Hordy z Garbeše

Extragalaktické cizí národy, které z pověření superinteligence Seth-Apophis pravděpodobně několikrát přepadli Mléčnou dráhu. Poslední přepad byl asi před 1,2 milióny let odrazen Rytířem Hlubiny Armadanem z Harpoonu. Pokládá se za zjištěné, že s Hordami z Garbeše resp. Garbešiany zemřelo několik dalších národů. Armadan z Harpoonu přebudoval svoje ANLAGE, tak aby vzniklý Orbiter mohl postupovat proti Garbešianům. Jediný známý druh, který k Hordám z Garbeše patří, jsou Laborisové.
Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál