Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Andromeda
hledat
Astronomická data:
Další jména:Hathorjan, Karahol, Mlhovina v Andromedě
Označení:M 31, NGC 224
Vzdálenost od [[Mléčná dráha|Mléčné dráhy]]:2.3 mil. LY
Typ:spirální Sb
Průměr:150000 LY
Důležité národy:
Hathorové, Šuwašové, Sluneční inženýři, Gaidové, Tefrodi, Maahkové, Dvounosí, Veslaři, Laurinové, Forrilové, Atto
Důležité organizace:
Mistři ostrovů
Andromeda
Andromeda
© NASA

Galaxie Andromeda se nachází v blízkosti Mléčné dráhy a je kromě jiného domovem Tefrodů a Maahků. Potom co se Hathoru a Strážci světla Tengri Lethosovi, společně s jeho dvěma pomocníky Modulanem Baarem Lunem a Oxtorňanem Omarem Hawkem, po skončení režimu Mistrů ostrovů, podařilo přimět vítězné Maahky k usmíření s Tefordy, začíná se v Andromedě používat prastaré jméno této galaxie Hathorjan. Mistři ostrovů jí kdysi nazývali Druhý ostrov.

Jedná se o největší galaxii v mocenské oblasti superinteligence ID. Nedaleko Andromedy se nacházejí malé galaxie Andro-Alfa (M 110, NGC 205), Andro-Beta (M 32, NGC 211) a Andro-Delta (NGC 185).

V halu Andromedy, na odvrácené straně k Mléčné dráze, se nachází stanice Mírojezdců.

Historie

Ranná historie

Za časů ARCHETIM (asi před 20 mil. lety) měla Andromeda jméno Duero Cachan.

Národ Hathorů se v Andromedě vyvinul asi před 2.5 miliony lety. Andromedě říkali Hathorjan.

Hathor Terak Terakdšan byl před 2.3 miliony lety zakladatelem řádu Rytířů Hlubiny a Dómu Kesdšan na Khratu v galaxii Norgan-Tur.

Z části Hathorů se později vyvinuli Strážci světla. Jiná část Hathorů se stáhla do ústraní. Z tohoto dlouhověkého národa vstoupili později potomci Hathorů Korpel a Talossa do služeb Mistrů ostrovů.

Před rokem 2.2 miliony lety vedla dráha potulujícího se kosmonukleotidu TRIICLE-9 skrze Andromedu. Došlo přitom k obrovskému výbuchu, který byl v roce 1885 pozorován pozemskými astronomy jako supernova S Andromedae. Porleyterům se podařilo extrapolovat kurz kosmonukleotidu z Andromedy a pomocí rotační energie malé galaxie ho ukotvit jako Frostrubin.

Ze spojení roztroušených vědomí porleyterských pozorovatelů a primitivních humanoidů vznikli Erranti. S podporou Hathorů se z Errantů vyvinuli Kosmičtí inženýři z Hathorjanu. Skupina z Errantů pocházejících Veslařů ale na tuto minulost zapomněla.

Před asi 2 miliony lety patřila Andromeda k sídlům Šuwašů.

Andromeda byla společně s Mléčnou dráhou před asi 1.2 miliony lety cílem útoků Hord z Garbeše.

Před asi 800000 lety se 12 Strážců světla bránilo invazi z jiného kontinua. Střetnutí přežili jen Yuga Lethos a Marduk Lethos, rodiče Tengriho Lethose.

Druhá generace Šuwasů propojila mnoho galaxií sítí dimenzionálních tunelů, takzvanými Inquosy (k síti například patřili: Andromeda, DaGlauš, Mléčná dráha). Šuwašové tu později zanechaly zakonzervované opevněné světy.

Mistři ostrovů

Před asi 50000 lety dominovali Andromedě Maahkové. Po roce 50000 před Kristem následovalo přistěhování Lemurů přes Sluneční transmitery vytvořené díky časové smyčce Slunečními inženýry na rozkaz Agaii Thetin. Lemurové označovali Andromedu jako Karahol nebo Druhý nebo Velký ostrov. Imigrace se zvrtla v masový útěk před Bestiemi.

Po zániku Velkého Tamania se Lemurové začali nekompromisně rozšiřovat a odstartovali tak vyhlazovací válečné tažení proti Maahkům. Poslední Strážci světla v Andromedě, Yuga a Marduk Lethosovi, přesadili svého syna Tengri Lethose v jeho Věčnolodi do hlubokého spánku a pokusili se usmířit bojující národy, byli přitom ale zabiti. Maahkové nakonec prchli do Mléčné dráhy přes řetěz vesmírných nádraží.

Centrem lemurského osídlení se stala nejdříve Lemuria a později Tefrod. Lemurové si později začali říkat Tefrodi. V centrální oblasti Andromedy kolonizovali Tefrodi asi 50000 světů.

Kolem roku 17600 před Kristem převzalo vládu 13 Mistrů ostrovů. V následujících tisíciletích rozšířili svou moc přes celou Andromedu a předsunuté malé galaxie. Mocenská základna Mistrů ostrovů se nacházela v Centrální zóně, které se také říkalo Zakázaná zóna. (poznámka: chronologické údaje o tomto období silně kolísají).

Kolem 8000 před Kristem narazili uprchlí Maahkové v Mléčné dráze na Arkonidany a po takzvaných Metanových válkách prchli přes sluneční transmiter zpět do Andromedy. Byli podrobeni Mistry ostrovů a přesídleni jako pomocný národ do Andro-Alfy.

