Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2199
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2199
Název:Chmurná budoucnost
(Düstere Zukunft)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Proroctví kosmokratů - a finále v Prvním Thoregonu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - po mnoha útrapách dosahuje Terranec své bývalé lodi

Alaska Saedelaere - muž s maskou hledí vstříc nejisté budoucnosti

Hismoom - plán kosmokratů je u konce

Cairol - kosmokratický robot dá Terrancům na cestu několik zpráv

Mondra Diamond - po mnoha letech potká otce svého dítěte

Konec analogového nukleotidu METANU má za důsledek i zničení Stanoviště METANU. Všechny lodě Kattixů, všechny ostatní technická zařízení a dokonce i planeta, která se uvnitř sféry nacházela, jsou bezezbytku zničeny. Jestli je to štěstí nebo za tím stojí Hismoom, zůstane nejasné, v každém případě se SOL dostane bez újmy do Prvního Thoregonu, také CANBERRA se okamžitě ohlásí a je přijata na palubu. Jednotky Kattixů, které byly umístěny poblíž METANU, napadnou SOL jen opatrně. Zdá se, že šok ochromil národy v Prvním Thoregonu. Když je konečně na chvíli klid, najde si Perry Rhodan čas, aby se uvítal se svými přáteli a především pak s Mondrou Diamond. Dalo se sotva čekat něco jiného: po dvaceti letech odloučení láska mezi oběma vyhasla, ale ještě není čas o tom mluvit. Nejdříve se všichni informují o všem, co se až dosud dozvěděli o kosmických událostech. Pak Rhodan potká kosmokrata Hismooma. Ten prohlásí, že teď jde po THOREGONU.

Nejprve vytvoří v prostoru 100 krát 100 metrů veliký energetický rám, kterým je několik Červených Heliotů, kteří přečkali zánik METANU, magicky přitahováno. Jakmile ale rámem proletí, stanou se černými a okamžitě se začínají jeden po druhém přibližovat ke sluncím THOREGONOVY hvězdokupy. V systému Cencha pozná Hismoom styčný bod, který je podle něj myslícím centrem superinteligence. SOL odletí k Cencha-3, Hismoom tam sestoupí, doprovázen Cairolem a Alaskou Saedelaerem, a vyzve THOREGON ke konečnému boji. Ještě jednou materializuje superinteligence Časoprostorového inženýra Chabeda. Snaží se ještě s Hismoomem vyjednávat, ale pak okamžitě zaútočí a mezi oběma mocnými bytostmi začne mentální souboj, který na planetě rozpoutá psí-orkán. Už to vypadá, že Hismoom podlehne, ale pak se objeví Černí Helioti. Cairol vysvětlí Alaskovi, že tyto Hismoomem ovlivněné bytosti uvedli do chodu sebedestrukční program ve sluncích THOREGONU. Teď se zhroutí na polomateriálního RZI a rozpadnou se. Tím je THOREGON natolik oslaben, že se nemůže postavit na odpor deevolučním procesu, se kterým Hismoom začne. Zastupující celou superinteligenci projde Chabed přes různé evoluční stupně až k malému savci, kterého Cairol zastřelí. Také vysílený Hismoom je u konce sil a rozpadne se na popel. V TOULCI aktivuje Cairol poslední tělo Maunarie. Hismoom otevře energetické pečeti, vyndá z nich dva transdimensionální stavové měniče s ultimatními látkami a začne s ničením Mostu do nekonečna. K tomuto účelu vpraví ultimatní látky do několika Mega-Dómu, které jsou roztrženy v mocném výbuchu – následuje řetězová reakce, kvůli které všechny další Mega-Dómy explodují, stejně jako všechny normální Hřiby všude tam, kde se pilíře Mostu do nekonečna ve skutečnosti nacházejí. Stejně tak i v Tradomu, kde VAIA předá tyto novinky Ascari da Vivo a krátce a přesvědčivě ji poprosí, aby se se spojenou flotilou galaktiků vrátila domů.

Předtím učiní Cairol ještě několik proklamací. ID se v budoucnu už nebude moci starat o lidstvo, ostatní části jeho mocenské oblasti ho potřebují více. Odpalovače galaxií budou staženy, jakmile bude Most zničen. Nebudou už vysílány žádné Roje ani Spórové lodě. Kromě toho bude život ve vesmíru omezován ještě dalším způsobem: v celém universu se zvýší hyperfyzikální odpor. Co to má znamenat nebo jak se to má projevovat, o tom kosmokratický robot samozřejmě mlčí. Rhodan se smí s jedním průvodcem vrátit přes Most na Terru, na což je mu poskytnuta hodina času. SOL se musí vrátit klasickým způsobem. Rhodan vezme s sebou na Most Mondru (proč sebou nevzal žádnou důležitější osobu, jako například Monkeye, kterého by jistě USO velice potřebovalo, zůstane asi navždy záhadou), neodejdou ale na Trokan, nýbrž ke znovu průchodnému mostnímu pilíři v PULSU v DaGlauši. Ten je ale zcela opuštěný, není v něm ani ID, ani jiná superinteligence. Když se oba potom konečně vydají na cestu na Trokan, je Most již v nebezpečném stádiu rozpadu. Sotva opustí Hřib, tak se vypaří. Dimenzionální otřesy rozechvějí Trokan a ochromí techniku. Rhodan a Mondra stačí ještě použít transmiter, který je odnese na lehký křižník. Loď se nacházela na kurzu pryč od planety, protože se s Trokanem děje něco zvláštního. Planeta je zahalena vícedimenzionálním polem a zmizí. Místo ní se vynoří jiný svět... Mars! Je to skutečně tak, protože asi zapůsobila zpětná vazba a rudá planeta přijala znovu své staré místo ve Sluneční soustavě. Nevykazuje ale žádné znaky krystalizace od Abruse.

Na SOL se rozhodnou dlouho neotálet s nejméně pět let trvajícím letem zpátky k Mléčné dráze. Oba Algorriani chtějí zůstat na palubě. Protože všichni Helioti společně s THOREGONEM nalezli svůj konec a už neexistuje žádná superinteligence, která by mohla PULS stabilizovat, chce se Elle Ghill a jeho lidi z Cirkulárů postarat o evakuaci Thoregonských národů. Proto se musí spojit s Kattixy. Saedelaere je zatím ještě u Cairola na TOULCI. Ten se ukáže jako neočekávaně hovorný a sdělí muži s maskou, že zkáza Mostu přinutila všechny superinteligence opustit své PULSY. PULSY se začnou destabilizovat a bude jen otázkou času, než se roztrhají. Pak se rozpadne i TOULEC na prach. Na jeho místě se objeví neočekávaně časová studna, pomocí které se pravděpodobně dostal na SOL. Cairol jí projde skrz a po krátkém zaváhání ho Alaska následuje. Lamuuni ptáka vezme s sebou, protože drápy zvířete se pevně zaryly do Alaskova obleku. Pravděpodobně pro něj zmizení kosmokrata znamenalo těžký šok.

Mondra a Rhodan se odeberou do Solární Rezidence, kde je okamžitě přepadne mnoho reportérů. Když znovu nastane klid a Rhodan s Mondrou mohou být konečně sami, objasní si svůj vztah. Je to Mondra, která vysloví to, co je oběma jasné: mají se rozejít. Se smíšenými pocity namíří Rhodan svůj pohled vstříc budoucnosti, protože Cairolova předpověď určitě nebude znamenat nic dobrého....