Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Errantové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andromeda

Před dávnými časy, v době, kdy Porleyti z pověření Mocností Řádu pracovali na zakotvení Frostrubinu, došlo v Hathorjanu (Andromedě) k obrovskému výbuchu. Několik Porleytů, snažících se určit trajektorii Frostrubinu a zdržujících se tou dobou v Hathorjanu, bylo explozí překvapeno a zničeno. Jejich těla sice zanikla, ale duše katastrofu přečkaly a spojily se s primitivními humanoidy, praotci Kosmických inženýrů (Errantů). Po zakotvení Frostrubinu se zcela vyčerpaní Porleyti stáhli z kosmické scény. Tehdy se Hathor Terak Terakdšan rozhodl, že založí organizaci, jenž by pokračovala v jejich činnosti. Na planetě Khrat v galaxii Norgan-Tur tak vznikl řád Rytířů Hlubiny. Podporovány Hathory, Kosmičtí inženýři vzkvétali a převzali mnoho zakázek rytířského řádu. Platformy Inženýrů dospěli do galaxie Norgan-Tur, kde se později z Kamenné charty z Morgan Pordh dozvěděli pravdu o svém původu.

Pro Kosmické inženýry, roztroušené po různých galaxiích, nastal čas gigantických projektů pro Rytíře Hlubiny. Zatímco první Hathorská říše chřadla, zúčastnila se velká část Inženýrů společně s 35 dalšími národy stavby Roje, který měl za pomoci aktivace Spórovými loděmi rozesetých on a noon kvant šířit v kosmu inteligenci. Po skončení práce se 36 národů oduševnilo a v budoucnu se tento kolektiv nazýval jménem Querioni. Část Kosmických inženýrů však zůstala v normálním prostoru na svých platformách.

Později se část Querionů vrátila do tělesné podoby, aby se postavila nebezpečnému Hvězdožroutovi (superheterodymanické existenci neboli Suprahetu). Querioni (Oldtimerové) postavili řadu obranných světů, především v Mléčné dráze. V Hathorjanu se Oldtimerové po nekonečně dlouhé době setkali se svými bratry Kosmickými inženýry.

Suprahet byl zneškodněn, ale blížila se další hrozba. Objevily se Hordy z Garbeše a celou Lokální skupinu zasáhla válka. Agresorům se postavili jak Strážci světla, tak Kosmičtí inženýři a bývalý Querioni. Do Mléčné dráhy také přispěchal Rytíř Hlubiny Armadan z Harpoonu.

Válka byla dlouhá a strašlivá a na jejím konci se část zbylých Querionů v Hathorjanu znovu vzdala tělesné formy (zbytek se usídlil na Barkonu, kde se vyvinul v Barkonidany), aby v podobě světelných koulí vybudovala hvězdnou hráz. Byli to Sluneční inženýři. Válka proti Hordám z Garbeše stála mnoho životů. Mezi sousedními galaxiemi už nebyl žádný kontakt, Sluneční inženýry postihla degenerace, kteří ohrožovala i Kosmické inženýry. Strážci světla se v malých skupinkách odebrali do mnohých galaxií, aby nezávisle na požadavcích Rytířů nebo Vyšších mocností poskytovali pomoc potřebným.

Potom došlo k invazi bytosti z jiného kontinua a posledních 12 v Hathorjanu setrvavších Strážců světla muselo vynaložit všechnu svou moc, aby ji zastavilo. Zbyli jen dva Hathoři, Yuga a Marduk Lethosovi. Katastrofu přečkalo pár platforem Kosmických inženýrů. Někteří Erranti byli odvedeni pověřenci kosmokratů, zbylí degenerovali a stali se z nich Pádlaři z Andromedy.

Na žádost Vysokých mocností vznikli z odvedených Errantů Kosmičtí továrníci. Byli přesunuti na MATERII, kde zodpovídali za obsluhu, údržbu a opravy. Továrníci neměli kontakt s žádnými příbuznými mimo MATERII.

Uplynulo mnoho času a do kosmické továrny přišel kosmokratický robot Cairol Druhý. Jeho příchodem se vše změnilo. Úkoly Errantů postupně přebírali roboti. Kosmičtí továrníci se stáhli do hlubin továrny, kde žili podle sebe a vládci zařízení je zcela ignorovali. Ke všemu se rodí stále méně nových Errantů, takže tomuto prastarému a kdysi mocnému lidu hrozí vymření.