Skupina Tefrodů prchla před Mistry ostrovů zpět do Mléčné dráhy a vydali se na pátrání po planetě věčného života. Přitom narazili v Eastside na tým arkonidských vědců, kteří prováděli testovací posun planet pro vytvoření stabilní trojúhelníkové konstelace. V kritické fázi experimentu propuklo mezi oběma skupinami nepřátelství, test krachnul a obě strany museli nouzově přistát. Přeživší se smísili a nakonec v roce 6051 před Kristem vytvořili národ Linguidů.

Také Laurinové a Dvounosí v Andro-Betě se stali pomocným národem Mistrů ostrovů. Kolem roku 1600 se Mistři ostrovů v Andromedě soustředili na Veslaře kvůli jejich způsobu život a schopnostem a jako potenciální nebezpečí pro jejich vládu je téměř vyhladili.

Útoky Laurinů na Posbie v 22. století v Mléčné dráze byly rovněž na rozkaz Mistrů ostrovů. Posbiové měli být původně jejich pomocným národem.

Vláda Mistrů ostrovů skončila počátkem 25. století díky alianci vzbouřených Maahků a Solárního impéria s Posbii.

Mezidobí

Následně dochází k nadvládě Maahků nad Andromedou a dlouho trvajícím bojům mezi nimi a Tefrody. Hrozí definitivní porážka a vyhubení Tefrodů. Kromě jiného to vedlo k usídlení Tefrodů v Eastside Mléčné dráhy.

Hathor a Strážce světla Tengri Lethos se s Modulanem Baar Lunem a Oxtorňanem Omarem Hawkem snažili usmířit Tefrody s Maahky.

Během ohlupování kvůli lokálnímu Roji podporovala flotila Maahků Solární impérium. Maahkové předají Terrancům situační transmiter.

Během bojů proti Koncilu Sedmi zachovají Maahkové ve prospěch neutralitu (dochází ale k bojům mezi Maahky a Terranci). Nezávisle na tom selhala plánovaná evakuace Terry pomocí slunečního transmiteru do Andromedy. Při pátrání po Zemi je objevena nositelka posledního lemurského buněčného aktivátoru Ermigoa Merota, která ale přijde o život.

Když Hetos Sedmi mezi 3460 a 3586 převezme vládu nad Mléčnou dráhou, stáhne se celá Andromeda pod vedením Maahků z vesmírného jeviště. V této době se vyvine nový druh Maahků s určitými psionickými vlohami. Pomocí Zekrathu mohou komunikovat se zakonzervovaným vědomím svých mrtvých.

Dekalog Elementů se pokusí zabránit návratu TRIICLE-9 a aktivaci chronofosílií. Vedlo to k mnoha střetnutím, převážně v Andro-Betě. Po aktivaci chronofosílie dojde k evolučnímu skoku Maahků, kteří si poté vyvinou emoce.

Během vlády Monose v Mléčné dráze se kontakt mezi Mléčnou dráhou a Andromedou přerušil kvůli izolaci Mléčné dráhy. Centrální plazma Posbiů a Haluťané našli útočiště v systému Halpora.

V době zmatení ID v letech 1171 NGL1174 NGL se Maahkové kvůli šíření pararealit obávají návratu Mistrů ostrovů. Vyjasní se, že komplexní dráha Poutníka vedla nejen skrze Mléčnou dráhu, ale i přes sousední Andromedu.

Útoku Žlutých mistrů

Na počátku 14. století NGL žijí Maahkové a Tefrodi v mírové koexistenci. Kontakt obou národů je ale kvůli rozdílným životním podmínkám minimální. Maahkové svou sféru vlivu do té doby organizují přísně centralisticky. Území Tefrodů se skládá z jen volně propojených (demokraticky ovládaných) států. Politickým, kulturním a hospodářským středem Tefrodů je stále ještě Tefrod.

V roce 1313 NGL, v době války proti Inkvizici rozumu, zachytí Perry Rhodan volání o pomoc od Kiriaade. Perry Rhodan proto odlétá do Andromedy. Bývalá superinteligence K'UHGAR, která deevolovala na Žlutého mistra si chce podrobit galaxii (Tefrodi stojí na okraji totální porážky, Maahkové jsou zatlačeni silně do defenzívy). Perry Rhodan s pomocí Kiriaady v poslední minutě zastaví Žlutého mistra. Všechny ozbrojené síly Žlutých mistrů se zničí sebedestrukčním zařízením. Maahkové a Tefrodi začínají společně obnovovat Andromedu.

Asi 6 měsíců po smrti K'UHGARU se Alaska Saedelaere vydává z pověření Mírojezdců na pozorovací misi do Andromedy. V této době je situace stabilizována, ale na mnoha místech jsou ještě vidět stopy destrukce.

TRAITOR

Koncem roku 1312 NGL se 12 Mírojezdců a čekatel Alaska Saedelaere shromáždí v stanici Mírojezdců v halu Andromedy, aby projednali otázky kolem Hangaye a tamní negasféry.

Mírojezdec Xa-Va-Riin Qaar a Alaska Saedelaere objeví nakonec v centru Andromedy Traitanky Terminační kolony TRAITOR. Když je objeven temný objekt, který se s rychlostí světla pohybuje normálním prostorem, vydá se Alaska s VÝZKUMNÍKEM na útěk.

Vzdálená budoucnost

Během útoku Višny na Terru se vynoří, z daleké budoucnosti do roku 426 NGL vržený Grek 336, a referuje o společenství národů Andromeda-Stasis.

Z většiny Maahků se stali beztělní Stínoví Maahkové. Grek 336 patří k menšině Maakhů s tělem, kteří jsou těžce změněnými cyborgy.