • Plinikal
 • Rereat
 • Wanesun