Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Terminační messenger
hledat

Terminační messenger

Pomocí analogového nukleotidu METANU zhotovila superinteligence THOREGON kosmický Messenger (tedy posel či kurýr), aby jeho prostřednictvím získala vliv na strukturu vesmíru a jeho zákony. Messenger zachycuje informace a prostřednictvím Červených Heliotů – což je analogie klasických psiqů – je předává kosmonukleotidu METANU.

Messenger se skládá z psionické energie, resp. vysoce komprimovaného psionického pole, jehož zdrojem je hmota zaniklé superinteligence KABBA. První manipulace s METANU a Messengerem vedou ke změně pohybu několika galaxií, vytvoření negasféry v galaxii Hangay a v hrozivém zničení materiálního zdroje GOURDEL. Avšak tyto manipulace slouží jen k tomu, aby odlákaly pozornost kosmokratů od THOREGONU, případně destabilizovaly rovnováhu mezi Chaosem a Řádem, čím by Vyšší mocnosti dostatečně zaměstnaly.

Vlastním cílem THOREGONOVÝCH plánů je Konečný Messenger. Každý takový Messenger dokáže zničit v PULZU sídlící superinteligenci. THOREGON hodlá Konečné Messengery rozeslat po Mostě do nekonečna, přesněji do jednotlivých Megadómů. Po zničení superinteligencí se THOREGON zmocní jejich osiřelých mocenských oblastí.

Dne 01.06.1312 MGL má být uvolněn první Konečný Messenger. Je určen pro superinteligenci THERMIOC. K tomu už nedojde, protože kosmokrat Hismoom použije jeden z Messengerů, pošle ho do mrtvého těla superinteligence KABBA a zničí analogový kosmonukleotid zevnitř.