Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Herkules
hledat
Astronomická data:
Průměr:2213000 km
Počet měsíců:17
Soustava:EX-2115-485
Vzdálenost od Slunce:52419 LY

Herkules byla jediná planeta žlutého slunce EX-2115-485

Tato gigantická planeta, která byla větší než její vlastní slunce, byla objevena roku 2326 explorerem EX-2115. Planeta disponovala vodíkově-metanově-amoniakovou atmosférou. Herkules má 17 měsíců velikosti Země, přičemž 11 z nich obíhá normálně, zatímco 6 po retrográdních drahách. Deset měsíců má dýchatelnou kyslíkovou atmosféru. Z tohoto důvodu EX-2115 zůstal v této nově objevené soustavě relativně dlouho.

Historie

Neodolatelně váben třetím měsícem obří planety, přistál EX-2115 na Imposu. Superinteligence ID ho s posádkou přesune 38000 let do minulosti, kde zažijí bitvu mezi tehdy žijícími kulovitými bytostmi. Po návratu do budoucnosti nalezne posádka buněčný aktivátor. Nacházel se ve stanici Oldtimerů, kterou vědec Tyll Leyden objevil v 8000 metrů vysokém pohoří na Imposu.

Když je 4. srpna 2326 buněčný aktivátor Anne Sloaneové zničen Lemy Dangerem v labyrintu na Eysalu, zareaguje Herkules na vzniklou 5D-rázovou vlnu. Všechny pětidimenzionálně pracující přístroje v systému selžou. Leyden určí, že těžiště giganta se neshoduje s jeho geometrickým středem, ale že se přemisťuje. Když se potom hmotnost Herkulese začne snižovat a Leydenovy simulace zjistí, že planeta před 1.2 miliony roky ještě neexistovala, začnou astronomové a fyzikové zvonit na poplach.

Zjistí se, že Herkules vzniknul ze suprahetu. Šoková vlna z Eysalu ho znovu aktivovala. Aby se nebezpečí suprahetu definitivně zažehnalo, jsou Herkules a systém EX-2115-485 kompletně zničeny. Při akci je nasazeno 300000 Arkonských bomb a 85000 gravitačních bomb.