Temporela

Temporely jsou bezčasové a bezprostorové stavy mezi chronony, časovými kvanty. Představují takříkajíc pauzu v přirozeném běhu času.

Uvnitř temporel žijí předkové časochodců, kteří se zdají být čistými duševními esencemi. Zdá se, jako by byli sloučeni s temporelami.

Aby se mohli dostat do temporel, musí se během cestování časem zkomprimovat jejich existence na méně než jeden chronon.

Popis

V temporelách není žádný čas a žádný prostor v tradičním smyslu. Čas zde neplyne. Prostor je omezen rudou mlžnou clonou a je nekonečný. Předkové jsou neviditelní a nejsou přímo spojeni s žádnými bytostmi. Posílají jim vize, ve kterých sdělují, co by se stalo, kdyby se pokusili tímto nebo jiným způsobem řešit své problémy.

Historie

V roce 427 NGL byl Perry Rhodan unesen Kazzenkattem a poslán do minulosti, aby ještě jednou zažil vyhubení národa Dvounosích. Rhodan ale uniknul s pomocí časochodce Nisela. Chtěl bezpodmínečně zachránit Dvounosé a hledal řešení. Nisel mu řekl, že by mu předkové mohli poradit. S Rhodanem za velkých útrap vstoupili do temporely. Předkové měli zdánlivě s Rhodanem soucit a předali mu několik vizí, ve kterých přišel Atlan s nápadem, zachránit Dvounosé posláním do přítomnosti. Tím by nebyl vyvolán žádný časový paradox. Rhodan musel bez Nisela prchnout z temporely, když ho tam vyslídil Waylinkin.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál