Plantagoo

Astronomická data:
Katalogové označení:NGC 5949
Vzdálenost od Mléčné dráhy:26,5 milionů ly
Typ:spirální typu Sc
Důležité národy:
Galorňané, Centrifaalové, Taš-Ter-Mani, Adlati, Krooghové, Mocksgergové, Paradejové
Jazyk:
standardní goo
Mocenská oblast:
superinteligence Podvrženec (centrum)

Plantagoo je centrem mocenské oblasti superinteligence Podvrženec.

Přehled

Plantagoo je velice řídce osídlená galaxie. Až do doby před přibližně deseti tisíci lety vedli Galorňané permanentní války a tím bránili kolonizačnímu úsilí ostatních národů. Ze stejného důvodu došlo ke stagnaci technického vývoje. Všechny národy kromě Galorňanů používají pouze tranziční pohon. Jeho minimální dosah je jednou z hlavních příčin pomalé kolonizace Plantaga.

Minimálně do zvýšení hyperimpedance bránili Galorňané ostatním obyvatelům Plantaga v mezihvězdných válkách. Dělo se tak prostřednictvím shiftingu nebo jeho pohrůžkou. Zvlášť agresívní Centrifaalové tímto vynuceným mírem velice trpěli.

Jak se situace vyvinula po tisícileté válce a zvýšení hyperimpedance, není známo.

Známé sluneční systémy

Známé planety, měsíce a menší nebeská tělesa

Dějiny

Rané dějiny

Přibližně 45 000 let před naším letopočtem byli Galorňané neoficiálními vládci Plantaga. Všude se jich obávali pro mocné technologie a údernou vojenskou sílu. Vnutili galaxie dokonce i svou řeč, standardní goo. Mezi jednotlivými národy se však našly i takové, které se postavily na odpor. Kupříkladu Mocksgergové se Galorňany pokusili zlomit v opotřebovávací a gerilové válce. V rámci této strategie se z nich stali vesmírní piráti, kteří se soustředili zejména na přepady galorňanských nákladních lodí.

Asi 33 000 před Kristem Galorňané vyvinuli novou generaci válečných plavidel: černé hvězdné lodi. S těmito bitevníky mohli konečně zlomit veškerý odpor proti svému galaktickému panství. Prvním plavidlem této třídy byl KEMPEST. Jeho kapitán, velitel první třída Pool Tammen, byl geniálním stratégem. Rozhodným způsobem porazil říši Mocksgergů, zničil jejich domovskou planetu a chabé zbytky poraženého rozptýlil po celém Plantagu.

Pool Tammen také rozpoznal nebezpečí dlouhodobé degenerace Galorňanů. Inicioval proto ve znuděném, ale i bojechtivém národě bratrovražednou válku.

Kolem roku 25 000 před Kristem upevnila Gea Reden, přímý potomek Poola Tammena, tuto násilnickou filozofii, když ve veřejném duelu vyzvala a zabila svého životního partnera. Za protekce Gei Reden stvořil galorňanský genetik Dinn Centri národ Centrifaalů. Během deseti tisíc let z nich měla vyrůst rasa válečníků, představujících protivníky Galorňanů.

Díky ustavičné krvežíznivosti se z Galorňanů stali zaslepení šílenci. Napadali každého, kdo jim mohl posloužit jako protivník. Většina bojů se odehrávala uvnitř galorňanského národa, jen ve vzácných případech útočili proti ostatním obyvatelům Plantaga.

8500 let před naším letopočtem byla velitelkou KEMPESTU Londa Dad. Poznala, že Galorňané kvůli neustálým válkám stagnují a navíc jim v dlouhodobém horizontu hrozí sebezničení. Šťastnou náhodou narazila na planetu Taš-Term a její podivuhodné obyvatele: Taš-Ter-Many.

Taš-Ter-Manové vyprodukovali hormony šoudam a kaš-phee. Ty se postaraly o to, že se z prvních Galorňanů staly mírumilovné bytosti. Pomalu, ale jistě přijímali stále další Galorňané mír. Mělo to dva důvody: Zaprvé měli i agresivní Galorňané sociální cítění a nechtěli být sami, a zadruhé se ti, kteří odmítali použít hormony, postupně vyvraždili.

Přibližně 5500 před Kristem byl na Galornu sestaven první Drak. Galorňané se nyní mohli své agresivitě zbavovat hromadně. Vývoj v mírumilovný národ byl nezadržitelný. O krátkou dobu později už v galaxii nezůstal jediný agresívní Galorňan a černé lodi byly zakonzervovány a uloženy na Tribathu v Pentrickém mračnu.

Národy Plantaga si vydechly. Konečně se mohly rozvíjet podle své libosti. Okamžitě začaly rozšiřovat své zájmové sféry a zahájily rozsáhlé války. To ale nemělo dlouhého trvání. Už o zhruba tisíc let později se Galorňané rozpomněli na svůj zvláštní status a sami si udělili privilegium ukončovat nebo sabotovat všechny meziplanetární bojové akce v galaxii. Za tímto účelem vyvinuli shifting.

Thoregon

Asi roku 3500 před Kristem se v Hřibu na Galornu vynořil Heliot a kontaktoval Galorňana jménem Tiis Methare. Ten tak byl prvním, kdo se dozvěděl o novém údělu Galorňanů. V budoucnu se měli stát součástí budované koalice Thoregon a z jejího pověření pečovat o šíření míru. Tiis Methare byl nadšen: Jeho lid měl opět úkol! Heliot Galorňana jmenoval Druhým poslem Thoregonu a předal mu propustku.

V následujících tisíciletích udržoval kontakt s dalšími členskými národy Thoregonu pouze Druhý posel. Zbytek Galorňanů se ještě intenzivněji zabýval udržováním míru v Plantagu. Galorňanští inženýři také z pověření koalice pracovali na stavbě tajemných Heliotských tvrzí. Na utajování zásadních informací dbal zejména posel Ce Rhioton.

Teprve Ce Rhiotonova designovaná nástupkyně Kaif Chiriatha ukončila striktní informační politiku a sdělila celému národ, co vlastně Thoregon představuje. Se zbytkem členů koalice však přesto nebyly navázány prakticky žádné kontakty.

V roce 1288 NGL došlo k několika převratným událostem: Centrifaalové se pustili do války proti Krooghům, a na planetě Galorn ukradl Adlat galorňanskou loď. Když byl zadržen na Taš-Termu, uvedl, že pronásleduje dva vrahy a jmenuje se Foremon. Krátce na to opět zmizel i se svým plavidlem.

On i oba podezřelý byli nakonec Galorňany zajištěni na Helter Baakenu. Ukázalo se, že Foremon je strážcem Hřibu na Galornu. Cizinci – Perry Rhodan a Reginald Bull – pocházeli z jiné galaxie. Propustka na zápěstí Perryho Rhodana vysvětlila, že nebyla ukradena, nýbrž se Rhodanem nechala nést dobrovolně, neboť se v jeho případě jedná o budoucího posla Thoregonu. Ce Rhiotonův testament zahrnoval propustku pro Foremona s instrukcí, aby se Adlat vydal na cestu k Radě Thoregonu. Měl ji informovat o Ce Rhiotonově smrti a volbě Kaif Chiriathy jako nástupkyni v úřadu posla.

Erupce Draků

Když byl Perry Rhodan Kaif Chiriathou akceptován jako posel Thoregonu, vyrazil s Reginaldem Bullem a Foremonem zpět na Galorn. Přes Most do nekonečna se chtěl vrátit do Mléčné dráhy. Terranci s Adlatem však stěží dosáhli orbitu planety, když je zasáhlo silné psionické záření plné nenávisti, které je málem připravilo o rozum.

Perry Rhodan a Reginald Bull se rozhodli se záchrannou kapslí přistát na povrchu. Pronikli co centra galorňanského města, Srdce-5. Prozkoumali Draka a zjistili, že došlo k sabotáži život udržujících systémů biomasy. Uvnitř Draka také nalezli zohavenou mrtvolu centrifaalského sabotéra. Až později vyšlo najevo, že byl Centrifaal ovládán nanokolonou. Perry a Bully odebrali z biomasy i z mrtvoly buněčné vzorky. Když se vrátili zpět na PEGOOM k Foremonovi, zachytili nouzové volání Centrifaalů, ve kterém se mluvilo o černých galorňanských lodích. Terranci pochopili, že poškozen nebyl pouze Drak na Galorn, ale též zařízení na Bushtamu, Pondoru a v Pentrickém mračnu.

V Pentrickém mračnu Galorňané během dvou dnů podlehli agresívnímu záření. Pod vládou válečné paní Kaif Chiriathy změnili svou společnost na válečnickou. Po dalších několika dnech se nalodili do černých lodí a vyrazili do kosmu. Nejprve zničili flotilu Centrifaalů a potom s většinou černých lodí vytáhli na válečné tažení. Přitom plenili dle libosti. Zbytek Galorňanů se vrátil do Pentrického mračna.

Perry, Bully a Foremon letěli k jedinému místu, kde byly k dispozici prostředky pro důkladnou analýzu buněčných vzorků: na Centrum Centrifaalů. Šetření sice nepřineslo očekávané informace, avšak Taš-Ter-Man jménem Ton-Gabbeth rozpoznal genetický kód biomasy Draka v nákresu, který viděl jako dítě v opuštěné stanici v bažinách Taš-Termu. Perry, Bully, Foremon, Ton-Gabbeth a klan A-Califorma cestovali s PEGOOMEM na Taš-Term, cestou je však zachytila a sestřelila černá loď.

Krátce předtím, než se vrak PEGOOMU zřítil do slunce, zachránilo posádku plavidlo SCARVANKEN, bílá galorňanská loď. Terranci s pomocným člunem SCARV-3 pokračovali na Taš-Term, kde zakrátko objevili stanici v bažinách. Posádka jedné lodi Taš-Ter-Manů vyrobila podle nástěnných kreseb novou biomasu pro poškozené Draky.

SCARVANKEN byl mezitím obsazen agresívními Galorňany. Ti se tak dověděli o plánu na shifting Pentrického mračna a mohli včas zničit své mírumilovné soukmenovce, kteří ještě nepodlehli záření poškozených Draků.

Perry Rhodan, Reginald Bull a A-Califormův klan nejprve opravili Draka na Galornu. Aby se vyhnuli střetu s černou galorňanskou lodí, hlídkující na oběžné dráze, zinscenovali pád svého plavidla. Současně se dva další centrifaalské týmy vydali na Bushtam a na Pondor. Oprava Draka na Helter Baakenu byla tvrdším oříškem. Foremon však z Ce Rhiotonova arzenálu vyzvedl THOREGON DVA S tímto relativně malým, ale skvěle vyzbrojeným plavidlem zahájil kosmickou bitvu s černými loděmi a držel je v šachu, zatímco se opravářský tým na člunu SCARV-3 proplížil na Helter Baaken. Během jednoho dne ztratili všichni Galorňané opět svou agresivitu.

Kaif Chiriatha prohlásila, že Galorňané přijímají kolektivní vinu a budou navždy dlužníky na Perryho Rhodana. V budoucnu měli Galorňané pomáhat při rekonstrukci Plantaga. Ani teď se však nehodlali vzdát práva na shifting cizích národů a odmítli učinit ústupky vůči Centrifaalům. Když se A-Caliform dozvěděl, že Galorňané nepovolí zřízení rezervace, kde by mohli Centrifaalové dávat průvod své uměle vštípené agresivitě, spáchal i se zbytkem svého klanu sebevraždu.

Tisíciletí válek

Během takzvané tisícileté války válkách vpadli do Plantaga neznámí mimogalaktičtí invazoři. Centrifaalové sice s útočníky bojovali s celou svou zběsilostí, nakonec však museli Galorňané a reaktivovat své černé lodi. Teprve s jejich pomocí se nepřítele podařilo zahnat na ústup.

O dalším osudu galaxie po hyperimpedančním šoku není nic známo.

Zdroje

PR 1814PR 1875, PR 2021, PR 2021

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Plantagoo« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!