Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Tituly a hodnosti > Posel Thoregonu
hledat

Poslové Thoregonu reprezentují hlavní pomocné národy šesti v koalici Thoregon sdružujících se superinteligencí. Číselné označení poslů, jako První, Druhý či Šestý odrážejí pořadí, v němž členské národy přistoupily do koalice.

Obecně

Ač to nebylo zdokumentováno ve všech případech, zdá se, že prvního z poslů jednotlivých národů jmenuje Heliot. Tímto jmenováním současně přistupuje ke koalici poslův národ (PR 1900). Posel nemusí být nutně vůdcem svého národa, v každém případě se však musí vyznačovat vysokým morálním a etickým standardem, jakož i silně vyvinutým smyslem pro mírumilovné soužití národů kosmu.

Do jaké míry se do volby posla zapojuje superinteligence toto určitého národa, není známo. Přinejmenším v případě Perryho Rhodana, pozemského Šestého posla, je to naprosto jisté: Baolin-Ndaové znali jméno Perry Rhodan tisíciletí před jeho narozením, neboť budovali arzenál přímo pro něho – tato informace může pocházet pouze od superinteligence ID, která disponovala vědomostmi o budoucích událostech (PR 1899).

Proces jmenování posla se zdá mít spíše byrokratickou povahu, neboť ho nedoprovází žádná zvláštní iniciace; není propůjčen psionický imprint ve formě aury (jako tomu je kupříkladu u pasování na Rytíře Hlubiny). Význam celé události zvyšuje pouze předání propustky, umožňující vstup na Most do nekonečna a tedy kontakt s ostatními národy koalice, sídlícími v dalekých galaxiích.

Jako posel Thoregonu se vybraný jedinec musí chovat dle zásad Thoregonské agendy. Jelikož agenda prosazuje morální zásady, kterými by se měl vyznačovat každý z kandidátů na roli posla Thoregonu, měl by se s ní po svém jmenování snadno identifikovat – i kdyby měl určité pochybnosti, musí pracovat na prosazení thoregoských myšlenek (PR 1900).

Jako osobní dopravní prostředek má každý posel k dispozici kosmickou loď. Jména těchto lodí jsou odvozena podle stejného pravidla, jako tituly samotných poslů – Šestý posel Thoregonu tak například používá THOREGON ŠEST. Z této zásady jsou pro svou specifickou podobu vyjmuti Tvůrci a také Baolin-Ndaové, kteří neopouští svou Baolinskou deltu.

Známí poslové Thoregonu

První posel Thoregonu

– národ Tvůrců

Druhý posel Thoregonu

– národ Galorňanů

Třetí posel Thoregonu

– národ Baolin-Ndaů

Čtvrtý posel Thoregonu

– národ Nonggů

Pátý posel Thoregonu

– lid Gharrů

Šestý posel Thoregonu

– posel národa Pozemšťanů

(poznámka: data představují dobu, kdy byly jednotlivé osoby zmíněny jako poslové Thoregonu nebo datum jejich jmenování, pokud je znám)

Konec koalice

Jmenováním Perryho Rhodana Šestým poslem bylo ukončeno přijímání členských národů koalice. Zpočátku to bylo spojováno se zahájením takzvaného Konstitučního roku.

Po smrti THOREGONU a Heliotů, zkáze Mostu do nekonečna a destabilizaci PULZŮ nastal soumrak koalice Thoregon. Tím pozbyl platnost i statut poslů (PR 2199).