Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Dvounosí
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andro-Beta

Dvounosí byli obyvatelé galaxie Andro-Beta. Dvounosí mají člověku podobnou postavu, ale jejich ruce jsou tenké a krátké. Mají jedno 10 až 20 centimetrů velké fasetové oko uprostřed kuželovité hlavy a dva choboty nacházející se po stranách hlavy, které mají čtyři prsty a jsou převážně svinuté. Oba choboty hrají ve společnosti Dvounosích velkou roli. Podle příslušnosti ke kastě si Dvounosí obarvují choboty na červeno, modro nebo vůbec ne.

Společenský řád

Společnost Dvounosích se dělí na tři kasty:

  • kasta C, Rudonosci, tvoří aristokracii a jsou technicky nadaní
  • kasta B, Modronosci, tvoří armádu
  • kasta A, Bílonosci, jsou nejspodnější kasta a starají se o potravu

Dvounosí jsou pomocným národem Mistrů ostrovů a měli příkaz střežit předsunutou trpasličí galaxii Andro-Beta.

Historie

Když Terranci s CRESTEM II v Andro-Betě hledali zásobovací planetu, narazili na mrtvého Mobye. Když se CREST přiblíží k Mobymu, je Dvounosími pomocí tažného paprsku vtažen dovnitř. Terranci jsou zajati a přiděleni ke kastě A. Osvobodí se jen díky tomu, že poštvou kasty vzájemně proti sobě.

Po ztroskotání jejich úkolu (zabránění průniku Terranců dále do Andro-Bety) vymažou Mistři ostrovů civilizaci Dvounosích, zatímco aktivují mrtvé superstrážce a poručí jim zničit všechny planety Dvounosích.

Část Dvounosích byla po aktivaci Chronofosílie Andro-Beta zachráněna před vyhlazením a přesunuta dodatečně do budoucnosti. V 5. století NGL se opět usidlují v Andromedě.

Kolem 1312 NGL nevytvořili ještě žádno novou kulturu ani pravý domov. Táhnou jako tuláci galaxií. Mnoho individuí přežívá pouze příležitostnou prací.

Kosmické lodě

Kosmické lodě mají elipsoidický tvar. Na zádi se nacházejí dvě stabilizační křidélka s přistávacími plochami. Centrální antigravitační šachta může po přistání vyjet až dolů k zemi. Většinou se vyskytují lodě dlouhé 500 metrů s posádkou 600 Dvounosích. Jsou vybaveny termozářici, dezintegrátory a impulzními děly a disponují lineárním pohonem.