Antihmotné universum

Analogicky ke standardnímu universu se uvnitř Multiversa vyvinul antihmotový vesmír. Toto označení je v maximální míře relativní, protože vědci Accalauriů přiznali, že se na svých cestách stále setkávali s "Antihmotnými universy". Podle toho představuje životní prostor Accalauriů pravděpodobně ojedinělý případ. (PR 415)

Accalauriové neobjevili ve svém vesmíru žádné další inteligenční formy. (PR 420) (Tento výrok ale stojí v rozporu s tvrzením z PR 415).

Popis

Poznámka: následující popis vychází z románu T 101: Universum Accalauriů. Není konzistentní s líčením Harna o vzniku Suprahetu v PR 420. Tam je řeč o mnoha galaxiích v Antihmotovém universu, a Harno ukazuje obraz na energetický mrak ze vzdálenosti 10‘000 světelných let. Také v PR 415 je řeč o několika tisících galaxií).

Universum Accalauriů zřejmě existuje v našem universu obklopeno Darekšskou hranicí. Ta byla objevena explorerem EX-101 pod velením majora Dareka na základě informací Maahků nejdříve v intergalaktickém prázdném prostoru v okolí u Andromedy objevené zóny se zvláštním gravitačním pole a dalšími fenomény. Zdá se, že koule má průměr více než dva miliony světelných let a nachází se mezi Andromedou a Mléčnou dráhou. Od Sluneční soustavy je nejbližší bod Darekšské hranice vzdálen 70‘000 světelných let.

Vzdálenost od Xo ke vstupnímu bodu z Mléčné dráhy pocházejícího UNIVERSUM není známa. Vzdálenost od Xo ke vstupnímu bodu trojúhelníkové lodi u Andromedy činí 3000 světelných let. Ze vnitř má Antihmotné universum údajně průměr jen asi 3000 světelných let.

Poznámka: popis tohoto vesmíru, zejména tvrzení Clarka Darltona o průměru, je poněkud nesrozumitelné. Buď končí vesmír hranicí v prostoru nebo se jedná o uzavřené universum bez hranic. V uzavřeném, zakřiveném vesmíru by se kosmická loď po konečné době letu opět vrátila do výchozího bodu zpět. Pokud se přijme domněnka, že UNIVERSUM nabrala nejkratší kurz od Xo ke vstupnímu bodu Trojúhelníkové lod, byla by délka obletu tohoto vesmíru delší než 6000 světelných let.

Spekuluje se o tom, že vesmír Accalauriů je časovým odstupem oddělen od normálního universa a leží relativně nahlíženo v minulosti.

Poznámka: oddělení od našeho vesmíru pomocí časového odstupu připomíná ASP-pole, které Terranci používali, aby Solární soustavu ochránili před přístupem z normálního vesmíru. Předpokládá se, že Antihmotný vesmír leží v časovém odstupu t od normálního universa v minulosti. Po období t dosáhne Antihmotný vesmír bývalé přítomnosti normálního vesmíru. Podle představy Clarka Darltona už ale normální universum "potom" v tomto okamžiku neexistuje, ale nachází se v období t v budoucnosti. To se dá jen těžce spojit s cestováním v čase v Perryversu, stejně jako s časoprostorem speciální a obecné teorie relativity.

Historie

Před 1‘800‘000 lety existoval v Antihmotném universu energetický mrak. V tomto energetickém mračnu se oddělila menší inteligentní část a vzdálila se k jednomu planetárnímu systému. Tam se tento inteligentní mrak začal fragmentovat a vytvořil Accalaurie.

Zbylá větší část energetického mračna přešla do našeho universa a vytvořila tam Suprahet, který jako pojídač hvězd před 120‘000 lety navštívil galaxii Ammandul (staré jméno pro Mléčnou dráhu), dokud ho Oldtimerové nezkrotili.

Z fragmentů Suprahetu vznikli Červouni, molkex a kovobylky. Když Spojené impérium v roce 2328 použilo Antimolkexové bomby proti molkexem pancéřovaným lodím Gatasanům, pohyboval se přitom vniklý Neomolkex pomocí Driveefektu směrem ke galaktickému centru. V roce 2329 se Neomolkex našel na planetě Pulsa v systému Whilor. Byli tam objeveni Tanečníci, kteří se zakládali na Molkexu.

Neomolkex přešel zčásti zpět do původního Antihmotného universa. Další část se přes sluneční šestiúhelníkový transmiter přesunula do Maelstromu hvězd.

Accalauriové objevili do jejich vesmíru se navrátivší molkex, poznali svou spřízněnost a začali hledat zdroj Molkexu. Toto pátrání přivedlo skupinu Accalauriů kolem roku 3430 do našeho vesmíru a do Mléčné dráhy.

Expedice UNIVERSUM

Během krize s Rojem podnikl Gucky v srpnu 3441 s Explorerem UNIVERSUM expedici do univerza Accalauriů, aby tam hledal pomoc. UNIVERSUM se přiblížilo k Darekšské hranici, kterou objevil EX-101.

Tam došlo ke kontaktu s lodí Shama Crtona. V této době bylo na cestě do normálního universa asi 20 výzkumných lodí Accalauriů. Loď Accalauriů přijala Maverickovým přehozem chráněné UNIVERSUM a s pomocí neutralizačního štítu přešla před Darekšskou hranici do universa Accalauriů.

Tam vletěli do systému Chronx. Xo, třetí planeta slunce Chronx, je jedním z hlavních světů Accalauriů a sídlem vědecké rady.

Později došlo setkání s trojúhelníkovou lodí homo futuris, kteří se na jednom bodě v blízkosti Andromedy vynořili ve vesmíru Accalauriů z miliony let v budoucnosti ležícího normálního universa.

Accalauri Mitare Shban vedl výzkumnou skupinu Přepólování, která antihmotu přeměňovala v normální látku. Výzkumné skupině se podařilo přepólovat tři planety. Plán kompletně přepólovat Antihmotné universum, byl ale během Guckyho expedice zamítnut vědeckou radou Accalauriů. (T 101)

Zeno

V roce 3457 narazil Perry Rhodan v galaxii Naupaum na planetě Traecther na Accalaurie Zena. Ten byl v roce 3455 vržen při hyperexperimentu do Naupaumu. (PR 631)

Při pokusu Zena se s PGT-zařízením na Payntecu v galaxii Catron vrátit do svého domova, došlo k explozi. Díky tomu se zjistilo, že se Naupaum a Catron nenacházejí v Antihmotném vesmíru Accalauriů (PR 647).

Protisvět

V roce 3444 dospěli nejdříve Staromutanti a později je hledající Tatcher a Hainu s Dalaimocem Rorvicem jako pseudomateriální projekce do pozorovací stanice z protisvěta Antihmotného universa, kterou vedl Ruuroa Savii. Tato stanice byla chráněna nulamateriálním polem a ležela pod kůrou planety Asporc. Během pobytu ve stanici existovala jejich těla v normálním universu ve formě bezbarvých, pulzujících pyramid, které podobně jako obelisky Cynů nevrhaly žádné stíny. Návrat se udál pomocí vstupu do komory, ve které kroužila miliarda maličkých svítících bodů (PR 589).

Poznámka: není jisté, zda se jednalo o vesmír Accalauriů. Ruuroa Savii byl humanoid. V universu Accalauriů nebyly žádné jiné inteligentní národy. Při vypadnutí MARCA POLA z lineárního prostoru do konvekční zóny rudé hvězdy byla loď údajně kvůli přepólování paratronového štítu odpuzena normálním vesmírem do zrcadlového antihmotného universa, které jí ale okamžitě odmrštilo zpátky.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál