THERMIOC

THERMIOC je superinteligence, která vznikla splynutím superinteligencí BARDIOC a Císařovna z Thermu.

Do mocenské oblasti THERMIOCU patří galaxie Nypasor-Xon, Dh'morvon s předsunutou malou galaxií Morv-Allan (Alfa-Morvon), Gulban-Dh'morv, Ganuh a Barxöft.

Historie

Koncem dubna 3585 přivezla SOL původní mozek BARDIOCU z Barxöftu do Yoxa-Sant v galaxii Nypasor-Xon k Císařovně z Thermu, kterou její pomocné národy nazývaly Duuhrt. V průběhu následujících 98 drackriochských roků se Císařovna pokoušela své vědomí spojit s BARDIOCEM, což ale zas a znovu selhávalo a Duuhrt nakonec dohnalo k šílenství. Když také poslední pokus Kelosků pod vedením Dobraka na záchranu Duuhrt před šílenstvím selhal, našel ale BARDIOC cestu jak přeci jenom vytvořit spojení a Duuhrt stabilizovat. Tím vznikla nová superinteligence THERMIOC. Krystaly, které doposud vázaly pomocné národy Duuhrt, se rozpadly, byly ale vystřídány paradise-efektem.

Po první stabilizační fázi, která trvala asi sto let, vyrůstalo pro superinteligenci nové nebezpečí. Symbionti Limbusu začali postupovat proti SI. Jak se později ukázalo, bylo to díky vlivu ze strany BULLOCU. Toto nebezpečí bylo odstraněno pomocí superinteligence ULGENLAND a robota Vlissiona, ale o několik let později se BULLOC opět objevil. Zmocnil se havarovaného MODUL II a dostal se přímo před Yoxa-Sant, ale prastarý soberský robot Vlission THERMIOC opět zachránil. BULLOC byl přitom definitivně zabit, zatímco transmitoval do jednoho modrého slunce.

Potom došlo ke stabilizaci THERMIOCU, který opustil krystalické tělo Císařovny a spojil se se Symbionty Limbusu, Arii, Kelsiry a bývalými Výzkumníky. Takto vytvořili nové Aurie, kteří obklopili celou mocenskou oblast jako ochranná vrstva.

V roce 1312 NGL chtěla superinteligence THOREGON THERMIOCA prostřednictvím analogového nukleotidu METANU vyřadit pomocí Terminačního messengera. Tomu ale zabránil kosmokrat Hismoom, který THOREGON zabil a zničil METANU.

6. června 1343 NGL vyrazili Keloskové na TRAGTDORON z Pakuri, aby se s tímto mocným přístrojem postavili po boku THERMIOCU za život.

Superinteligence vypustila v neznámé době grálovou matku Srinele ze svého duševního kolektivu, dala jí materiální tělo a poslala jí s malou kosmickou lodí do Sluneční soustavy. Kelsirka měla Pozemšťanům přivést BARDIOCOVU nicotu a zničit určitý cíl v Terminační koloně TRAITOR. Měl to být dík THERMIOCA za Rhodanovu pomoc. Plán ale selhal, proto TRAITOR zajal Srinele.

THERMIOC se o tomto neúspěchu dozvěděl. Poté poslal do akce TRAGTDORON. TRAGTDORON zabránil v červenci 1346 NGL kabinetizování planety Hyrion v Pinwheelu a Altery v Ambriadoru.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »THERMIOC« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál