Explorerská flotila

(přesměrováno z: Explorer)

Explorerská flotila byla zpočátku speciální flotilou Spojeného impéria a Solárního impéria. V dalece menší formě existovala dále i uvnitř flotily Ligy Svobodných Pozemšťanů.

Účel flotily

Explorery létaly dosud neznámými oblastmi Mléčné dráhy a pátrali po planetách, které by byly způsobilé pro kolonizaci Terranci. Zjištěná data byla prověřována NATHANEM. Poté se rozhodlo, jestli by se vyplatilo svět kolonizovat nebo podporovat případné domorodce a získat z nich budoucí obchodní partnery.

Struktura ve Spojeném impériu

Na počátku roku 2130, za časů Spojeného impéria, bylo v pilotním projektu vyhledáno a přestavěno 30 kulovitých lodí nejrůznějších velikostí. Projekt byl nejprve v očích veřejnosti velmi sporný, protože mnoho poslanců Solar Hall se bálo vysokých nákladů. Standardní explorer spočíval na konstrukčním základě bitevního křižníku, tedy kulovité buňce o průměru 500 m, s posádkou kolem 1000 vědců. Kromě nich existovali další typy, především 200 metrové kulovité křižníky zakládající se na těžkých křižnících. Na základě vnitřní směrnice, kterou osobně vydal Perry Rhodan, nesměl žádný Explorer disponovat transformačním dělem. Proto byly vyzbrojeny běžnými typy zbraní a zesílenými energetickými ochrannými štíty.

Posádka se skládala ze specialistů a vysoce kvalifikovaných vědců. Identifikačním znakem kosmických lodí bylo EX jako Explorer a průběžné číslování, například EX-3218.

Historie

Spojené impérium

Explorerská flotila byla založena v roce 2130 Perry Rhodanem a podřízena Reginaldu Bullovi. V roce 2326 Explorer EX-2115 zkoumal svou 485. sluneční soustavu a objevil slunce EX-2115-485 a na jeho obrovské planetě Herkules Suprahet.

Solární impérium

Po rozpuštění Spojeného impéria v roce 2329 existovala flotila Explorerů dále v rámci Solárního impéria. Kvůli různým problémům v galaxii se administrativa Solárního impéria soustředí na zmizelé explorerské lodě, jako v případech Slunečního šestiúhelníkého transmiteru a událostech v Magellanových mračnech.

Pod tlakem útoků Dvojkondičních v letech 24352437 byly lodě v rozporu z původní směrnicí dodatečně vybaveny transformačními děly.

Ve třech letech krize s Rojem od roku 3441 bylo přibližně 80 procent flotily zničeno. Obnova explorerské flotily byla v roce 3460 kvůli zhroucení Solárního impéria zastavena.

NEI

Během obsazení Mléčné dráhy Lary mělo v utajení jednající Nové Einsteinovo Impérium jen velice omezené možnosti průzkumu.

Liga Svobodných Pozemšťanů

Když se Země vrátila z Maelstromu hvězd, Liga Svobodných Pozemšťanů odstartovala se třemi loděmi třídy INVESTIGATOR STAR malý výzkumný program. Kvůli kosmickým událostech byla ale dána přednost budování obchodního loďstva Kosmické Hanzy. V roce 424 NGL bylo ke každé ze čtyř flotil LSP přidružen svaz 250 Explorerů. Naproti tomu v roce 1293 NGL bylo ve službě už jen 800 lodí Explorerské flotily LSP.

V roce 1344 NGL se Explorerská flotila označuje EXF a skládá se z 625 jednotek. Z toho je 500 jednotek lodě třídy NEPTUN a 125 jednotek jsou tendry třídy PONTON jako mobilní základny. Tendry jsou používány jako základny pro průzkum ve vzdálenostech větších než 15.000 LY. Explorerské lodě operují povětšinou ve dvojicích nebo trojicích.

Známé lodě Explorerské flotily

Explorerská flotila LSP

  • PAVO-Kogge
  • EX-1 - BUENOS AIRES
  • EX-6 - VERACRUZ
  • EX-10 - TABASCO
Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál