Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kultura a náboženství > Thoregonská agenda
hledat

Thoregonská agenda

Thoregonskou agendou byly popisovány mravní cíle Koalice Thoregon.

Dějiny

Když byl Perry Rhodan v prosinci roku 1289 NGL v Baolinském deltaprostoru vyhledán Heliotem a jmenován Šestým poslem Thoregonu, byl informován o historii Koalice. Kromě toho ho Heliot seznámil s morálním a etickým kodexem, budoucím základem pro spolupráci všech instancí Koalice. Chartou se neměli řídit pouze poslové, nýbrž i členské národy a dokonce i Rada Thoregonu, tedy skupina šesti superinteligencí.

Souhrn těchto pravidel představoval chartu o třech bodech:

  • Thoregon brání život a kulturu svých členů.
  • Jednotlivci jsou stejně důležití jako kolektiv. Blaho jednotlivce nesmí být obětováno pro blaho většiny.
  • Thoregon usiluje o mír.

Agenda nemohla být chápána jako pevná a exaktní směrnice. Byly jí pouze popsány cíle Thoregonu, a ozřejmovala vysoký morální standard Koalice (PR 1900).

Heliotské děti

Přibližně ve stejnou dobu, kdy byl Rhodan jmenován Poslem Thoregonu, objevil se další Heliot ve Sluneční soustavě. Vedl individuální rozhovor se všemi lidmi v systému a snažil se položit základní kámen etického myšlení v kosmickém měřítku. Jako podstatu tohoto zodpovědného postoje přednesl Pozemšťanům Thoregonskou agendu (PR 1900).

V průběhu následujících let se mezi lidmi vyvinulo filozofické společenství – Heliotské děti. Členové hnutí až téměř fanaticky hodnotili každou událost ve vztahu k Thoregonské agendě (PR 2000, PR 2020).

THOREGON ŠEST

Na konci roku 1290 NGL byla legendární kosmická loď SOL vyrvána ze spárů Šabazzy. Protože měla sloužit jako osobní plavidlo Šestého posla Perryho Rhodana, základní pravidla chování členů posádky byla úzce svázána s Thoregonskou agendou.

Lze tedy říci, že demokraticky schválená agenda SOL (nebyla identická se stejnojmennou agendou, zabývající se problematikou Heliotů) představovala rozšířenou a upravenou verzi Thoregonského kodexu:

  • Thoregon brání život a kulturu svých členů. SOL se pokusí jednat ve smyslu tohoto pravidla.
  • Jednotlivci jsou stejně důležití jako kolektiv. Blaho jednotlivce nesmí být obětováno pro blaho většiny. Tato zásada platí bez změny i na palubě SOL.
  • Thoregon usiluje o mír. SOL se jako THOREGON ŠEST pokusí bránit vzplanutí ozbrojených střetů. Pakliže se boji nebude dát vyhnout, posádka se nejen pokusí chránit sama sebe, ale bude také šetřit životy svých protivníků (PR 1959).

Zdroje

PR 1900, PR 1959, PR 2000, PR 2020