Helter Baaken

Astronomická data:
Galaxie:Plantagoo
Soustava:Doogeroš
Pořadí od hvězdy:3
Obyvatelé planety:
Galorňané

Planeta Helter Baaken je současným obytným světem Galorňanů (stav ve 13. století NGL). Je to třetí planeta dvojslunce Doogeroš a nalézá se Pentrickém mračnu v galaxii Plantagoo.

Popis

Helter Baaken je svět podobný Zemi. Podnebí je mírné, nedochází zde k žádným velkým výkyvům počasí.

Baaken Bauu

Město Baaken Bauu je jediným rozlehlým sídlem na Helter Baakenu. Galorňané bydlí osaměle v přírodě. Baaken má průměr 200 kilometrů, tvoří ho zástavba nízkých budov, protkaná pásy zeleně. V pravidelných rozestupech jsou nainstalovány osobní transmitery.

V centru Baaken Bauu leží Město dětí a Drak. Město dětí je uzavřený areál, v němž jsou mezi 20. a 50. rokem života umístěny galorňanské děti. To není dlouho, pokud se přihlédne k fakt, že se příslušníci tohoto národa dožívají až 800 let. Malí Galorňané jsou krajně agresívní, starají se o ně a vychovávají je dobrovolníci. Konkurenční prostředí vede k tomu, že se děti horlivě učí.

Dějiny

O rané historii Helter Baakenu nejsou dostupné žádné informace.

Koncem roku 1288 NGL se do Pentrického mračna tajně vloudili Perry Rhodan, Reginald Bull, A-Caliform a jeho klan. Když se skupina vracela z Tribathu na Helter Baaken, zajali je roboti. Došlo ke krizi, když KEMPEST vyslal bojové roboty, aby unesli Perryho Rhodana, tomu se však podařilo stroje oklamat a zničit.

Na jaře 1289 NGL byl poškozen Drak Helter Baakenu. Agresívní záření, které z něho unikalo, vyvolalo v Pentrickém mračnu vlnu násilí a vražd. Baaken Bauu přitom bylo zčásti zpustošeno. Velké škody postihly zejména Město dětí. Galorňané nakonec vyhlásili válku celému Plantagoo, a po dlouhém čase se galorňanské černé lodi vydali do kosmu.

THOREGON DVA, řízený Foremonem a Reginaldem Bullem, se postaral o odvedení pozornosti, takže tým opravářů, který tvořili Perry Rhodan a A-Caliform se svým klanem, se mohl nepozorovaně dostat do Draka. Po jeho opravě se situace na planetě uklidnila.

V dubnu 1291 NGL zaujala Kosmická továrna SUVARI pozici nad Helter Baakenem a vzala lid Galorňanů jako rukojmí. Ačkoli obyvatelé planety nekladli odpor, Kosmická továrna napadla město a zabila mnoho Galorňanů.

Zdroje

PR 1998

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Helter Baaken« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!