Lokální Roj

Lokální Roj obecně

Dne 29. listopadu 3440 dosáhnul Galaxie špatně nasměrovaný Roj. Tento hvězdný útvar byl později označován jako Lokální Roj. Obyvatelé označovali svůj Roj jménem Mastra Xantomama, což znamená „Kosmická karavana“ (PR 522).

Jedná se o do ohebného štítu zahalenou minigalaxii o délce 10 896 světelných roků a maximální šířce 1 885 světelných let. U předního konce je Roj stále ještě 820 světelných let široký. V normálním prostoru cestuje téměř rychlostí světla, delší trasy absolvuje za pomoci tranzice. Počet objektů při rematerializaci byl 380 000 (později 800 000) – to je vzhledem k rozměrům Roje vcelku mizivé množství.

Místo podpory inteligence způsoboval Lokální Roj pravý opak, totiž celogalaktické ohlupení. Vedle myšlenkově stabilizovaných, psionicky nadaných a nositelů buněčných aktivátorů bylo jen velmi málo bytostí, imunních vůči ohlupovacímu efektu U jednotlivých osob – mezi nimi je kupříkladu metabiopřeskupovačka Irmina Kotčistowová – byly působením Roje probuzeny psionické schopnosti.

S Homo superior vznikla velice zvláštní imunní skupina se zvýšenou inteligencí.

U Asporců došlo na základě jejich PEZ kovu namísto ohlupení k inteligenci podporujícímu efektu.

Budovatelé roje

Roj byl původně vystavěn kolektivem 36 národů (Oldtimeři/Querioni) z pověření kosmokratů. V pozadí stavby Roje stálo Sedm Mocných. Úlohou Roje bylo podporovat inteligenci v oblasti, v níž Mocní se svými Spórovými loděmi šířili biofóry.

Národy Roje

Hlavním národem tohoto Roje byli Kartiové (Žlutí dobyvatelé). Vedení Roje měl na starosti lid Cynů. Těm vládlo Devět imaginárních. Cynové přijali do Roje Karduuhly a parafyzikálně je zmanipulovali, aby z nich vytvořili své nástupce.

Dalšími národy, na něž Pozemšťané narazili, byli Rojostrůjci, Skurrilové, Lacoonové a Malí Purpuroví. Zmíněni byli kromě toho Kostění a štíhlí, bělovlasí humanoidé.

Zrada

Mocný Bardioc se rozhodl opustit kolektiv svých soukmenovců, aby si vytvořil vlastní mocenskou oblast. V rámci své zrádné činnosti zmanipuloval Karduuhly. Ti po krátké době zbavili Cyny vlády nad rojem a začali s ohlupováním bytostí na trase Roje.

Tato a další akce měla Bardiocovi vytvořit vhodnou mocenskou bázi. Byl však odhalen ostatními Mocnými a za trest byl vypovězen. O jeho dalších zásazích do osudu Lokálního Roje není nic známo.

Návrat

Perry Rhodan s pomocí Ribald Corello propašoval do Roje lodě GOOD HOPE II a MARCO POLO. Později byla do minigalaxie přijata i celá Sluneční soustava.

Nakonec přiměl Cyno Schmitt prostřednictvím Tabory Devět imaginárních k sebevraždě, přičemž vzniklé psionické energie zahubily Bůžky Roje Karduuhly. Lokální Roj se posléze vrátil k prapůvodnímu určení a opustil Galaxii.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál