Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > THOREGON (superinteligence)
hledat

THOREGON (superinteligence)

Informace o postavě:
Datum narození:zhruba před 20 miliony lety
Úmrtí:1312 NGL
Národ:superinteligence

Tento článek pojednává o entitě THOREGON. Další významy viz: Thoregon (rozcestník).

Superinteligence THOREGON vznikla před nejméně 20 miliony lety z odštěpené skupiny Časoprostorových inženýrů (RZI), kteří se nevydali do Hlubiny. V roce 1288 NGL žije THOREGON v Prvním Thoregonu v psionickém poli jedné hvězdokupy, přičemž záření sluncí využívá coby výživu. Centrum hvězdokupy je soustava Thoregon - Cencha.

Určitá část RZI se proměny v superinteligenci nezúčastnila. Tato skupina, která bývá nazývána ‚Otci THOREGONU‘, rovněž žije v Prvním Thoregonu a to na planetě CENCHA-3. Tito Otcové nejsou zcela materiální a dohromady tvoří THOREGONSKOU kotvu, spojující oblast PULZU s normálním prostorem.

Helioti

Superinteligence je vázána na oblast, v níž žije. Aby zůstala akceschopná, vytvořila za pomoci hyperzáření své vlastní obrazy – Helioty. Tyto kulovité bytosti o zhruba metrovém průměru lze označit za materializované myšlenky. Vyskytují se ve třech odlišných podobách:

  • Stříbrní Helioti - Každý Heliot této skupiny nese odštěpek mentální substance THOREONU a disponuje tak ‚duší‘ a vědomím. Stříbrní fungují jako vyslanci vně PULZU, starají se též o veškeré dění v Prvním Thoregonu. Stříbrné Helioty obvykle obklopuje mohutná pozitivní aura, v Prvním Thoregonu se však ukázalo, že je to pouze přetvářka, neboť tam z nich sálalo zlo a agresivita.
  • Zelení Helioti - Tyto myšlenkové obrazy nemají žádnou vlastní inteligenci a THOREGON je musí nepřetržitě ovládat. Protože moc THOREGONU nesahá mimo oblast PULZU, zelení se zdržují pouze v oblasti Prvního Thoregonu, kde provádějí jednoduché činnosti.
  • Červení Helioti - V polovině případů se vznik Heliota nezdaří. Místo stříbrného potom vznikne Červený Heliot. Červení jsou šílení, nevypočitatelní a jen těžko kontrolovatelní. V rámci METANU mají stejnou úlohu, která u pravých kosmonukleotidů přísluší psiqům.

Všechny druhy Heliotů lze využít coby zbraně, neboť je nezastaví ani ochranné štíty, ani pláště lodí, kterými velice snadno projdou. Jedno plavidlo, napadené Helioty, tak může být doslova ‚proseto‘.

Historie

THOREGON náleží k oněm relativně mladým superinteligencím, kterým se nepodařilo vybudovat vlastní mocenskou oblast, a proto byl kosmokraty určen k pomalé zkáze. THOREGON je vůbec první superinteligencíe, jež se tomuto osudu vzepřela a uprchla do vlastního miniuniverza, kam moc kosmokratů nesahá. Spojí se s Algorriany a společně s nimi uprchne do PULZU. Algorriané, dlouhý čas THOREGONŮV důležitý pomocný národ, pro superinteligenci vyprojektuje a postaví dálkový transportní systém, který se přinejmenším vyrovná Časovým studnám Sedmi mocných: Most do nekonečna s jeho Hřiby a Megadómy. THOREGON tento dopravní systém používá k rozšíření svého teritoria, ačkoli má s kosmokraty tichou dohodu, že tak neučiní.

V četných galaxiích buduje Hřiby a za pomoci Heliotů přesvědčuje tamější superinteligence, aby opustily své mocenské oblasti a stáhly se do dalších PULZŮ. Tímto způsobem je vždy založen nový Thoregon. Současně je z mrtvé superinteligence KABBA vytvořen analogový nukleotid METANU a vznikne vesmírný Messenger. Z extrauniverzálního PULSU pošle THOREGON své kosmické Messengery do normálního prostoru. První zkoušky s analogovým nukleotid mají pouze experimentální charakter a slouží k zabavení kosmokratů.

Výrazně důležitější pro Perryho Rhodana a jeho druhy je Konečný Messenger. Skrz Megadómy mají být tyto Messengery rozděleny do PULZŮ, aby zničily tamější superinteligence a to sice takové, které si již vytvořily své mocenské oblasti. Osiřelé mocenské oblasti pak THOREGON převezme, přičemž půdu pro to má připravit Helioty budovaná Koalice Thoregon. Tímto způsobem chce THOREGON zmenšit počet superinteligencí v univerzu a zároveň vybudovat tak rozsáhlou říši, aby kosmokraté uznali jeho právo na další existenci. Perry Rhodan má THOREGONU pomoci při budování této násilně sestavené mocenské oblasti. Kosmokraté proti plánům THOREGONU bojují a všechny galaxie Koalice zaminují Galaktickými podpalovači. Tímto způsobem by byly THOREGONOVY plány ad absurdum, neboť zničené oblasti jsou mu k ničemu. Superinteligence však tyto hrozby považuje za pouhé blufování.

V roce 1312 NGL je THOREGON zničen kosmokraty. S pomocí SOL a kosmokratického robota Cairola vnikne kosmokrat Hismoom do Prvního Thoregonu. Zničí analogový kosmonukleotid pomocí Messengerů. 28.05.1312 NGL porazí Hismoom THOREGON v myšlenkovém souboji. Kosmokrat změní zbývající Červené Helioty na Černé, kteří provedou svůj sebevražedný program a pomohou uvolnit Kotvu THOREGONU, udržovanou polomateriálními RZI.

Jako zástupce za celou superinteligenci prožije RZI Chabed devoluci a změní se po jednotlivých vývojových stupních na malého savce, kterého zničí robot Cairol. Hismoom zlikviduje Most do nekonečna. K tomuto účelu vloží do Megadómu dva kanistry s ultimativní látkou, které ho v mocné explozi zničí. Následuje řetězová reakce a veškeré Megadómy, společně s obyčejnými Hřiby, představujícími jednotlivé pilíře Mostu, zaniknou.

Zdroje

PR 2182, PR 2189, PR 2196, PR 2199, PR 2351