Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Hrabství Falkan
hledat

Hrabství Falkan je arkonidská říše v hvězdokupě Demetria. Hlavním světem hrabství je Falkan v soustavě Norak'Tar.

Poznámka: V románech je používán jak výraz hrabství, tak i obecnější pojem knížectví.

Vláda

Hlavním představitelem vlády hrabství je kníže (Titul: Šlechtic z Falkanu). V roce 2166 zastával tento úřad šlechtic ze střední třídy Athurn del Falkan.

Admáda

Na základě Gwalonovy smlouvy uzavřené s Arkonem II byla na Falkanu zakázána stavba vlastních kosmických lodí. I přes tento bod, který Falkanové považují za zásah do jejich suverenity, nebyla tato smlouva nikdy porušena. K vlastní obraně mají k dispozici více než 500 tak zvaných Kalichů cti - jednomístných vesmírných stíhaček, které spadají bezprostředně pod velení knížete a jejich povolání do boje má legendární pověst.

Historie

O Hrabství Falkan bylo toho času známo jen to, že ve 22. století bylo dominantní mocí v hvězdokupě Demetria. Arkonidané z Hrabství Falkan platí v této době za »starousedlíky«. Khasurn Falkan vznikl kolem roku 11‘000 před Kristem, tedy v době, kdy docházelo k bojům mezi Arkonidany a Magadony.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Grafschaft_Falkan« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)